Eğitim Sosyolojisi e-Kitap


Eğitim Sosyolojisi - Kollektif pdf epub

FİYAT: BEDAVA

BİLGİ

DİL: TÜRK
TARİH: 2019-10-22
YAZAR: Kollektif
ISBN: 6052419823
BİÇİM: PDF EPUB MOBI TXT
DOSYA BOYUTU: 9,13

AÇIKLAMA:

Eğitimin bireysel etkinliklerinden daha çok sosyal boyutuyla tartışılmaya başlandığı günümüz toplumlarında; küreselleşmeden kültüre, politikadan göç kavramına, toplumsal hareketlilikten fırsat eşitliğine, aidiyetten toplumsal tabakalaşmaya kadar geniş bir yelpazede “kalburüstü” kavramların ön plana çıktığı, dolayısıyla eğitim sosyolojisinin altının kalın çizgilerle çizilmeye başlandığı görülmektedir. Sosyolojiyle tanışmayan, sosyolojiyle eğitsel anlamda katma değerler üretemeyen, eğitimin sosyal kurumlarla/kavramlarla/olgularla olan ilişkisini bütüncül bir bakış açısıyla değerlendiremeyen bir anlayışın; özellikle eğitsel açıdan birbirinden kopuk kaba pozitivist bir nedensellik anlayışı ile bilgiyi, değerleri ya da becerileri inşaa ettiği aşikârdır. Eğitim sosyolojisi yalın bir kuramsal değerlendirme ya da özetleme olmanın ötesinde “yaşayan”, toplumsal anlamda geleceğe projeksiyon tutan önemli bir altdisiplindir. Rutine indirgenmiş eğitsel kavramların dışına çıkılarak sosyolojik bir çerçevede yorumlar, analizler ve değerlendirmeler yapmak, geleneksel eğitim paradigmasının sınırlarının dışına çıkılmasına ivme kazandırmaktadır. Bu kitapla eğitim sosyolojisi bağlamında ulusal ve uluslararası araştırmaların harmanlandığı, sosyolojinin kapsamlı bir bakış açısıyla ve özenle eğitsel bir perspektiften süzüldüğü, sadece eğitim fakülteleri için değil sosyolojiye merak duyan her bir birey için kaynak olacağı düşünülmüştür. Eğitim sosyolojisi alan yazınına mütevazi bir katkı sağlayacağı düşünülenve bir ekip ruhuyla hazırlanan bu kitabın faydalı olması dileğiyle…

... Eğitim Sosyolojisi denir. EĞİTİM SOSYOLOJİSİ 1 ... Eğitim Sosyolojisi - Ekşi Sözlük ... . HAFTA MÜNAZARA GRUPARI ve KONULARI & SOSYOLOJİ - EĞİTİM SOSYOLOJİSİ & EĞİTİM SOSYOLOJİSİ YAKLAŞIMLARI MÜNAZARA münazara isim (... Eğitim sosyolojisinin ortaya çıkışı Eğitim psikolojisi eğitim + sosyal faaliyetler = eğitim sosyolojisi Eğitim sosyolojisinin tarihi gelişimi Gerçi Eğitim Sosyolojisi genel sosyolojiden, felsefeden, ekonomiden, psikolojiden, sosyal antropolojiden, siyaset biliminden çok yararlanır, bunların konularına yeni yaklaşımlar getirir... Türkiye'de "eğitim Sosyolojisi" Olarak Adlandı ... Eğitim Sosyolojisi | SOSYOLOJİK BAKIŞ VE ARAŞTIRMALAR... ... ... Türkiye'de "eğitim Sosyolojisi" Olarak Adlandırılan Bilim Dalı, Dünyada Kendisi Ile Ilgili Literatürdeki Ikili Yaklaşımın Ikisini Birden Ifade Etmektedir. Eğitim sosyoloji (eğitim sosyolojisi) araştırma ve eğitim, sosyal işlevleri ve eğitim sistemi, eğitim kuruluşları, eğitim geliştirme hukuk sosyolojisinin bir dalı toplumsal doğası. Konu Bilgileri. Eğitim sosyolojisi, eğitim kurumunu ve onun toplumu oluşturan diğer kurumlarla ilişkilerini inceleyen sosyoloji dalıdır. Eğitim sosyolojisi, sosyal bir olgu olan eğitimi... Öte yandan eğitim sosyolojisi, kültürümüzün ve toplumumuzun derinlemesine araştırılması yoluyla topluma daha iyi eğitim imkânı sağlayan çeşitli yöntemlerle ilgilenen dalıdır....