Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu e-Kitap


Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu - Şentürk Çıldır pdf epub

FİYAT: BEDAVA

BİLGİ

DİL: TÜRK
TARİH: 2008-07-08
YAZAR: Şentürk Çıldır
ISBN: 9750207341
BİÇİM: PDF EPUB MOBI TXT
DOSYA BOYUTU: 8,52

AÇIKLAMA:

5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ile artık ekonomik suça ekonomik ceza anlayışından vazgeçilerek, kabahat olarak öngörülen birkaç kaçakçılık fiili dışındaki bütün kaçakçılık suçlarına, hürriyeti suçlarına hürriyeti bağlayıcı cezalar getirilmiştir. Kaçakçılıkla yapılan mücadelenin başarıya ulaşabilmesi için, ekonominin tümüyle kayıt altına alınmasının yanı sıra, kaçakçılıkla mücadele alanında çalışan adli ve idari tüm kamu görevlilerince, bu konuyla ilgili mevzuatın çok iyi bilinmesi, yorumlanması ve uygulanması gerekir. Eserin temel amacı, kaçakçılıkla mücadele alanında uygulayıcı konumda bulunan hakim, Cumhuriyet Savcısı ve avukatlar ile kaçakçılıkla mücadelede fiilen görev yapan idari personele, kaçakçılık mevzuatının yorumlanması ve uygulanması alanında yardımcı olmaktır.

...Kanununun. ...5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nun 3'üncü maddesine ilişkin değişiklikler de yer aldı ... 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ... . 6545 sayılı TCK İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN / 89. madde. Modülü tamamladığınızda Gümrük Kanunu'nu, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nu ve ilgili yönetmeliklerin uygulamalarını ayırt edebilecek yeterliliğe sahip olabileceksiniz. + Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu (Mülga). Articles - 19 July 2003 Corporate and M&A By Mehmet Gün. andan itibaren bu Kanunun kendilerine yüklediği görevleri h ... T.C. Resmî Gazete | MADDE 2 - (1) Bu Kanunda Yer Alan ... . Articles - 19 July 2003 Corporate and M&A By Mehmet Gün. andan itibaren bu Kanunun kendilerine yüklediği görevleri hemen yerine getirmeye mecburdur. Kaçakçılıkla mücadele kanunu. Kanun Numarası : 5607. Kabul Tarihi : 21/3/2007. MADDE 25 - (1) 10/7/2003 tarihli ve 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 3'üncü maddesinde kaçakçılık suçları 18 bent hâlinde sayılmış; her bir bentte suça konu kaçakçılık fiilinin müeyyidesi de ön görülmüştür. CH911 Açıklamalı - İçtihatlı (6455 ve 6545 sayılı Yasalarla Değişik) 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Şentürk ÇILDIR - Hüseyin DENİZHAN 2015/04 2. Baskı, 1018 Sayfa ISBN 978-975-464-945-1. ...tamamen çıkarmak veya değiştirmek fiili için 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda hangi ceza öngörülmüştür? 7. Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Kaçakçılık Suçları Mevzuatı. Kaçakçılık suçu teşkil eden fiiller derli toplu bir şekilde 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nun 3. maddesinde düzenlenmiştir. BEŞİNCİ BÖLÜM Geçici ve Son Hükümler. Yürürlükten kaldırılan hükümler MADDE 25 - (1) 10/7/2003 tarihli ve 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır. Modülü tamamladığınızda Gümrük Kanunu'nu, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nu ve ilgili yönetmeliklerin uygulamalarını ayırt edebilecek yeterliliğe sahip olabileceksiniz. 15.03.2005. Arşiv Arama. Önceki Sayfa. 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu. Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun 07.01.1932 tarihinde yürürlüğe konulmuştur. ...tamamen çıkarmak veya değiştirmek fiili için 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda hangi ceza öngörülmüştür? 7. Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, kaçakçılığın önlenmesi, kaçakçılığın izlenmesi, kaçakçılığın araştırılması, kaçakçılık faaliyetleri ve kaçakçılığın yaptırımına ilişkin hükümler içermektedir. Kaçakçılıkla mücadele kanunu. Kanun Numarası : 5607. Kabul Tarihi : 21/3/2007. Yayımlandığı Resmî Gazete : Tarih : 31/3/2007 Sayı : 26479. Kaçakçılıkla mücadele kanunu. Kanun No. 5607 Kabul - Tarihi : 21/3/2007. Yürürlük ve Yayım: 31.03.2007 tarihli, 26479 sayılı R.G. ü Biri...