Gülistan Tercümesi e-Kitap


Gülistan Tercümesi - Ali Fehmi Karamanlıoğlu pdf epub

FİYAT: BEDAVA

BİLGİ

DİL: TÜRK
TARİH: 1989-12-31
YAZAR: Ali Fehmi Karamanlıoğlu
ISBN:
BİÇİM: PDF EPUB MOBI TXT
DOSYA BOYUTU: 8,74

AÇIKLAMA:

...ş bir edebî üründür. Seyf-i Sarâyî Gülistan Tercümesi ... PDF (PDF) Ergene, Oğuz (2017). Sadî / Gülistan Tercümesi Giriş - Dil... ... . Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınlar: 544. 4 Ergene (2017), s. 32. 2009: 29) Gülistan'ın ikinci tercümesi ise H. 800 (M. 1397-8) yılında Doğu Türkçesiyle Sibîcâbî tarafından yapılmıştır. Bu çeviri Gülistan'ın Doğu Türkçesine yapılan ilk çevirisi olarak bilinmektedir. Gülistan Tercümesi (Kitab Gülistan bi't Türki). Yazarı: Doç. Türk dili ile yapılan ilk Gülistan tercüm ... PDF (PDF) Ergene, Oğuz (2017). Sadî / Gülistan Tercümesi Giriş - Dil... ... . Yazarı: Doç. Türk dili ile yapılan ilk Gülistan tercümesi Seyfi Serayi tarafından Kıpçak Türkçesiyle kaleme alınan Kitab Gülistan bi?t-türki?dir. Dr. Mustafa Özkan Manyaslı Mahmûd'un Gülistan Tercümesi'ni dil özellikleri bakımından değerlendirmiş ve nüsha farklarını göstererek çevriyazılı metni vermiştir. ░ Sa'dî'nin meşhur GÜLİSTAN adlı eseri M. 1397-1398 yılında, Timur'un torunu veliaht Muhammed Sultan'a ithafen, Sibicâbî mahlaslı bir edip tarafından adaptasyon metodu kullanılarak Farsçadan... 2. Seyf-i Sarâyî'nin Gülistan Tercümesi, ekserisi Anadolu Türkçesine ait olan, bilinen türkçe Gülistan tercümelerinin en eskisidir ve 3 Seyf-i Sarâyî'nin Gülistan Tercümesi 77 meydana getirebilmiştir. ...Seyf-i Sarayi'nin Gülistan Tercümesi, Eski Anadolu Türkçesiyle yapılan tercüme için Mustafa Özkan'ın hazırladığı Mahmud b. Kadi-i Manyas'ın Gülistan Tercümesi ele alınmıştır. Ahmet Topal. Şeyh Sadi-i Şirazi'nin Gülistan adlı eseri sadece Fars dili ve edebiyatının değil İslam'ın şekillendirdiği ortak kültür ve edebiyatın en önemli eserlerinden biridir. Kıpçak Türkçesinin tek edebi eseri durumunda olan Gülistan Tercümesi, İranlı şair Sadi'nin eserinin Seyf-i Sarâyî tarafından 1 Eylül 1391 Cuma günü tamamlanmış serbest çevirisidir. Gülistan Tercümesi - Ahmet Topal hızlı kargo, uygun fiyat ayrıcalığı ve taksit seçenekleriyle Odakitap.com'dan satın alın! Güldeste-i Gülistan Hediyyeten Li'l İhvan. Bu makalede Gülistan Tercümesi ile Münyetü‟l-Guzat adlı eserdeki Oğuzca. Seyf-i Sarayi‟nin Gülistan Tercümesi‟nin yayımı üzerine, Türkiyat Mecmuası, XVII, 1972, s. 251-261. Günümüze Türkiye Türkçesinin Söz Varlığı Ötüken Türkçe Sözlük, Ötüken Neşriyat, İstanbul 2007 K...