Velayet-i Fakih İslam Devlet Fıkhı Cilt: 1 e-Kitap


Velayet-i Fakih İslam Devlet Fıkhı Cilt: 1 - Hüseyin Ali Muntazeri pdf epub

FİYAT: BEDAVA

BİLGİ

DİL: TÜRK
TARİH:
YAZAR: Hüseyin Ali Muntazeri
ISBN:
BİÇİM: PDF EPUB MOBI TXT
DOSYA BOYUTU: 11,1

AÇIKLAMA:

...ÎH. Peygamber'in vefatıyla risalet görevi bitmiştir ... TDV İslâm Ansiklopedisi - VELÂYET-i FAKĪH ... . Fakat Allah'ın dini İslâm, onun tebliğ ettiği Kur'ân'ın hükümleri, İslâm şeriatı kıyamete kadar sürecektir. 1- Fıkhi Boyut: Taklit merci olan Müctehidler; Onlar fetva açısından masum İmam'ın temsilcileridir. Bunun adına Velayeti Fakih denir. Velayet-i Fakih İslam'ın en büyük meselelerinden biridir. İslam Devleti 1. Bölüm. İslam hak ve adalet peşinde olan mücahit ... Şî'a'da İmamlık ve Velâyet-i Fakih Anlayışı ... . Bölüm. İslam hak ve adalet peşinde olan mücahit insanların dinidir. "Velayet-i fakih" mevzuu, bazı işler ve o işlerle ilgili bazı konularda sohbet edilme fırsatı vermektedir. Kargo. Fiyat. Velâyet-i fakih - İslâm Devlet fıkhı - 1. Velâyet-i fakih -İslâm Devlet fıkhı- 1. Ayetullah Uzma Hüseyin Ali El-Muntazerî. . islamda devlet velidir (amme velayeti). Peygamber'in velayet hakkında onun dinî, ahlâki ve hukukî yönlerini açıklayıp anlatan pek çok hadisi vardır. Kadılar ve fakihler de imamdır. Mehdi;nin temsilcisi konumunda olan ve Velayet-i Fakih denen kişiye devredilmektedir. Bundan dolayı şii halk bu mercilerin birini fıkhi ve dünyevi işlerde taklit etmek zorundadırlar. VELAYET-İ FAKİH. 4,662 likes · 47 talking about this. ALLAH YAVERİMİZ , HAMANEY REHBERİMİZ Lebbeyk ya Hameneyi, Lebbeyk ya Hüseyin'dir.... ...yanı sıra - İslam'ı tanıyan ve fıkhı bilen kimsenin varlığını zorunlu kılar. İmam Humeyni (r.a)'nin sözlerinde velayet-i mutlaka-i fakih. "Velayet-i Mutlaka-i Fakih"in amelen uygulandığını gösterir. İslam Cumhuriyeti'nde en üst mevki olan Rehberlik veya Liderlik, velayeti fakih kavramına dayanmaktadır. Velayet-i Fakih kavramsal olarak önce, İslam Cumhuriyeti'nin eylemlerinin İslami... Velâyet-i fakîh, Âyetullah Humeynî'nin oniki imamcı Şiî fıkhî-siyasî düşüncesine kazandırdığı bir kavramdır. 3. Humeynî, Âyetullah, İslâm Fıkhında Devlet, Çev. Hüseyin Hatemi, İstanbul 1979. Bazıları her ne kadar İslam devleti hakkında alimlerin çeşitli görüşlerini sunmak ve velayet-i fakih teorisinin bu konuda mevcut bir kaç teoriden... Muntaziri, Velayet-i Fakih, c. 1, s. 409-415. İçtihat veya taklit sonucu velayet-i fakih ilkesini kabul etmemek, irtidada ve İslam dininden çıkışa sebep olmaz. Velayet-i fakih, aklın da desteklediği taabbudî [ilâhî emre dayalı] ve şer'î bir hükümdür. Çünkü onların tanıdığı (Emevi, Abbasi Safevi, Osmanlı sair)İslam'da böyle bir devlet sistemi yoktu. Velayet-i Fakih doktrini de bu merci(velayet)'nin naibi olduğunu ısrarla iddia etti. Kitabın başka ciltleri: Cilt 1. (0 - 142). Bahr'ul Ulum velayet-i ...