Tarih-i Raşid ve ZeyliRaşid Mehmed Efendi Çelebizade İsmail Asım Efendi (3 Cilt Takım) (K.Kapak) e-Kitap


Tarih-i Raşid ve ZeyliRaşid Mehmed Efendi Çelebizade İsmail Asım Efendi (3 Cilt Takım) (K.Kapak) -  pdf epub

FİYAT: BEDAVA

BİLGİ

DİL: TÜRK
TARİH: 2013-09-04
YAZAR:
ISBN: 6055245122
BİÇİM: PDF EPUB MOBI TXT
DOSYA BOYUTU: 5,94

AÇIKLAMA:

1. CiltTakdim ve Teşekkür VIIÖnsöz IXGiriş Râşid Mehmed Efendi XVMetin Fihristi XXXVTârîhi Raşid Metni 16372. CiltMetin Fihristi VITârîhi Raşid Metni 638-12983. CiltGiriş - Küçük Çelebizade İsmaîl Âsım Efendi VIIMetin Fihristi XIXTârîhi Çelebizâde Metni 1299-1629Dizin 1630-1954XV. yüzyılda daha ziyade şifahî kaynaklara dayalı menâkıbnâme ve destanlarla başlayan Osmanlı tarihçiliği, II. Murad ve II. Mehmed devirlerinde gazânâme, takvim, anonim Tevârîhi Âli Osman ve şehnâme türü eserlerle devam etmiş, ilk standart örneklerini ise II. Bayezid’in saltanatı döneminde vermiştir. Gerçekten bu dönemde bir yandan geleneksel gazânâme ve anonim Osmanlı tarihleri meydana getirilirken, diğer yandan da bu padişahın şifahî emriyle ilk umumi Osmanlı tarihleri kaleme alınmıştır.Geleneksel gazânâme (gazavâtnâme) türü, Yavuz Sultan Selim’in saltanatı zamanında daha ziyade “Selimnâme”, bunun oğlu ve halefi Kanuni Sultan Süleyman zamanında ise “Süleymannâme” adları altında devam ederken, Fatih döneminde Osmanlı tarihini İslâm tarihinin uzantısı olarak gören Şükrullah’ın yazdığı Behcetü’t-tevârîh istisna tutulursa asıl büyük dünya ve genel Osmanlı tarihlerinin XVI. yüzyıl sonlarından itibaren telif edildiği söylenebilir.Yarı resmî devlet veya daha doğru bir ifadeyle süslü ve minyatürlü saray tarihçiliği olan şehnâmenüvîsliğin Fatih döneminde ortaya çıktığı, fakat asıl kalıcı ve güzel örneklerini XVI. yüzyıl sonlarından itibaren verdiği, XVII. yüzyıldan sonra ise kaybolmaya başladığı malumdur.

...lü maddi ve manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı akakce ... Tarihi Raşid ve Zeyli 3 Cilt Ciltli > Raşid Mehmed Efendi Çelebizade... ... .com... ...Efendi 3 Cilt Takım K.kapa, diğer kategorisinde ücretsiz kargo ve 185,56 TL fiyatıyla ePttAVM.com adresinde. Etiketler. Mağazaya Soru Sor. Ürün Adı: Tarih i Raşid ve Zeyli Raşid Mehmed Efendi... ...Mehmed Efendi Çelebizade İsmail Asım Efendi (3 Cilt Takım) (K.Kapak) Kitabının Kısa Özeti Nasıl Okunur? VIIÖnsöz IXGiriş Râşid Mehmed Efendi XV Metin Fihristi XXXVTârîhi Raşid Metni 16372. ... ÂSIM EFENDİ, Çelebizâde - TDV İslâm Ansiklopedisi ... .Kapak) Kitabının Kısa Özeti Nasıl Okunur? VIIÖnsöz IXGiriş Râşid Mehmed Efendi XV Metin Fihristi XXXVTârîhi Raşid Metni 16372. ...Raşid ve Zeyli Raşid Mehmed Efendi Çelebizade İsmail Asım Efendi (3 Cilt Takım) (K.Kapak) Klasik Yayınları Târîhi Raşid Metni 638-1298. 3. Cilt. Giriş - Küçük Çelebizade İsmaîl Âsım Efendi VII. ...davranan Râşid Mehmed Efendinin eserini şüphesiz objektif bir kaynak olarak görmek doğru olmaz. 3 Cilt Karton Kapak Klasik Yayınları Raşid Mehmed Efendi Çelebizade İsmail Asım Efendi. 183.75 TL. ...müstesna bir yere sahip olan Mehmed Raşid'in (16701735) Târîhi Râşid'i ve Küçük Çelebizâde İsmail Âsım Efendi'nin (16851760) ona yaptığı zeyli (ilave cildi) yayınlamayı uygun... ...İsmail Asım Efendi 3 Cilt Takım K.Kapa-Klasik Yayınları-Çevirmen Halit Özkan Hakkı Uygur Asuman Erkan Emin Turgay Şafak -Kapak Türü Karton Kapak-Sayfa Sayısı 1952 -Basım Yılı 2013. Metin Fihristi VI. Târîhi Raşid Metni 638-1298. 3. Cilt. Giriş -...