XIX. Ve XX. Yüzyılda Osmanlı Latin Amerika İlişkileri e-Kitap


XIX. Ve XX. Yüzyılda Osmanlı Latin Amerika İlişkileri - Doç. Dr. Mehmet Temel pdf epub

FİYAT: BEDAVA

BİLGİ

DİL: TÜRK
TARİH: 2004-10-31
YAZAR: Doç. Dr. Mehmet Temel
ISBN: 9756711655
BİÇİM: PDF EPUB MOBI TXT
DOSYA BOYUTU: 8,23

AÇIKLAMA:

Sanayi Devrimi'nin ardından dünya ticaret hacmi büyümeye, malların, insanların ve sermayenin uluslar arası dolaşımı hızlanmaya başlamıştır. Bu ticari ve siyasi ilişkiler trafiğinin dışında kalmamaya çalışan Osmanlı Devleti, Latina Amerika ülkeleriyle de ekonomik ve siyasal ilişkiler kurarak XIX. yüzyılın ikinci yarısında ticaret antlaşmaları, XX. yüzyılın başlarından itibaren de ilk kez, kapitülasyan içermeyen, devletler hukukuna ve karşılıklık esasına uygun konsolosluk protokolleri imzalanmaştır.Latin Amerika ülkelerinin göçü teşvik etmesi nedeniyle XIX. yüzyılın sonlarından I. Dünya Savaşı sonuna kadar 500.000'e yakın Osmanlı vatandaşı bu ülkelere göç etmiş, bunların çoğu gittikleri ülkelerde çıkardıkları otuza yakın Arapça gazete ile Osmanlı Devleti ve Türkler aleyhinde kampanya yürütmüşlerdir. Bu eserde, Osmanlı Devleti'nin XIX. ve XX. yüzyılda Arjantin, Brezilya, Meksika, Haiti, Şili, Küba, Venezuela, Guatemala, Honduras, Nikaragua, Panama, Peru ve Bolivya ile olan ekonomik, siyasal ve kültürel ilişkileri incelenmiştir.

...lda rol XX.yy. Osmanlı-Amerika İlişkileri, Beyan yay ... Erişim Bilgileri: XIX. ve XX. Yüzyılda Osmanlı-Latin Amerika İlişkileri ... ., İstanbul 2002. XIX. ve XX. yüzyılda Osmanlı-L... Erişim Bilgileri. Osmanlı-Lehistan diplomatik ilişkileri : Franciszek Piotr Potocki'nin İstanbul elçiliği, 1788-1793 / Yazar:: Topaktaş, Hacer Baskı/Yayın Bilgisi: (2014). XIX. ve XX. yüzyılın başlarında Osmanlı - Brezilya ilişkileri by: TEMEL, Mehmet Published: (2002). Liberal Temelde Kurumsallaşan Türkiye-Latin Amerika İlişkileri by: YETİM, Mustafa Published: (2019). Latin Amerika ülkelerinin göçü teşvik etmesi nede ... Erişim Bilgileri: XIX. ve XX. Yüzyılda Osmanlı-Latin Amerika İlişkileri ... . Latin Amerika ülkelerinin göçü teşvik etmesi nedeniyle XIX. yüzyılın sonlarından I. Dünya Savaşı Bu eserde, Osmanlı Devleti'nin XIX. ve XX. yüzyılda Arjantin, Brezilya, Meksika, Haiti, Şili, Küba... ...yapılan çalışmaların seyrekliği göz önüne alındığında güncelliğini pek de yitirmemiş görünen XIX. ve XX. Temel, M. (2004). XIX. ve XIX. Yüzyılda Osmanlı Latin Amerika İlişkileri, İstanbul: Nehir. XIX. ve XIX. Yüzyılda Osmanlı Latin Amerika İlişkileri, İstanbul: Nehir. Muğla}, publisher = {Mugla Sitki Kocman University}, year = {2014}, volume = {}, pages = {213 - 216}, doi = {}, title = {XIX. ve XX. Abstract: Turkey; Latin America; foreign relations; history; Ottoman Empire. Geographic Term: Turkey -- Foreign relations -- Latin America. Türkiye -- Dış ilişkiler -- Latin Amerika. Latin Amerika Çalışmaları Araştırma Ve Uygulama Merkezi (LAMER). Öğe Göster. Ana Sayfa. This is a preview of a remote PDF: http://dergipark.gov.tr/download/article-file/215939. Tevfik Orkun Develi. XIX. ve XX. ...zemin üzerine; Osmanlı İmpara-torlugu'nun XIX. yüzyılda sanayileşme konusundaki gayretlerine bir örnek geçen dönemde, lâtin Amerika'dan Çin'e kadar pek çok Ticaret Anlaşması imzalanmıştır. XIX. Ve XX. Yüzyılda Osmanlı Latin Amerika İlişkileri kitabı hakkında bilgileri içeren kitap satış sayfası. Yüzyılda Osmanlı Latin Amerika İlişkileri. Mehmet Temel. 19,00 tl. Osmanlı-Latin Amerika ilişkileri. Series. Nehir Yay...