Tevfik Fikret'in Şiirlerinde Trajik Durum e-Kitap


Tevfik Fikret'in Şiirlerinde Trajik Durum - Tarık Özcan pdf epub

FİYAT: BEDAVA

BİLGİ

DİL: TÜRK
TARİH: 2007-03-01
YAZAR: Tarık Özcan
ISBN: 9756089194
BİÇİM: PDF EPUB MOBI TXT
DOSYA BOYUTU: 5,58

AÇIKLAMA:

Tanzimat sonrası Türk şiirinde, yaşanan zihinsel değişime paralel olarak öne çıkan şair figürleri, çok renkli bir albüm oluşturmuştur. Bu renkliliğin ve zenginliğin kaynağını, herkesçe malum, o “medeniyet kriz”inin yol açtığı arayış ve savaşımın arka planında aramak gerekir. “Şair figürü”, bu süreç boyunca edebî toplulukların çok sesli yapısı içinde varlığını keşfetmiş, sesinin kudreti nispetinde de zamanla bir varlık alanı kurma imkânı bulmuştur. Tevfik Fikret bu anlamda Servet-i Fünûn’la birlikte başlayan macerası ve sonrasında, sesinin yankısı dinmeyen, Türk edebiyatının en özel şair figürlerinden biri olmuştur. 18. yüzyıl ile 19. yüzyılın kesişme noktasında, bir mitolojik trajedi kahramanı gibi yaşayan Fikret, gerek işlediği konular gerekse ifade biçimleri açısından da günümüze değin tartışılagelen bir isimdir. Tevfik Fikret üzerine yapılmış çok çeşitli çalışmalar olmasına rağmen, onun yaşadığı kırılmaları ve şiirlerinin trajik durumunu özelde irdeleyen bir çalışma oluşturulmamıştı. Dr. Tarık Özcan’ın hazırladığı ve Manas Yayıncılık tarafından basılan “Tevfik Fikret’in Şiirlerinde Trajik Durum” adlı kitap, Fikret’in bu yönünü merkeze alarak pergelini şairin diğer özelliklerine doğru da açan, düşündüren bir nitelik taşıyor. Fikrî ve edebî hayatı çizgi dışı bir seyir takip etmiş olan Fikret’in, yaşadığı trajik duruşun analiz edilmesi, onun şiirinin temel izleklerinin ve felsefî arka planının anlaşılması bakımından oldukça önemli. Çünkü Fikret’in şiirlerinde yazara göre; “…etiyle, kanıyla, karanlık ve aydınlık taraflarıyla gerçek insan vardır. Kaos, bu şiirin kaynağıdır ve Fikret’in şiiri kaosun beslediği trajik bir eylemdir.” Elbette bir uç bakış olarak Fikret’in şiiri, bu trajik yönüyle incelenmeli ve değerlendirilmeliydi. Yazarın bilim adamı dikkati ve hassasiyetine, sanatkâr duyarlılığını da eklemleyerek takdim ettiği bu çalışmada Özcan’ın, aynı zamanda bir ruh portresinin de genel hatlarını çizdiğini, şairin gelişim sürecini de okurun gözleri önüne serdiğini görüyoruz. Sadece şiir tahlil etmekle yetinilmeyip Fikret’in şiirin arka planında var olan düşünce ve duygu estetiğini anlama çabası da eseri bu noktada daha önemli kılıyor.Dr. Tarık Özcan trajiği: “insandaki çözümsüz durumları, çıkışsız çatışmaları, kendi sınırlarını aşan durumlar karşısındaki çaresizliğini ve bu çaresizliğin doğurduğu çatışmalar ve çelişkiler” olarak tanımlıyor. Fikret’in yaşadığı çaresizliğin ve çelişkilerinin kaynakları ve bunun şiirlerindeki görünümleri üzerine araştırmacının takip ettiği yol, hem edebî hem de psikolojik metotları iç içe eritiyor. Fikret’in trajiğini çizen şiirlerinde, kelime düzeyine kadar inen bir yorumlama metodunun sergilendiğini, dolayısıyla incelemede sağlıklı bir yaklaşımın ortaya konduğunu görmekteyiz.

...ik Fikret. sıklıkla işaret edilir ve bu durum çoğu zaman da eleştirilir ... Tevfik Fikret'in Şiirlerinde Trajik Durum Kitabina Bak Tarık Özcan... ... . Uşaklıgil'in metinleri, bireylerin hem kendileriyle hem de toplumla olan trajik ilişkisini... Ancak Tevfik Fikret, bireysel temalı şiirlerinin yanı sıra sosyal içerikli şiirler de yazmıştır. ÖZCAN, Tarık (2007), Tevfik Fikret'in Şiirlerinde Trajik Durum, Manas Yayın- ları, Elazığ. 19556. Soner Akpınar. Tevfik Fikret'in Şiirlerinde "Titreme" İmgesi. 02.04.2015. Türkbilig. 28 ... Tevfik Fikretin Şiirlerinde Trajik Durum Tarık Özcan ... . Tevfik Fikret'in Şiirlerinde "Titreme" İmgesi. 02.04.2015. Türkbilig. 2883. Fatih Arslan. Tevfik Fikret'in Şiirlerinde Trajik Durum (tanıtma). 05.02.2008. ...Notıce ın the world of Tevfık Fıkret: Fuad Köprülü'S "Tevfık Fıkret and. şekillendirdiği Fikret şiiri için, boşlukta kendini sallayan bir trajik sarkaç benzetmesini yapabiliriz. Ağustos Böceği İle Karınca. Karıncayı tanırsınız Minimini bir hayvandır Fakat gayet çalışkandır Gayet tutumludur, yalnız Pek hodgamdır, bu bir kusur: Hodgam olan zalim olur. Tevfik Fikret'İn şiirleri. Şiirler. TEVFİK FİKRET HAYATI ve ESERLERİ. Tevfik Fikret- balıkçılar şiirinin incelmesi. 7. Romanda Sosyal Ortam. 8. Cenâb Şehabeddin'in Şiirlerinde Şiir-Kadın İmgesi. 2.Bireyselleşme Sürecinde Dirse Han Oğlu Buğaç. 3. Tevfik Fikret'in Şiirlerinde Trajik Durum (tanıtma). : Karton Kapaklı. ISBN NO. : Durum. : Yeni. Kargo. Satışta Olanlar. Tevfik Fikretin şiirlerinde mekan ve algı. Özcan Bayrak. Fikret'in daha çok Mirsad, Ma'lûmât, Maârif ve Mekteb dergilerinde çıkan bu döneme ait şiirlerinde bir yenilik görülmez. Tevfik Fikret'in Türk şiirine getirmiş olduğu yeniliklerden biri şiirin yapısıyla ilgilidir. Tevfik Fikret. 1888'de Galatasaray Sultanisi'ni birincilikle bitirdi ve yine aynı lisede öğretmenlik yaptı. Servet-i Fünun anlayışına bağlı şiirlerinde işlediği konular özelikle aşk, tabiat ve günlük yaşamda... Welcome!, You can Download " tevfik fikret in iirlerinde trajik durum " Books,at link Below ,It's free. Download " tevfik fikret in iirlerinde trajik durum " Book at link Below . 1-) Tevfik Fikret'in Gençlik Şiirleri. Mirsâd ve Malûmat dergilerinde şiirleri yayımlanmıştır. Şiirlerinde divan edebiyatından alınmış mazmunlar ve kelime seçimleri dikkat çeker. Çün...