Nef'i e-Kitap


Nef'i - Ebuzziyya Tevfik pdf epub

FİYAT: BEDAVA

BİLGİ

DİL: TÜRK
TARİH: 2017-01-04
YAZAR: Ebuzziyya Tevfik
ISBN: 6054635276
BİÇİM: PDF EPUB MOBI TXT
DOSYA BOYUTU: 4,77

AÇIKLAMA:

On yedinci yüzyıl Osmanlı şiirinin özge üsluplu şairi Nef’î (1572 ? - 1635), Dîvân’ları (Türkçe, Farsça), Sihâm-ı Kazâ’sı ve Tuhfetü’l-Uşşâk’ı ile bilinir. Nef’î’nin Türk edebiyatında kaside şairi olarak tanınıp sivrilmesi konusunda bütün kaynaklar birleşir. Nef’î’ye ilişkin monografiler, incelemeler, edebiyat tarihleri ve tezkireler onun özgün bir ses şairi olduğunu özellikle vurgularlar. Ebüzziya’nın bu monografisinde de Nef’î’nin Osmanlı şiirine getirdiği yeni ses ve taze söylem, kaside ve gazellerindeki deruni ahenk, ezgi ve tını onun en belirleyici özellikleri olarak karşımıza çıkar. Yine aynı biçimde hayatı rintçe kavrayışın getirdiği söyleyiş kudreti, heybetli eda ve şiir musikisi Nef’i’nin diğer üslup özellikleri olarak belirir. 

...östermek istedi. "Gökten nazire indi Sihâm-ı Kazası'na ... Nef'i Şiirleri ... . Nef'i diliyle uğradı Hakk'ın belâsına." Ünlü divan şairi Nef'inin hayatı, biyografisi, eserleri ve edebi kişiliği hakkında bilgi. NEF'İ (1572-1635). Divan Edebiyatı'nın en büyük şairlerinden biridir. Şiddetli hicivleriyle tanınmıştır. 1572 yılında Hasankale'de doğdu. Bundan dolayı devrin kaynakları Nef'i'den Erzenü'r-Rumî diye söze ederler. Gerçek ismi Ömer olan Nef'î, kaynaklarda Nef'i Ömer B ... Nefi, Kimdir Nefinin Hayatı Eserleri Şiirleri Yazıları, Nefiden Beyitler... ... . Gerçek ismi Ömer olan Nef'î, kaynaklarda Nef'i Ömer Bey adıyla anıldığı gibi m ... Bundan dolayı devrin kaynakları Nef'i'den Erzenü'r-Rumî diye söz ederler. Kendisi de şair olan Şeyhülislam Yahya Efendi Nef'i yi öven ancak içeriğinde Nef'i ye kâfir diyen bir kıt'a söylemiştir. Babası, Kırım Hanlarının hizmetinde bulunmuştur. Nef'i, iyi bir tahsil görmüş, Arapça ve Farsçayı öğrenmiştir. Nef'i sarayda memurluklarda bulundu. Ara sıra hicivleri dolayısıyla azledildi. Ayrıca bir kaside türü olan hiciv konusunda oldukça önemli bir isim olup, en güzel ve önemli hicivleri yazan da yine Nef'i'dir. Nef'i tahmini olarak 1570 yılı civarında Erzurum'da doğmuştur. Nef'i - Nef'i-Hayatı - Nef'i Eserleri. Nef'î (Ömer), (1572-1635) ünlü 17. yüzyıl Dîvân şairi. 1572 yılında Hasankale'de doğdu. Bundan dolayı devrin kaynakları Nef'i'den Erzenü'r-Rumî diye söze ederler. Zira 14. yüzyıldan bugüne kadar öldürülen şairlerimizin sayısı 137. Maktul şairler arasında Nefi'nin çok özel bir yeri var. Hayatı Şiirlerini Nef'î mahlasıyla imzalayan şairin asıl adı Ömer'dir. 17. Yüzyıl Türk şairlerinden olan Nefi'nin asıl adı Ömer'dir. Erzurum'da doğmasından dolayı, devrin kaynakları Nef'i'den, Erzenü'r-Rumi diye söz etmişlerdir. Nef'i Hayatı Uzun. NEF'İ (1575-1635). Asıl adı Ömer'dir. 17. yüzyıl Divan Edebiyatı'nın önemli temsilcilerinden olan Nef'i, 1572'de Erzurum'un...