Farklı Bakış Açılarıyla Sosyal Sorumluluk e-Kitap


Farklı Bakış Açılarıyla Sosyal Sorumluluk - Kenan Ören pdf epub

FİYAT: BEDAVA

BİLGİ

DİL: TÜRK
TARİH: 2012-01-01
YAZAR: Kenan Ören
ISBN: 6055529918
BİÇİM: PDF EPUB MOBI TXT
DOSYA BOYUTU: 7,65

AÇIKLAMA:

“Sosyal Sorumluluk” insanî ve ahlâki bir boyuttur. İnsanın, karşı taraftan herhangi bir menfaat beklemeden ve kendisini topluma karşı sorumlu hissederek, toplumun değer yargılarına, normlarına, gelenek ve göreneklerine, ülkenin kanun ve kurallarına, dinî duygulara vs insanî değerlerin inceliklerine uygun hareket ederek gönüllü ve iradî faaliyetlerde bulunmasıdır. Bir insanın böyle bir duyguyla hareket etmesi ve ülkesine, vatanına, ait olduğu topluma, ailesine ve çevresine faydalı bir vatandaş olması, onun insanî boyutuyla doğrudan alâkalıdır. Aksi durumda ise bencil, menfaatperest, başkalarını ezmekle beslenen, insanların omuzlarına basarak yükselen “homoeconomicus” bir insan modeli ortaya çıkmış olur ki, bu modeldeki bir insan, “vahşi kapitalizm” diye tanımlanan materyalist bir akımın temsilciliğini üstlenen bir insan tipi olarak karşımıza çıkar.“İnsan insanın kurdudur (homo, homini lupus)” düşüncesiyle hareket eden ve “homoeconomicus” insan tipi olarak toplumda bir rol üstlenen insan tiplerinden “Sosyal Sorumluluk” anlayışı beklememek gerekir. Bu anlayışa sahip olan insan modelleri, başkalarının mutsuzluğundan beslenen bir yapıya sahiptirler. Oysa “Sosyal Sorumluluk” anlayışına sahip bireyler, hiçbir karşılık beklemeksizin insanlara faydalı, onların mutluluğundan mutlu olan “güzel insan” modeline uygun insanlardır. Böyle insanların yaptırdığı ve geçmişten günümüze intikal eden cami, han, hamam, kütüphane, Bimarhane (akıl hastalarının musiki ile tedavi edildiği hastane) ve çeşitli vakıflar hep sosyal sorumluluk ilkesiyle vücuda getirdikleri eserlerdir.Bu çalışmada, “Sosyal Sorumluluk” taşıyan ve tüm insanlara faydalı olmayı hedefleyen birey modellerinin örnek çalışmalarını ve faaliyetlerini bu çalışmayla bir nebze olsun takdim etmeye çalıştık. Bu bağlamda, bilhassa dezavantajlı kesimlere yönelik olarak hiçbir karşılık beklemeden ve vicdanî bir görev bilinciyle hareket edilerek gerçekleştirilen “Sosyal Sorumluluk” faaliyetleri ve etkinlikleri, muhtelif üniversitelerde görev yapan akademisyen ve bilim insanları tarafından sunulmaya çalışıldı. Bu alanda bir nebze olsun bir farkındalık bilinci oluşturduysak kendimizi mutlu hissedeceğiz.

... Personeli Açısından Farklı Bir… Bakış: Sivas İlinde Bir Araştırma / A Different Look to Perception of Corporate Social ... Yöneticilerin kurumsal sosyal sorumluluğa bakış... ... . (kurumsal sosyal sorumluluğa süreçsel bir bakış). zamanda tüketiciler işletmelerin karşısına toplumsal ve küresel sosyal sorumluluk gibi daha farklı taleplerle çıkmaya başladılar. ...firmalarda görev yapan yöneticilerin kurumsal sosyal sorumlulukla ilgili düşünce ve bakış açılarını belirlemektir. yetişen yöneticilerin sosyal sorumluluk duygularının daha farklı geliştiği düşünülebilir. Özde Değil Sözde Kurumsal ... Farklı Bakış Açılarıyla Sosyal Sorumluluk - Kenan... | KitapElimde.com ... . yetişen yöneticilerin sosyal sorumluluk duygularının daha farklı geliştiği düşünülebilir. Özde Değil Sözde Kurumsal Sosyal Sorumluluk, K. Önen, B. Eser, E. Akman, Editör, Pelikan Yayınları, Ankara, ss.65-106, 2012. Basım Tarihi: 2012. Kenan ÖREN (Doç. Dr.). "Sosyal Sorumluluk" insanî ve ahlâki bir boyuttur. İnsanın, karşı taraftan herhangi bir menfaat beklemeden ve kendisini topluma karşı sorumlu hissederek... Find. Advanced. Farklı bakış açılarıyla sosyal... Holdings. Etik ve sosyal sorumluluk : ilgili kavramlar ve aralarındaki ilişkiler / by: Kılıç, Tamer Published: (2017). Alış-Veriş Listeme Ekle. Farklı Bakış Açılarıyla Sosyal Sorumluluk. (akıl hastalarının musiki ile tedavi edildiği hastane) ve çeşitli vakıflar hep sosyal sorumluluk ilkesiyle vücuda getirdikleri eserlerdir. 15 TL. Oysa "Sosyal Sorumluluk" anlayışına sahip bireyler, hiçbir karşılık beklemeksizin insanlara faydalı, onların mutluluğundan mutlu olan "güzel insan" modeline uygun insanlardır. Kenan Ören imzası taşıyan esere ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz. İnceleme-Araştırma kategorisinde kendisine yer bulan Farklı Bakış Açılarıyla Sosyal ...