Hadis Usulü e-Kitap


Hadis Usulü - İbn Hacer el-Askalani pdf epub

FİYAT: BEDAVA

BİLGİ

DİL: TÜRK
TARİH: 2019-05-28
YAZAR: İbn Hacer el-Askalani
ISBN: 6052153802
BİÇİM: PDF EPUB MOBI TXT
DOSYA BOYUTU: 6,85

AÇIKLAMA:

İbn Hacer el-Askalânî’ye ait olan bu güzel eser hadis ıstılahlarıyla ilgili en kısa ve temel eserlerden biridir. İbn Hacer’in hadis âlimlerinin yanındaki otoritesinin tartışılmaz olduğu bir gerçektir. Biz de böyle bir âlimin hadis usulüyle ilgili kaleme aldığı bu eseri Türkçe’ye tercüme etmek suretiyle, bu yola girmek isteyenlere veya bu ilmi merak edenlere yardımcı olmak istedik. Eserin diğer hadis usulü kitaplarından farkı, eserde detaya girmeden herkesin anlayabileceği şekilde konuların tasnif edilmiş ve kısa ve öz olarak anlatılmaya çalışılmış olmasıdır. “Nuhbe” öz, çekirdek demektir. İbn Hacer esere vermiş olduğu isme göre hadis usulünün özünü ortaya koymuştur.

...olojisi. Hadis âlimleri, -yukarıdaki tariflerden de anlaşılacağı üzere- Usûl-i hadîsin konusunu belli başlı iki kısımda mütâlaa etmişlerdir Bu ilmin metoduna da Hadis Usûlü denir ... Hadis Usulü | Fasih Arapça ... . Usûl ilmine metod da denir. 'Hadis Usulü'ne, 'hadis ıstılahları/terimleri ilmi' de denmiştir. -Hadis ilminin sağladığı faydalar 2 HADİS USULÜ . 7 Buhari, el-Camiu's-Sahih, İstanbul, Çağrı yay.1992, K.Ezan:18 8 Talat Koçyiğit, Hadis Usulü, Ankara, TDV yay. 5-Hadis ve sünnetin asıl işlevi nedir? 5-Hadis ve sünnet bir yönüyle Hz. 7-Sahabe ve tabiinin görüşleri neden hadis tan ... Hadis Usulü ... .1992, K.Ezan:18 8 Talat Koçyiğit, Hadis Usulü, Ankara, TDV yay. 5-Hadis ve sünnetin asıl işlevi nedir? 5-Hadis ve sünnet bir yönüyle Hz. 7-Sahabe ve tabiinin görüşleri neden hadis tanımı içine alınmıştır? 7-Hz. 1)Haber-i vahid kaça ayrılır tanımlayın. C)Makbul hadisler ve merdud hadisler diye ikiye ayrılır. Hz. Peygamber'e ait olma ihtimali fazla olanlara makbul az olanlara merdud denir. BÖLÜM HADiSLER^N ALINMASI (Tahammulu'l-Hadis) 36. Hadis toplamak için yap^lan seyahatlar 59 37. Hadis alma usulleri 61 a. Semd 61 b . K^ra'a 64 c. Icaze 65 d. Munâvele 68 e... Hadis ilminde dirâyetin usûl-i hadîs veya ulûmü'l-hadîs yerine kullanılması oldukça geç dönemlere rastlar. Ulûmü'l-hadîs, mustalahu'l-hadîs ve usûl-i hadîs ile aynı anlamda kullanılan bir terimdir. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Hadis Tarihi ve Usulü testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. D) Hadislerdeki imlâ hatalarını düzeltmeyi ifade eder. E) Bu usulde talebe, hadis yazan konumundadır. Tedvin devrinden itibaren, hadîs usûlü ile ilgili olarak telîf edilmiş kitaplardan bazılarını burada zikretmiş bulunuyoruz. Dr. Talat Koçyiğit, Hadis Usulü, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları....