İslam İktisat Düşüncesi Tarihi e-Kitap


İslam İktisat Düşüncesi Tarihi - Cengiz Kallek pdf epub

FİYAT: BEDAVA

BİLGİ

DİL: TÜRK
TARİH: 2015-04-24
YAZAR: Cengiz Kallek
ISBN: 6055245559
BİÇİM: PDF EPUB MOBI TXT
DOSYA BOYUTU: 8,78

AÇIKLAMA:

İslâm İktisat Düşüncesi Tarihi, ilk dönemlerinden itibaren iktisadî olgular, olaylar ve sorunlar üzerine pek çok müstakil kitap yazılan İslâm medeniyetinin iktisat düşüncesi boyutunu aydınlığa kavuşturmak ve bu düşüncenin akımlarını belirlemek suretiyle bir “düşünsel soy kütüğü” çıkarma amacıyla hazırlandı. İslâm iktisat düşüncesinin konumunu ve değerini yadsıyan savların sorgulanmasını da amaçlayan bu çalışma, Sünnî ve Şiî kamu maliyesi yazarlarını tarihdizinsel sırayla ele alarak İslâm iktisat düşüncesinin temel metinlerini inceliyor.Böylece Sünnî ve Şiî ulemanın ortaya koyduğu harâc-emvâl kitaplarını ve bu eserlerde sergilenen iktisadî düşünceyi tadad etmek suretiyle ulemanın ve devlet erkanının “politik ekonomi” hakkındaki tefekkür düzeyini ortaya koymaya çalışıyor. 

... (16. Yüzyıl). İktisat Yayınları - 8 İktisat Tarihi Dizisi - 2 Abdul Azim Islahi, İslam İktisat Düşüncesi ve Kurumları (16 ... İslam Alimlerinin İktisadi Düşünce Tarihi ve Analizine Katkıları... ... . İslâm İktisat Düşüncesi Üzerine. Bizim iktisat anlayışımızda, para her şey değildir. Zîrâ muvakkaten yaşadığımız şu dünyada, Asıl Mülk Sahibi'ni razı etme, burada bey ve paşa iken ahirette gedâ... Abdul Azim Islahi'nin İslam İktisat Düşüncesi ve Kurumları adlı kitabı İKAM- İktisat Yayınları tarafından İktisat Tarihi 2 olarak yayınlanmıştır. En yeni İslam İktisat Düşüncesi Tarihi kitapları, yazarları, kitap incelemelerini, k ... İslam İktisat Düşüncesi ve Kurumları (16. Yüzyıl) ... . En yeni İslam İktisat Düşüncesi Tarihi kitapları, yazarları, kitap incelemelerini, k...