Ana Hatlarıyla İslam Mezhepleri Tarihi e-Kitap


Ana Hatlarıyla İslam Mezhepleri Tarihi - Prof. Dr. Mustafa Öz pdf epub

FİYAT: BEDAVA

BİLGİ

DİL: TÜRK
TARİH: 2017-09-08
YAZAR: Prof. Dr. Mustafa Öz
ISBN: 6055309282
BİÇİM: PDF EPUB MOBI TXT
DOSYA BOYUTU: 8,88

AÇIKLAMA:

Dünyada mevcut vahye dayanan yahut dayanmayan bütün dinlerin, ana esaslarını belirten, sübût ve delâleti kesin olan metin ve ifadeleri yanında, değişik sebeplerle üzerinde fikir yürütme ve yorumlamaya müsait metin ve delilleri bulunduğu daima görüle gelmiştir.Kesin delillere dayanan konular, dinin aslî bünyesini teşkil eden, inanılıp kabul edilmesi gerekli, aksi halde kişinin din dışına çıkmasına sebep olacak ana esaslardır.Tâlî veya zannî kabul edilen, farklı anlayış ve yoruma müsait olan metin ve delillerden elde edilen sonuçlar ise, mezhebin konusunu teşkil eder. Dinin temel esasları terk edilmediği sürece, bu tür delillerin neticesi olarak ortaya konulan farklı anlayış, uygulama ve yorumlar, dinden uzaklaşma ve küfre sebep teşkil etmeyip, dînin kurallarına göre, isabet yahut isabetsizlik çerçevesinde değerlendirilmiştir.Dinin muhatabının insanlar olması, insanların da farklı yapı ve düşünceye sahip bulunması, din bünyesinde değişik düşünce kuruluşları demek olan mezheplerin ortaya çıkmasının en önemli sebeplerinden biridir. Mezhep gerçeği sadece İslâm’la ilgili olmayıp, bütün dinlerde görülen tabii bir sonuçtur. Bu sebeple ilgili olduğu konularda fikir ve düşünce geliştirme ekolü durumunda olan mezhepler, kasıt ve cehalet olmadığı sürece, din mensupları arasında hiçbir şekilde ayrılık, kavga ve mücadeleye taraf olmamıştır.

...ar Dinimizdeki mezhepler hakkında bilgiler verir misiniz ? Ana Hatlarıyla İslam Mezhepleri Tarihi, Yazar: Prof ... Anahatlarıyla İslam Mezhepleri Tarihi: Prof. Dr. Mustafa Öz... ... . Ana Hatlarıyla İslam Mezhepleri Tarihi. Yazar: Prof. Dr. Mustafa Öz. Tür: Kitap - Alt tür: Fıkıh. tarihinin, Islam dü şüncesine yapaca ğı hizmet daha iyi anla şıhr. Çünkü. kelâm filmini, islam mezheplerini bilmeden de ğerlendirmek imkans ızdır. Islam mezhepleri tarihi. İslâm tarihinde Muaviye b. Ebu Süfyanın Hz. Hasandan halifeliği devralmasıyla başlayıp Mervan b. Muhamm ... ANA HATLARIYLA İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ... | Nadir Kitap ... . İslâm tarihinde Muaviye b. Ebu Süfyanın Hz. Hasandan halifeliği devralmasıyla başlayıp Mervan b. Muhammedin öldürülmesine kadar geçen döneme Emevi Asrı adı verilir. Gerek Hz. Ana Hatlarıyla İslam Mezhepleri Tarihi / Prof. Dr. Mustafa Öz / Ensar Neşriyat. Anahatlarıyla İslam Mezhepleri Tarihi - 9786055309282. 200 TL'ye 20TL İndirim | Kod: CIMRI20DR. Anahatlarıyla islâm tarihi I (hz. (sav) risâleti öncesindeki hayatına hasredilmiş, genel hatlarıyla onun doğumu Bütün bunların sonucunda ülkenin resmî mezhebinden olmayan muhtelif......