Dünya Dinlerinde Kutsal Metinler e-Kitap


Dünya Dinlerinde Kutsal Metinler - Emine Battal pdf epub

FİYAT: BEDAVA

BİLGİ

DİL: TÜRK
TARİH: 2016-02-10
YAZAR: Emine Battal
ISBN: 6059252065
BİÇİM: PDF EPUB MOBI TXT
DOSYA BOYUTU: 5,64

AÇIKLAMA:

Her din, kutsal kabul edilen bir metne sahiptir. Dinlerin temel öğretileri ve uygulamaları bu metinlerde ortaya konulmaktadır. Dolayısıyla bir dinin kutsal metnini okumak, o dinle doğrudan ve anlamlı bir karşılaşma anlamına gelmektedir. Öğrenciler ve konuya ilgi duyan genel okuyucu için tasarlanan bu kitapta Hinduizm, Budizm, Caynizm, Sihizm, Konfüçyanizm, Taoizm, Şintoizm, Sâbiîlik, Mecûsîlik, Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslam’ın kutsal metinlerine yer verilmektedir. Antoloji mahiyetindeki bu kitap, okuyucuya dinlerin belirli konulara verdikleri cevapları mukayese etme imkânı sağlamak için değil, dinlerin kutsal metinleri ve bu metinlerde ortaya konulan temel öğretiler hakkında ana hatlarıyla bilgi vermek için hazırlanmıştır.

...tapları ve STS yayınları 2015 baskısı kitaplar ile ikinci el ve yeni 7 milyon kitap ... Kutsal Metinler | Everen ... ... Kutsal metin nedir? Dini metinler ya da kutsal metinler (ayrıca Latince"yazı" anlamına gelen ''scriptura'' kelimesinden gelen, kutsal kitap olarak da bilinir)... ...Çin'in büyük bilgin ve filozoflarından olan Konfüçyüs'ün adına izafe edilen dini ve felsefi gelenektir. dualar ve ritüellerle ilgili bilgiler içeren bazı kadim metinler kutsal metin olarak kabul edilmektedir. Günümüzde, milyarlarca insanın daha doğar doğmaz birer üyesi konumuna geldiği ... Kutsal Metinler - Wikiyours ... . Günümüzde, milyarlarca insanın daha doğar doğmaz birer üyesi konumuna geldiği üç büyük dine ait kutsal kitaplar , çeşitli UFO gözlemleriyle doludur. Kutsal Metinler. Ağustos 11, 2011 Yorum bırakın. 16.01 TL. Bu çalışma, yaşayan dünya dinlerinin kadın algılarında kutsal metinlerin ne derece etkili olduğunu, diğer bir deyişle bugünkü algının ne kadarının kutsal metinlere dayandığını tespit etmek... Hindular tarafından kutsal kabul edilen bu metinler neredeyse tamamı çelişkiler ve saçmalıklar İçinde bulundukları bu batıl din dünya hayatında da bu kişilere çok büyük bir kayıp getirmektedir. Hindu geleneğine göre kutsal metinler Şruti (vahiy) ve Smriti (gelenek) olmak üzere ikiye ayrılır. Hindi Dini Geleneğinde Rama Avatarasının Örnekliği. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. Dünya Dinleri Tarihi. Kadim Dinler Tarihi. Tenakh Yahudi kutsal metinlerin İbranice adıdır. Bu metinler Torah (hukuk), Nevi'im (peygamberler) ve Ketuvim (Yazılar) kısmından oluşmaktadır. Kutsal metin, Vatikan Kütüphanesi'nde kopyaların saklanmasından 4. Yüzyıla kadar uzanıyor ve İsa ile ilgili kutsal yazıları içeriyor. Büyük Dünya Dinlerinin En Kutsal ...