Osmanlı Tarihi 6 / Osman Gazi'den Sultan Vahidüddin Han'a e-Kitap


Osmanlı Tarihi 6 / Osman Gazi'den Sultan Vahidüddin Han'a -  pdf epub

FİYAT: BEDAVA

BİLGİ

DİL: TÜRK
TARİH: 2016-01-11
YAZAR:
ISBN: 6059964791
BİÇİM: PDF EPUB MOBI TXT
DOSYA BOYUTU: 7,93

AÇIKLAMA:

Devlet-i Aliyye-i Osmâniye, dünyâ târihindeki en büyük devletlerden biridir ve aynı zamanda muazzam bir medeniyetin de kurucusu ve en mühim temsilcisidir. Onu bilmek, onun târihini yazmak; neredeyse dünyayı bilmek ve dünya târihini yazmakla eşdeğerdir. Bugün, bir zamanlar Osmanlı’nın hüküm sürdüğü topraklar üzerinde, kırk beş ayrı ülke vardır ve bu ülkelerde dört yüz milyondan fazla insan yaşamaktadır.Bu yüce devleti anlayabilmek, onun yalnız siyâsî ve askerî târihini bilmekle mümkün olmaz. Hattâ, onun ictimâî, iktisâdî, hukûkî ve idârî teşkilâtını anlamak; dinî, tasavvufî, ilmî ve fikrî husûsiyetlerini öğrenmek, öncelikle şarttır. Günümüzde maalesef Osmanlı Devleti hakkında bilinenler, bilinmeyenlere nispetle çok azdır.Yayınevimiz tarafından neşre hazırlanan “Osman Gâzî’den Sultan Vahidüddin Han’a OSMANLI TARİHİ” isimli çalışmamız, 6. ciltle beraber tamamlanmış bulunmaktadır. Bu son ciltte Sultan Abdülaziz, Sultan Beşinci Murad, Sultan İkinci Abdülhamid, Sultan Mehmed Reşad ve Sultan Vahidüddin devirlerinin tarihi incelenmiştir.Eserde Osmanlı’nın siyâsî, askerî, iktisâdî ve ictimâî târihi; başta pâdişâhlar ve valide sultanlar olmak üzere hânedân mensuplarının ve bazı mühim devlet erkânının hayatları, şahsiyetleri, hizmetleri ve hayrâtı; yabancı devletlerle olan münâsebetler ve teşkilat tarihi mevzuları ele alınmaktadır. Metin, anlatılan hâdiselerle mütenâsip târihî menkıbelerle süslenmiş, kuru ve sıkıcı bir anlatımdan uzak durulmuştur. Arşiv vesîkaları, gravürler, resimler, fotoğraflar ve haritalarla eserimiz, daha da zenginleştirilmiştir.

...zi'den Sultan Vahidüddin Han'a OSMANLI TARİHİ" isimli çalışmamız, 6 cilt olarak tamamlanmış bulunmaktadır ... Osman Gazi'den Sultan Vahidüddin Han'a Osmanlı Tarihi (6 Kitap... ... . Yayınevimiz tarafından neşre hazırlanan "Osman Gazi'den Sultan Vahidüddin Han'a Osmanlı Tarihi" isimli çalışmamız, 6. ciltle beraber tamamlanmış bulunmaktadır. Yayınevimiz tarafından neşre hazırlanan "Osman Gazi'den Sultan Vahidüddin Han'a Osmanlı Tarihi" isimli çalışmamız, 6. ciltle beraber tamamlanmış bulunmaktadır. Yayınevimiz tarafından neşre hazırlanan "Osman Gâzî'den Sultan ... Osmanlı Tarihi 6 / Osman Gazi'den Sultan Vahidüddin Han'a - Ömer... ... . ciltle beraber tamamlanmış bulunmaktadır. Yayınevimiz tarafından neşre hazırlanan "Osman Gâzî'den Sultan Vahidüddin Han'a OSMANLI TARİHİ" isimli çalışmamız, 6. ciltle beraber tamamlanmış bulunmaktadır. Yayınevimiz tarafından neşre hazırlanan ?Osman Gâzî'den Sultan Vahidüddin Han'a OSMANLI TARİHİ" isimli çalışmamız, 6. ciltle beraber tamamlanmış bulunmaktadır. Yayınevimiz tarafından neşre hazırlanan "Osman Gâzî'den Sultan Vahidüddin Han'a OSMANLI TARİHİ" isimli çalışmamız, 6. ciltle beraber tamamlanmış bulunmaktadır. Yayınevimiz tarafından neşre hazırlanan Osman Gâzî'den Sultan Vahidüddin Han'a OSMANLI TARİHİ isimli çalışmamız, 6. ciltle beraber tamamlanmış bulunmaktadır. Yayınevimiz tarafından neşre hazırlanan "Osman Gâzî'den Sultan Vahidüddin Han'a OSMANLI TARİHİ" isimli çalışmamız 6. ciltle beraber tamamlanmış bulunmaktadır. ...bilinmeyenlere nispetle çok azdir.Yayinevimiz tarafindan nesre hazirlanan "Osman Gâzî'den Sultan Vahidüddin Han'a OSMANLI TARIHI" isimli çalismamiz, 6. ciltle beraber tamamlanmis bulunmaktadir. Yayınevimiz tarafından neşre hazırlanan "Osman Gâzî'den Sultan Vahidüddin Han'a OSMANLI TARİHİ" isimli çalışmamız, 6. ciltle beraber tamamlanmış bulunmaktadır. Yazar tarafından yazılan kitaplar arasında yer alan Osmanlı Tarihi 6 / Osman Gazi'den Sultan Vahidüddin Han'a kitabını PDF İndir seçeneğiyle ya da sesli kitap olarak indirmek için buradasınız. Yayınevimiz tarafından neşre hazırlanan "Osman Gâzî'den Sultan Vahidüddin Han'a OSMANLI TARİHİ" isimli çalışmamız 6. ciltle beraber tamamlanmış bulunmaktadır. SÜLEYMAN HAN Sultan İkinci Süleyman ın Osmanlı Tahtına Cülûsu Osmanlı Devleti nin Vaziyeti. tâ ri hi mi zin al t bu çuk as r n ih ti vâ eden Os man Gâzi den Sul tan Vahîdüddîn Han a Os man l Tâ... : Kolektif. Osman Gaziden Sultan Vahidüddin Hana Osmanlı Tarihi (6 Kitap Kutulu Takım) Çamlıca Basım Yayın | 9786059964784. 41.76 TL. Yayınevimiz tarafından neşre hazırlanan "Osman Gazi'den Sultan Vahidüddin Han'a Osmanlı Tarihi" isimli çalışmamız, 6. ciltle beraber tamamlanmış bulunmaktadır....