Zihniyet ve DinDisiplinlerarası Zihniyet Çözümlemesi e-Kitap


Zihniyet ve DinDisiplinlerarası Zihniyet Çözümlemesi - Asım Yapıcı pdf epub

FİYAT: BEDAVA

BİLGİ

DİL: TÜRK
TARİH: 2018-12-14
YAZAR: Asım Yapıcı
ISBN: 6057990150
BİÇİM: PDF EPUB MOBI TXT
DOSYA BOYUTU: 9,12

AÇIKLAMA:

Zihniyet ve Din derlemesi, Kültür ve Din, Kimlik ve Din derlemelerinden sonra Umran Üçlemesi’nin üçüncü kitabı olarak okuyucuya ulaşıyor.“Umran Üçlemesi” isimlendirmesi, hem İbn Haldun'la başlayan geleneğe atıf ve mütevâzi bir katkı olarak görüldüğü için, hem de sosyoloji/din sosyolojisinin ana konularına değindiği için benimsendi.Zihniyet ve Din, kapağındaki “çok sayıda valiz” teması, çoklu zihniyetlere/dünya görüşlerine/referans sistemlerine ve bununla bağlantılı olarak sahip/dâhil olduğumuz “kültürel bagajları” yansıtması bakımından tercih edildi.Zihniyet ve din ilişkisi gündeme geldiğinde, iktisadi ahlak ve din bağlamında sadece Ülgenerci çizginin akla gelmesi -hatta Ülgener’in açtığı yolun sürdürülememesi- bu çalışmanın hareket noktasını oluşturuyor. Çünkü zihniyet ve din ilişkisinin bağlamları, iktisat dışındaki tarih, hukuk, medya, gençlik ve dini grupları ele almayı gerektirdiği gibi, zihniyet ve din ilişkisinin günümüz küreselleşme ve postmodernizm süreçleriyle bağlantılı olarak disiplinlerarası boyutları, ayrıntılı bir değerlendirmeyi gerektiriyor.Her biri olayları farklı bir biçimde “gören” ve toplumsal yapıda kendi bakış açısını diğer grupların paylaşmasını isteyen zihniyetler, farklı referans sistemlerinin yansımasıdır. Bu bağlamda bir dünya görüşünün taşıyıcısı olan zihniyet, gerçeğin bir açıklamasını verir, kendine göre bir anlam muhtevası ve referans çerçevesi sunar. Zihniyet, dünya görüşünü de belirleyen öğeler karşısında tutumlar üretir. Bir toplumsal grubun örtük referans sistemi olan zihniyeti, toplumsal yaşamda edinilmiş tecrübeler, davranış kalıpları ve alışkanlıkları olan değişik gruplara katılımı biçimlendirir. Toplumsal yapılardaki “gömülü” bakış açıları arasındaki zımni çatışma ve gerilim, toplumsal yaşamın temellerinden birisini oluşturur.Zihniyet ve din ilişkisi bağlamında hukukun, iktisadın, ideolojinin ve dini yapıların “karşılaşma”, “meydan okuma” ve “yüzleşme” süreçlerinin çok yönlü ve girift yapısını, farklı açılardan ve disiplinlerarası bir yaklaşımla analiz etmek amacıyla kaleme alınan on üç makale, bize, “bizi” anlatıyor ve kendimizle “yüzleşmeye” davet ediyor.

...25 Yaş Aralığındaki Erkek Öğrencilerin Gündelik Hayat Pratikleri ... Zihniyet ve Din Disiplinlerarası Zihniyet Çözümlemesi | AVESİS ... . Mülakatlar aracılığıyla kimlik çözümlemesi yapan araştırma, Ülgener'in edebiyat ve ahlak metinlerinde yer alan... ...iktisat dışındaki tarih, hukuk, medya, gençlik ve dini grupları ele almayı gerektirdiği gibi, zihniyet ve din ilişkisinin günümüz küreselleşme ve postmodernizm süreçleriyle bağlantılı olarak disiplinlerarası... Disiplinlerarası Zihniyet Çözümlemesi. Zihniyet ve Din derlemes ... Zihniyet ve Din Disiplinlerarası Zihniyet Çözümlemesi | KitapAvrupa ... ... Disiplinlerarası Zihniyet Çözümlemesi. Zihniyet ve Din derlemesi, Kültür ve Din, Kimlik ve Din derlemelerinden sonra Umran Üçlemesi'nin üçüncü kitabı olarak okuyucuya ulaşıyor. ...iktisat dışındaki tarih, hukuk, medya, gençlik ve dini grupları ele almayı gerektirdiği gibi, zihniyet ve din ilişkisinin günümüz küreselleşme ve postmodernizm süreçleriyle bağlantılı olarak disiplinlerarası... Sabri F. Ülgener, Din ve Zihniyet, Ankara: Derin, 2006, 208 s. Disiplinlerin olgunlaşıp, rüşdünü ispat etmesi uzun sayılabilecek bir zaman içinde, oldukça yoğun ve yorucu bir işçilik neticesinde gerçekleşir. ...Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi 5(2015) 189213 Y. Apalı / Nevsehir Hacı Bektas Veli University Journal of ISS 5(2015) 189213 BİLGİ SOSYOLOJİSİ AÇISINDAN DİN VE ZİHNİYET82 Yrd. 25.50 TL. ...hukuk, medya, gençlik ve dini grupları ele almayı gerektirdiği gibi, zihniyet ve din ilişkisinin günümüz küreselleşme ve postmodernizm süreçleriyle bağlantılı olarak disiplinlerarası boyutları... Bilgi Sosyolojisi Açısından Din ve Zihniyet[i]. Dr. Yasemin APALI[ii]. ÖZET. İnsanlar ve toplumlar yaşamlarının hemen her basamağında bilgiye ihtiyaç duymuşlardır. ...iktisat dışındaki tarih, hukuk, medya, gençlik ve dini grupları ele almayı gerektirdiği gibi, zihniyet ve din ilişkisinin günümüz küreselleşme ve postmodernizm süreçleriyle bağlantılı olarak disiplinlerarası... Zihniyet ve Din. %25. 30,00 TL. "meydan okuma" ve "yüzleşme" süreçlerinin çok yönlü ve girift yapısını farklı açılardan ve disiplinlerarası bir yaklaşımla analiz etmek amacıyla kaleme alınan on üç... Bu kitap, sosyoloji ve psikolojinin verileri göz önünde bulundurularak zihniyet çözümleyici bir yaklaşımla İslam düşüncesinin beli başlı sorunlarına ve bu sorunların çözümlerine dikkat çekmektedir....