Hermenötik e-Kitap


Hermenötik - Richarde E. Palmer pdf epub

FİYAT: BEDAVA

BİLGİ

DİL: TÜRK
TARİH: 2016-01-19
YAZAR: Richarde E. Palmer
ISBN: 6055125929
BİÇİM: PDF EPUB MOBI TXT
DOSYA BOYUTU: 5,21

AÇIKLAMA:

Bu kitaba “hermenötik nedir?” veya “hermenötiğin anlamı” gibi başlıklar da verilebilirdi, çünkü bu eser her şeyden önce bir zamanlar aydınlarca da pek bilinmeyen, aynı zamanda bu eserin yazarının yorumla ve özellikle metin yorumuyla ilgilenen pek çok branş için oldukça önemli sayılabilecek bir kavramı araştırması sürecinde oluşan yazılardan ibarettir.Bu çalışma, edebî eser teorileriyle ilgili olarak Bultmann’ın kutsal metin yorum teorisinin önemine değinen özel bir projenin yazılma aşamasında ortaya çıkmıştır. Bu projenin oluşumu sürecinde, hermenötiğin gelişmesi, anlamı ve çerçevesi ile ilgili bazı köklü açıklamalara ihtiyaç doğmuş ve bu türden açıklamalar, adeta orjinal projenin ön şartı haline gelmiştir. İşte bu ön çalışma teolojik olandan ayrı ve genel hermenötiğin (ki aslında Bultmann’ın ve “Yeni Hermenötiğin” temeli de budur) oldukça ümit verici imkanları beni metin yorumu teorisiyle alakası nispetinde hermenötiğin teoloji öncesi formu üzerinde yoğunlaşmaya sevk etmiştir.

... kanı, onun tüm bilginin yorumsal doğası hakkındaki ısrarının nesnelliği yok ettiğidir ... Hermeneutik Nedir? | Dr.Can Güngen'in ... . Yorumcu-metin ilişkisine yönelik bu yoğunlaşma, hermenötik filozofları için başlangıç noktası ve meselenin bam telidir. (Hermeneutik (Yorumbilgisi) : Kısa Bir Tarihçe, medium.com). Hermenötik Eleştiri Kuramı Teorisi Nedir Hakkında Kısaca Özet Bilgi. Yorumbilgisi adı verilen bu metoda göre, her sanat eseri, bir yorumlama sanatı olan Hermenötik ile yorumlanabilir. Hermenötik için; yorumlama ve izah etmenin metodolojik temellerin üzerindeki çalışmadır ... Hermenötik ... . Hermenötik için; yorumlama ve izah etmenin metodolojik temellerin üzerindeki çalışmadır diyebiliriz. Hermenötik kavramı "hermenuein" ve "hermenia" dan gelmektedir. 23.40 TL. Avrupa'nın önde gelen sosyal teorisyenlerinden olan Bauman'ın ilk olarak 1978'de yayımlanan bu önemli eseri, bir bütün olarak hermenötik geleneğine en iyi giriştir denebilir. Teolojik hermenötik, Tanrı kelamının tarihle olan ilişkisi, Tanrı kelamının bize ulaşmasında vahyin ya da tarihsel hadiselerin aracılık yapıp yapamayacağı meselesi gibi konularla ilgili olan bir disiplindir. Standart bir hermenötik tekniği kullanarak, Rav kelimenin iki örneğini bağlar: şaşırtıcı veba bilgelik ve Tevrat bilgisine, bir anlayış, bir veba olacaktır. Richard E. Palmer - Hermenötik. Heidegger'e göre felsefe hermenötüksel dildir veya öyle olmalıdır. Anlama, Hem epistemolojik ve hem de ontolojik yönü olan bir fenomendir. …edebi eseri anlamak... "Hermenötik sosyal bilimler açısından görecelilik sorununu gündeme getirmektedir. Bu şekilde kapanan devre 'hermenötik devre' olarak adlandırılır. (Domenach, 1995)". Modern zamanlarda modern hermenötik doğar. Hermenötik, modernliğin metafizikten kopan bilinci çerçevesinde anlam peşine düşer. Artık anlamı doğrudan dünyada arar. Sistemli bir yöntem olarak hermenötiğin tarihi, hermenötik teriminin tarihiyle özdeş değildir. Hermenötik kelimesinin türediği köken ile ilgili temelde iki görüş bulunmaktadır. Bu kitaba "hermenötik nedir?" veya "hermenötiğin anlamı" gibi başlıklar da verilebilirdi, çünkü bu eser her şeyden önce bir zamanlar aydınlarca da pek bilinmeyen, aynı zamanda bu eserin yazarının... Transkript. 1 Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi Cilt-Sayı 46 Nisan 2014 ISSN ss DOI /muifd Hermenötik ve Metin Yorumu Nasr Hâmid EBÛ ZEYD Çev....