Türk Kavimleri e-Kitap


Türk Kavimleri - Nurer Uğurlu pdf epub

FİYAT: BEDAVA

BİLGİ

DİL: TÜRK
TARİH: 2012-10-03
YAZAR: Nurer Uğurlu
ISBN: 9757651970
BİÇİM: PDF EPUB MOBI TXT
DOSYA BOYUTU: 8,22

AÇIKLAMA:

Kitapta, dün olduğu gibi bugün de dünyanın değişik bölgelerinde yaşayan Türk kavimleri anlatılmıştır. Bu kavimlerin insanlık tarihine katkıları sürekli ve kalıcı nitelikte olmuştur. Bu nedenle insanlık tarihi, Türklere büyük yer ayırmadan anlatılamaz. Çünkü Türklerin, Orta Avrupa’yı ve Uzakdoğu’yu akınlarıyla bunalttıkları, Hindistan’a pek çok akın yaptıkları, Ruslara boyun eğdirdikleri, güçlerini Tuna’dan Ganja, Adriyatik’ten Çin Denizi’ne ve egemenliklerini Pekin’e, Delhi’ye, Kâbil’e, Isfahan’a, Bağdat’a, Kahire’ye, Şam’a, Fas’a, Tunus’a, Cezayir’e, Balkan yarımadasına kadar yaydıkları bilinir. Bu konuda şunlar söylenir: “Türklerle ilgili olarak kabul edilebilecek tek tanım dilbilimsel olandır. Türk, Türkçe konuşandır. Başka bir tanım son derece yetersiz kalır.”

...çinden büyük bir boy grubunun adı da Türgişler dir (Türkeşler de denir) ... Çin Belgeleriyle Hunlar ve Öncesi Türk Kavimleri ... . Çok hareketli Türk kavimlerinden biri olan. — Dağlar, yayla ve bozkır* lar (5-6). — îskitler (7). — Sarmatlar (7-8). — Gotlar (8). —■Fin-Ugor kavimleri (8). — Slavlar (9-10). — En eski Slav-Türk münasebetleri (10-11). Çin kaynaklarına göre eski Türk kavimleri. Bu nedenle biz bu çalışmamızda, özellikle Hunlar'dan önceki Türkleri, yani proto Türk kavimlerini incelemeyi amaçladık. Türklerin Müslümanlaştırılmaları. İlk Arap-Türk Savaşları. Macar k ... Türk Tarihindeki Boylar ve Kavimler | Burhan KARADERE ... . Türklerin Müslümanlaştırılmaları. İlk Arap-Türk Savaşları. Macar kavimlerinin Orta Asya'dan Batı'ya göç ettikleri ve Aral-Hazar bölgesinde uzun zaman geçirdikleri tahmin edilmektedir. 2500 yıllık bir dönemi kapsar. İskitlerden sonra görülen bütün kavimler uzunca bir süre İskitler olarak adlandırılacaktır. Hun ve Türk ifadeleri de, onları andıran takipçileri için kullanılmıştır. Cumhurbaşkanlığı forsunda yer alan 16 büyük türk devleti —. 1 - Büyük Hun İmparatorluğu (M.Ö. 350 - M.S. 48). 2 - Batı Hun İmparatorluğu (M.Ö. 374-469). Başbuğlar, değersiz olunca Türk kavimleri parçalanır, tekrar oyman yaşayışlarına dönerlerdi. Bir müddet sonra değerli bir başbuğ ortaya çıkar, dağılmış Türk kavimlerini tekrar bir araya toplardı. Buradasınız:Anasayfa » Türk Tarihi » TARİH BOYUNCA TÜRK KAVİMLERİ VE KURDUKLARI DEVLETLERİ. Cumhurbaşkanlığı forsunda yer alan 16 büyük türk devleti. Göçlerin sonuçları: Kavimler göçü başladı. Avrupa'da Türk devletleri kuruldu. Türk kültürü yayıldı. Karluklar: Talas Savaşı'nda Abbasilere yardım ettiler. İlk Müslüman olan Türk kavmi. Ama sözlü geleneklere göre bu bölgenin yerel nüfusu, İran'daki en önemli Türk kavimlerinin ilginç bir karışımını ortaya koymaktadır. Bayadis...