İnternette Gösteri ve GözetimEleştirel Bir Okuma e-Kitap


İnternette Gösteri ve GözetimEleştirel Bir Okuma - Mukadder Çakır pdf epub

FİYAT: BEDAVA

BİLGİ

DİL: TÜRK
TARİH: 2015-11-24
YAZAR: Mukadder Çakır
ISBN: 6055580858
BİÇİM: PDF EPUB MOBI TXT
DOSYA BOYUTU: 8,17

AÇIKLAMA:

İnternet ekranı, yeni medya ve sosyal medya, hızla yayılan ve benimsenen yeni-sahne’dir. Artık hayatın her alanı, insanın tüm deneyimleri bu sahnede canlandırılmaktadır. Katılımcılar herkestir: Küresel şirketler, erkekler, kadınlar, çocuklar, gençler ve hükümetler.İnternet toplum dışı ya da salt teknolojik bir araç ya da ortam değildir. Mutlak bir özgürlük âlemi ya da gerçek ötesi bir varlık da değildir. Olumlu ve olumsuz özellikleri aynı anda bünyesinde taşıyan, çözümlenebilir ve analiz edilebilir bir gerçekliktir. İnternet bugünkü şekliyle etkileşim, ifade özgürlüğü, paylaşım, esneklik, açıklık, bilgiye kolay erişim, toplanmayı kolaylaştırma gibi özelliklerinin yanı sıra; teşhircilik, gösteri, röntgencilik, fişleme, denetleme ve gözetlemeye neden olan küresel bir ağdır. Onu tüm bu zıt ve paradoks yanları ile birlikte değerlendirmek gerekmektedir.Bu kitapta internet gösteri ve gözetim özellikleri ile ele alınmakta, bütüncül ve eleştirel bir okuma amaçlanmaktadır.İnterneti kuşatan gösteriler kutlama ve eğlence kültürünün baskın bir rol modelidir ve gösterilerde moda ikonlar gündelik yaşamın tanrı ve tanrıçalarına dönüşür. Etkileşim bile internette bir etkileşim gösterisi şeklinde yaşanmaktadır. Terör olayları, şiddet sahneleri ve tüyler ürpertici ölüm videoları internette kolaylıkla yer bulabilmektedir.Ancak günümüzde internetin işleyiş sürecinde gösteri kadar gözetim de büyük önem taşımakta ve üstelik bunlar birbiri ile iç içe geçmiş bulunmaktadır.Sosyal medyada teşhirin gönüllülüğü, gösteri kadar gözetimi de sürekli ve yaygın hale getirmiştir. Bir sosyal medya kullanıcısı aynı anda hem gösteri üreticisi, hem röntgenci, hem gözetlenen ve hem de gözetleyendir.İnternette gözetim gizli ve görülmezdir. Kullanıcının ya da katılımcının gündelik yaşamda arkasında bıraktığı bütün elektronik izlere kaydedilmekte ve kişisel bilgiler büyük veri bankalarının malzemesine dönüşmektedir. Bu sonuçlar ışığında diyebiliriz ki, bizler bir gösteri ve gözetim toplumunda yaşıyor ve onu internette sürekli olarak yeniden üretiyoruz.

...le birlikte değerlendirmek gerekmektedir ... İnternette Gösteri ve Gözetim | bkmkitap.com ... . Bu kitapta internet gösteri ve gözetim özellikleri ile ele alınmakta, bütüncül ve eleştirel bir okuma amaçlanmaktadır. Bu kitapta internet gösteri ve gözetim özellikleri ile ele alınmakta bütüncül ve eleştirel bir okuma amaçlanmaktadır. İnterneti kuşatan gösteriler kutlama ve eğlence kültürünün baskın bir rol modelidir... Mukadder Çakır. İnternet ekranı, yeni medya ve sosyal ... İnternette Gösteri ve Gözetim Eleştirel Bir Okuma ... . İnternet ekranı, yeni medya ve sosyal medya, hızla yayılan ve benimsenen yeni-sahne'dir. Artık hayatın her alanı, insanın tüm deneyimleri bu sahnede canlandırılmaktadır. Bu kitapta internet gösteri ve gözetim özellikleri ile ele alınmakta bütüncül ve eleştirel bir okuma amaçlanmaktadır. İnterneti kuşatan gösteriler kutlama ve eğlence kültürünün baskın bir rol modelidir... Onu tüm bu zıt ve paradoks yanları ile birlikte değerlendirmek gerekmektedir. Bu kitapta internet gösteri ve gözetim özellikleri ile ele alınmakta, bütüncül ve eleştirel bir okuma amaçlanmaktadır. Onu tüm bu zıt ve paradoks yanları ile birlikte değerlendirmek gerekmektedir. Bu kitapta internet gösteri ve gözetim özellikleri ile ele alınmakta, bütüncül ve eleştirel bir okuma amaçlanmaktadır. İnternete olumlayıcı açıdan da, eleştirel açıdan da bakınca çok sayıda özelliği ile karşılaşırız. *Mukadder Çakır'ın 'İnternette Gösteri ve Gözetim' kitabından paylaştığımız bu okuma parçası için... Bu kitapta internet gösteri ve gözetim özellikleri ile ele alınmakta, bütüncül ve eleştirel bir okuma amaçlanmaktadır. İnterneti kuşatan gösteriler kutlama ve eğlence kültürünün baskın bir rol modelidir... Onu tüm bu zıt ve paradoks yanları ile birlikte değerlendirmek gerekmektedir. Bu kitapta internet gösteri ve gözetim özellikleri ile ele alınmakta, bütüncül ve eleştirel bir okuma amaçlanmaktadır. Onu tüm bu zıt ve paradoks yanları ile birlikte değerlendirmek gerekmektedir.Bu kitapta internet gösteri ve gözetim özellikleri ile ele alınmakta bütüncül ve eleştirel bir okuma... 31.20 TL. Bu kitapta internet gösteri ve gözetim özellikleri ile ele alınmakta, bütüncül ve eleştirel bir okuma amaçlanmaktadır. Onu tüm bu zıt ve paradoks yanları ile birlikte değerlendirmek gerekmektedir. Bu kitapta internet gösteri ve gözetim özelikleri ile ele alınmakta, bütüncül ve eleştirel bir okuma amaçlanmaktadır. Onu tüm bu zıt ve paradoks yanları ile birlikte değerlendirmek gerekmektedir. Bu kitapta internet gösteri ve gözetim özellikleri ile ele alınmakta, bütüncül ve eleştirel bir okuma amaçlanmaktadır. Mukadder Çakır tarafından yazılan ve ÜTOPYA YAYINEVİ tarafından piyasaya sürülen İnternette Gösteri ve Gözetim...