Kelile ve Dimne e-Kitap


Kelile ve Dimne - Beydeba pdf epub

FİYAT: BEDAVA

BİLGİ

DİL: TÜRK
TARİH: 2018-06-02
YAZAR: Beydeba
ISBN: 6052223345
BİÇİM: PDF EPUB MOBI TXT
DOSYA BOYUTU: 11,60

AÇIKLAMA:

Kelile ve Dimne tarih boyunca en çok okunan,çevrilenveuyarlamasıyapılanen önemlisiyaset/edebiyatklasikleriarasındadır.İbnü’lMukaffa’yıanlamakiçinonun politik dilini doğru kavramak ve yorumlamak gerekir.O,çağındakiaydınlararasındabilinensembolikanlatımlarabaşvurmaktan çekinmemiş;sözgelimi,rüyayorumunda kullanılan ve özel anlamlar ifade eden pek çok kelimeyi ve kavramı siyasal edebiyatta da kullanmıştır. Machiavelli’nin bazı öneri ve benzetmelerininşaşırtıcıbirşekildeKelile ve Dimne’deki ifadeleri andırması da İbnü’l Mukaffa’yı ilginç kılan bir özelliktir.

...lk hâli kaybolduktan sonra M.S. 300'lü yıllarda Keşmir'de tekrar derlenir ... PDF Kelile ve Dimne ... . Kelile ve Dimne hükümdarlar için hazırlanmış olan ahlakla ilgili bir Hint masal kitabıdır. Bugün Kelile ve Dimne adlı derli toplu bir kitap varsa, bu durumu önce Berzeveyh'e sonra da Đbnü'lMukaffa'ya borçluyuz. Kelile ve Dimne, üslûbu ve içerdiği düşünceleri ile Arapça'nın malı oldu. 15. yüzyıl Pers el yazması Kelile ve Dimne'den.M.Ö. 1 yüzyıl civarında yaşadığı düşünülen Beydeba tarafından k ... Kelile ile Dimne - YouTube ... .M.Ö. 1 yüzyıl civarında yaşadığı düşünülen Beydeba tarafından kaleme alınan Kelile ve Dimne fabl tarzında hikayeler barındıran bir hikaye kitabıdır. almıştır; "doğrunun ve dürüstlüğün" simgesi "kelile" ile "yanlışın ve yalanın" simgesi "dimne". edebi otoritelerce, ezop ve la fontaine fabllarının, kelile ve dimne`den ilham alınarak yazıldığı öne sürülür. Kelile ve Dimne'de (Beydeba) yer alan "Seyyah ile Kuyumcu", iyilik karşısında insanların takındığı tutumu konu eden bir metindir. Yazım-noktalama kaynaktaki gibidir. Kelile ve Dimne. 15. yüzyıl Pers el yazmasıdır. Fabl türünün ilk ve en önemli örneklerinden olan Kelile ve Dimne`deki hikayeler siyasetten erdeme kadar birçok farklı konuyu ele almıştır. Kelile ve Dimne kitap özeti ile tahlili sayfamızda. Kelile ve Dimne, M.Ö. 1. yüzyılda yazıldığı rivayet olunan bir fabl türünde eser olarak nasihatler kitabı şeklinde bir Hint hükümdara sunulmuştur. Kelile ve Dimne tarih boyunca en çok okunan, çevrilen ve uyarlaması. Bugün Kelile ve Dimne adlı derli toplu bir kitap varsa, bu durumu önce Berzeveyh'e sonra da İbnü'lMukaffa'ya borçluyuz. Siyasal, felsefi, eğitimsel bir nitelik taşır…" Enver Gökçe Kelile ve Dimne doğu edebiyatının temel direklerinden biridir. Yazıldığı bin üç yüz yıldan beri klasik değerinden hiçbir şey yitirmemi...