Tarih Felsefesi e-Kitap


Tarih Felsefesi - Doğan Özlem pdf epub

FİYAT: BEDAVA

BİLGİ

DİL: TÜRK
TARİH: 2017-09-28
YAZAR: Doğan Özlem
ISBN: 6055904494
BİÇİM: PDF EPUB MOBI TXT
DOSYA BOYUTU: 7,44

AÇIKLAMA:

Tarihi anlamak ve kullanmak için, vazgeçilmez...“İnsan ‘hatırlıyorum’ der ve hemen unutan, bir geçmişi olmayan, her an gerçekten ölen hayvana gıpta eder.”Friedrich NietzscheTarih, unut(a)mayan bir hayvanın geçmişi. İnsanın dışına çıkamadığı bir gerçeklik. Şimdinin olaylarını tartışırken de, gelecek hakkında öngörülerde bulunurken de dönüp bakma gereği duyduğumuz birikim. Ne ki, bir yandan tarihi yaparken bir yandan da tarihe bakmak çelişkili de bir durum gibi görünüyor. Öyleyse tarihsel birikimin her zaman olumlu bir etkiye sahip olduğu söylenebilir mi? Onun bir yük olarak görüldüğü anlar yok mudur? Üstelik halihazırda tanıklık ettiğimiz olaylardan da söz etmezken, tarihe tarafsız bir gözle bakmak ne kadar mümkün? Tarih tekerrürden mi ibaret, yoksa nihai bir olumlu duruma doğru ilerliyor muyuz?Bütün bu sorular tarihin anlamı üstüne kapsamlı bir düşünmeyi gerektiriyor. Doğan Özlem’in Tarih Felsefesi, Nietzsche’nin de dediği gibi, geçmişin mezar kazıcıları olarak kalmayıp onu yaratıcı yönde nasıl kullanabileceğimizin ipuçlarını veren bir kitap.

...apılanmalarının daha laik ve demokratik bir yapıya bürünmesiyle geli ... Tarih Felsefesi ... . Tarih Felsefesi Tanım. Tarih sözcüğü, geçmişi ve geçmişi konu edinen bilimi, tarih bilimini ifade eder. Tüm insanlık tarihi hakkında kapsayıcı olmak isteyen bir felsefe sistemi kurmaya çalışar. Tarih Felsefesi üzerinde etkili olan düşünür John Gottfried Herder (1744-1803)'dir. Tarih Felsefesi asıl zirvesine Georg Friedrich Wilhelm Hegel (1770-1831)'de ulaşacaktır. ...olanlara karşı, bunlar için yabancı olun birtakım ahlaksal gerek ... Tarih Felsefesi Ders Notları - Tarihsel Bilgi ... . ...olanlara karşı, bunlar için yabancı olun birtakım ahlaksal gerekler (gereklilikler) öne sürülmemelidir. (tarih felsefesi, s. 68) felsefe tarihi - hegel. tarih felsefesi şu biçimlerde karşımıza çıkar (1) Spekülatif Tarih Felsefesi. Geleneksel ya da klasik anlamda tarih felsefesidir. genel geçer yasalarla açıklanabileceğini iddia eden bu tür bir tarih felsefesi spekülatif tarih felsefesi olarak bilinir. Halbuki, tarihî hâdiseleri anlamaya çalışır, hâdiselerin sebeplerini izah etmeye kalkışarak kendinize göre bir tarih yorumu yaparsanız, tarih değil; tarih felsefesi yapmış olursunuz. Tarih biliminin felsefesi olarak felsefe tarihi, Herder'den sonra Alman Tarih Okulu'na dayanıyor. Tarih felsefesi yaparken Özlem'in...