Dini, Tarihi ve Edebi Açıdan Kudüs e-Kitap


Dini, Tarihi ve Edebi Açıdan Kudüs - Kollektif pdf epub

FİYAT: BEDAVA

BİLGİ

DİL: TÜRK
TARİH: 2018-11-24
YAZAR: Kollektif
ISBN: 6054635559
BİÇİM: PDF EPUB MOBI TXT
DOSYA BOYUTU: 9,65

AÇIKLAMA:

Kudüs, Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa’yı bağrında taşıyan ve Resulullah (s.a.s.)’ın İsra ve Miraç mucizesine şahit olan, sadece Müslümanlar için değil üç din için de sembol değeri yüksek kutsal bir mekândır. Yaratan Mescid-i Aksa ve çevresini mübarek kılmış (İsra, 17/1.), bu bölgeden “mukaddes toprak” (Maide, 5/21.) ve “iyi, güzel bir yer” (Yunus, 10/93.) olarak bahsetmiştir. Müslümanları dinî ve fikrî bakımdan Mekke-i Mükerreme ve Mescid-i Haram ile Medine-i Münevvere ve Mescid-i Nebi’ye olduğu kadar Kudüs-i Şerif ve Mescid-i Aksa’ya da kalben ve ruhen bağlamıştır. Bundandır ki Kudüs bizim için Hz. Peygamber’in vasiyeti, Hz. Ömer’in yadigârı, Selahaddin Eyyubi’nin armağanı, ecdadımızın kutlu mirasıdır.Tarihin kısa bir kesiti olan 1967’den sonra Filistin toprakları üzerinde işgalcilerin gerçekleştirdiği demografik, coğrafî, dinî veya siyasî değişiklikler asla kabul edilemez. Şu anda hapishane görünümünde turnikeler, labirent yollar, şehrin giriş çıkışlarındaki İsrail askerlerinin tavırları arızî görüntülerdir. INCSOS kongresi katılımcıları; Kudüs ile Müslümanlar arasına örülmeye çalışılan duvarları tanımayan akademisyenlerdir. Bu yönüyle elinizdeki kitap, çok farklı uzmanlık alanlarından Türk akademisyenlerin kaleme aldıkları dinî, edebî ve tarihî içerikli yazılar; gerçekte Kudüs’ün kimliğini ve geleceğini de geçmişten hareketle inşa etmenin ifadesidir.Bu kitap, “Yürü kardeşim! Ayaklarına bir Kudüs gücü gelsin.” (Nuri Pakdil) ifadesinin

...slümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'yı bağrında taşıyan, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in (S ... 'Kudüs' Dini, Tarihi ve Edebi Açıdan Anlatıldı... - Bursadabugun.com ... .A.S.) İsra ve Miraç mucizesine şahit olan kutsal şehir Kudüs... Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'yı bağrında taşıyan, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in (S.A.S.) İsra ve Miraç mucizesine şahit olan kutsal şehir Kudüs... 41.66 TL. Bu yönüyle elinizdeki kitap, çok farklı uzmanlık alanlarından Türk akademisyenlerin kaleme aldıkları dinî, edebî ve tarihî içerikli yazılar; gerçekte Kudüs'ün kimliğini ve geleceğini de geçmişten... Bu yönüyle elinizdeki kitap, çok farklı uzmanlık alanlarından Türk akademisyenlerin kaleme aldıkl ... Dini Tarihi ve Edebi Açıdan Kudüs ... ... Bu yönüyle elinizdeki kitap, çok farklı uzmanlık alanlarından Türk akademisyenlerin kaleme aldıkları dinî, edebî ve tarihî içerikli yazılar; gerçekte Kudüs'ün kimliğini ve geleceğini de geçmişten hareketle... Üyesi Ali Karakaş) Mescidü'l-Aksa ile İlgili Rivayetlerin Değerlendirilmesi (Dr. Öğr. Üyesi Halil Kaya) Kudüs Vakıflarının Bugünkü Durumu ve Sûf Hareketinde İsrâ Algısının Tesiri (Doç. Üyesi Halil Kaya) Kudüs Vakıflarının Bugünkü Durumu ve SûfHareketinde İsrâ Algısının Tesiri (Doç. Dr. Mustafa Bıyık) Kudüs'ün Selâhaddîn-i Eyyûbî'den Sonra Haçlılara Teslim Edilmesi (Dr. Öğr. Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'yı bağrında taşıyan, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in (S.A.S.) İsra ve Miraç mucizesine şahit olan... Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'yı bağrında taşıyan, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in (S.A.S.) İsra ve Miraç mucizesine şahit olan kutsal şehir Kudüs... "Nebzetü'l-Menâsik": en-Nakşibendî el-Muradî'nin Hac Rehberi'nde Kudüs Bahsi (Dr. Şerife Eroğlu Memiş). Suriye Vilayeti, Devlet ve Maarif Nezareti Salnâmeleri'nde Kudüs (Doç. Dr. Yasin Yılmaz). XVI. "Nebzetü'l-Menâsik": en-Nakşibendî el-Muradî'nin Hac Rehberi'nde Kudüs Bahsi (Dr. Şerife Eroğlu Memiş). Suriye Vilayeti, Devlet ve Maarif Nezareti Salnâmeleri'nde Kudüs (Doç. Dr. Yasin Yılmaz). XVI. Bu yönüyle elinizdeki kitap, çok farklı uzmanlık alanlarından Türk akademisyenlerin kaleme aldıkları dinî, edebî ve tarihî içerikli yazılar Bu kitap, "Yürü kardeşim! Ayaklarına bir Kudüs gücü gelsin." "Nebzetü'l-Menâsik":...