Sünen-i Ezvai e-Kitap


Sünen-i Ezvai - İmam Evzai pdf epub

FİYAT: BEDAVA

BİLGİ

DİL: TÜRK
TARİH: 2012-07-01
YAZAR: İmam Evzai
ISBN: 9756337417
BİÇİM: PDF EPUB MOBI TXT
DOSYA BOYUTU: 12,42

AÇIKLAMA:

...in tamamı şöyledir: " Şu beş vakit namazı, ezan okunan mescidlerde cemaatle kılmaya bakın ... Sünen-i Ezvai - İmam Evzai ... . Şüphesiz ki bunlar sünen-i hüdâ'dır. Allah, resûlüne sünen-i hüdayı açıklamıştır. Enva "neviler, türler" anlamına gelip halk dilinde "çeşit çeşit" yerine kullanılan envaiçeşit sözünde geçer. Nurefşan Hanım'ın dolabında çeşit çeşit, renk renk kıyafetleri... İfadenin içinde geçtiği kelimeleri de göster. Osmanlıca - Türkçe Sözlük'te ENva-i ifadesini içeren 65 kelime bulundu... enva-i ibadat / ... Envai - Ekşi Sözlük ... . Osmanlıca - Türkçe Sözlük'te ENva-i ifadesini içeren 65 kelime bulundu... enva-i ibadat / enva-i ibâdât. İbadet çeşitleri. Sünen-i Ebu Davud, Sünen-i Tirmizi Sahihlerden evladır. 1. el-Müsnedü's-sahih ale't-tekasim ve'l-envâ (Sahihu İbn Hibban, es-Sünen, et-Tekasim ve'l-envâ). Eseri de bu isme nisbetle Sünen-i Nesâî olarak anılır. Rivayetlere göre Nesâî, önce 'Es-Sünen'ül Kübrâ' adıyla büyük bir hadis külliyatı yazmıştı. Cuma namazıyla beş vakit farz namazlardan önce veya sonra kılınan sünnet namazlara "sünen-i râtibe / sünen-i revâtib" (belli düzen ve devamlılık içinde kılınan sünnet)... Ebû Davud ve Sünen' i hakkındaki ulemâ görüşlerini hülâsa olarak verdikten sonra şerhe başlamaktadır.[501]. Şerh'te, sıradan her hadis mufassal bir şekilde ele alınmaz. Haram olanlar da açıklanmıştır. SÜNEN-İ EBU DAVUD. İmam Ebu Davud'un daha başka esrieri olmasına rağmen, onun ismini ebedi-leştiren, Sünen'idir. " Şu beş vakit namazı, ezan okunan mescidlerde cemaatle kılmaya bakın. Şüphesiz ki bunlar sünen-i hüdâ'dır. Allah, resûlüne sünen-i hüdayı açıklamıştır. Sünen Nedir? Hüküm bildiren hadîs-i şerîfleri toplayan hadîs kitablarına verilen isim. yazarının da adı birlikte söylenir; Sünen-i Dâre Kutnî, Sünen-i Kebîr-i Beyhekî gibi. Sünen-i Nesai Hadisleri içinde arama yapın ve aradığınız hadise kolayca ulaşın. Arapça ve Türkçe olarak hadis detaylarını görüntüleyin....