250 Yıllık İnsan Hz. Peygamber (s.a.a.)’den İmam-ı Zaman (a.f.)’a Kadar Ehl-i Beyt’in İki Yüz Elli Yıllık Mücadele Tarihi e-Kitap


250 Yıllık İnsan Hz. Peygamber (s.a.a.)’den İmam-ı Zaman (a.f.)’a Kadar Ehl-i Beyt’in İki Yüz Elli Yıllık Mücadele Tarihi - Ayetullah Seyyid Ali Hamenei pdf epub

FİYAT: BEDAVA

BİLGİ

DİL: TÜRK
TARİH: 2017-04-22
YAZAR: Ayetullah Seyyid Ali Hamenei
ISBN: 6055030285
BİÇİM: PDF EPUB MOBI TXT
DOSYA BOYUTU: 6,11

AÇIKLAMA:

İmamların yalnızlığı/mazlumluğu o yüce insanların kendi dönemleriyle sınırlı kalmadı, aksine asırlar boyunca onların yaşamlarının en önemli, belki de asli boyutunun göz önüne alınmaması, onların tarihî yalnızlıklarını devam ettirmiştir. Hidayet İmamları’nın 250 yıllık süreçteki hayatlarının kesintisiz çizgisini oluşturan "kapsamlı siyasî mücadele" unsuru, ilmî ve manevî yönleriyle ilgili rivayetlerin, hadislerin ve biyografilerin arasında kaybolmuştur.Bizler İmamların yaşamını sadece parlak ve değerli hatıralar olarak değil, bir ders ve örnek olarak öğrenmeliyiz ve bu da o yüce şahsiyetlerin siyasî yöntem ve niteliklerini dikkate almadan mümkün değildir. Bu yüce insanların yaşamları zâhirî farklılıklara rağmen -ki bazıları, bu yaşamların belirli bölümlerinde bazı çelişkiler olduğu düşüncesine de kapılmıştır- kesintisiz ve uzun bir hareket bütünüdür ki, hicri onuncu, on birinci yıldan başlayıp 250 yıl boyunca sürmekte ve hicri iki yüz altmışıncı yılda – Gaybet-i Suğra’nın başlangıç yılı- son bulmaktadır.Bu yüce şahsiyetler bir bütündür, bir şahsiyettirler. Onların hedeflerinin ve yönlerinin aynı olduğunda şüphe yoktur. O halde biz İmam Hasan-ı Mücteba, İmam Hüseyin ve İmam Seccad (a.s.)'ın hayatlarını ayrı ayrı tahlil etmek yerine -muhtemelen bu üç İmamın yaşamlarındaki zâhirî ihtilaflar dolayısıyla birbirleriyle çelişmekte ve ihtilaf içinde oldukları gibi büyük bir hatanın tuzağına düşeriz- 250 yıl ömür sürmüş bir insan gibi farz etmeliyiz. Hicretin on birinci yılında yola çıkıp hicri iki yüz altmışıncı yıla kadar bu yolda yürümüştür.İşte, bu tespitten yola çıkarak hazırlanan 250 Yıllık İnsan kitabının içeriği İmamların mücahidane yaşamlarının yön ve hedefindeki yüce kavramları ortaya koymanın peşindedir, bu yüzden sadece tarihî bir kitap olmaktan çok, belirli konuda yapılmış tahlil ve analizdir. Dolayısıyla İmamların yaşamlarındaki olayları açıklayıp şerh etmek yerine, her bir Masumun yaşamına genel bir bakışı, ilgili dönem tarihini bütün bu yüce şahsiyetlerin peşinde oldukları hedefler doğrultusunda ortaya koymaktadır. Bu yüzden, değerli okuyucuların İmamların yaşam hikâyelerine aşinalıkları ne kadar çok olursa 250 Yıllık İnsan kitabını daha derinden teneffüs etme imkânları olacaktır.

... da onu korumuş ve güçlendirmişlerdir ... Mehdi (a.s) - www.ehlibeyt-alevi-seyyitleri.com ... . Mehdi (a.s.)'den bahsedileceğine işaret edilmektedir. İsa Peygamber (a.s.) imam-ı zaman (hz. Hz. Mehdi (a.s.) çok sabırlı bir insan olacaktır. Peygamber ve Ehl-i Beyt'inin sözleri şimdi elimize ulaşmış bulunmaktadır. Mehdi ile ilgili nakletmiş oldukları hadislere bir göz atalım. Resulullah (s.a.a)'den nakledilen şu iki hadis, Hz. Adem'den Hz. İbrahim'e iki farklı tarih ile ilerle ... Makaleler :: İmam Cevâd, İmam Hâdî ve İmam Askerî (a.s.) ... . İbrahim'e iki farklı tarih ile ilerleme uygun görülmüştür. Bu tarih aynı zamanda Hz. İbrahim'den sonraki diğer bütün Peygamberler ise Hz İsmâil' in kardeşi Hz. 7000'den 5600 çıktığında geriye 1400 kaldığına göre, ayette bildirilen Hz. Peygamber (s.a.v.) zamanında, Adem (a.s.)'dan beri 5600 yıl geçmiş olduğu Ahmed İbni Hanbel İlel'inde nakletti. Bu hadisin, Peygamber'den sonraki ashabından olan halifelere yorumlanması mümkün değildir. Buna göre bu hadis sadece Peygamber'in itreti ve Ehl-i Beyt'ine yorumlanabilir. Adem'den Hz. İbrahim'e iki farklı tarih ile ilerleme uygun görülmüştür. Bu tarih aynı zamanda Hz. İbrahim'den sonraki bütün peygamberler ( Hz. Hz. Şuayb ( jethro ), Musa A.S.' ın kayınpederidir. Muhammed (sallallâhu aleyhi ve sellem)'den daha şefkatlisini görmedim." Peygamber'in (s.a.s.) yetiştiği çağdaki ve O'nun ashabına hitap ettiği Arapça'nın tâ kendisidir. Birinci Imam'dan sonuncu Imam Mehdi'ye gelinceye dek üc yüz elli yila yakin bir zaman gecmistir. - Imam Hasan (a.s) : Hz. Ali den sonra gelen Ikinci Imamdir. Hazreti Ali'nin büyük ogludur. Peygamber Efendimiz (a.s.m)'in hadislerinde geçmektedir. Bir hadiste Efendimiz (a.s.m) "Âdem'den kıyamete kadar insanlığın ömrü yedi bin senedir."(1) buyurmaktadır. BABASI: Abdullah, Kureyş Kabîlesin'den, Hâşimoğulları soyundan. (Abdülmuttalib'in oğlu). n Kâ'b b. Züheyr (r.a.)'in müslüman oldu ve Hz. Peygamber (s.a.v.) hırkasını ona hediye etti. Peygamber'in (s.a.a) İmam Ali'ye şöyle dediğini rivayet etmiştir: 'Sen kopmak bilmeyen sağlam bir kulpsun."[31]. Harezmî; Şafii alimi Muhammed b. İbrahim Hameveyni'den Ebi Selma dedi ki; Hz. Peygamber (s.a.a.)'den İmam-ı Zaman (a.f.)'a kadar Ehl-i Beyt'in İki Yüz Elli Yıllık Mücadele Tarihi. Hicreti...