Şeyhü'l-İşrak'ın İzindeİlk Dönem İşraki Şarihler e-Kitap


Şeyhü'l-İşrak'ın İzindeİlk Dönem İşraki Şarihler - Kollektif pdf epub

FİYAT: BEDAVA

BİLGİ

DİL: TÜRK
TARİH: 2015-12-07
YAZAR: Kollektif
ISBN: 6054239535
BİÇİM: PDF EPUB MOBI TXT
DOSYA BOYUTU: 3,5

AÇIKLAMA:

İşrâkîlik, Şihâbüddin es-Sühreverdî (öl.587/1191) tarafından sistem-leştirildiği kabul edilen, özgün ve köklü bir düşünme biçimini temsil etmektedir. Bu durumda İşrâkîliğin araştırılması, sadece bu ekolün anlaşılması için değil, aynı zamanda bir bütün olarak İslam felsefesi geleneğinin de anlaşılması için önemlidir. Ancak, hem tarihsel süreçte hem de İslam felsefesinin kurucu epistemolojilerine ilişkin son yıllarda yapılan araştırmalarda İşrâkîliğin çok az ilgi gördüğü, yeteri kadar araştırılmadığı ve anlaşılmadığı görülmektedir. Bu anlamda İşrâkîlikle ilgili, genel olarak, iki araştırma alanına duyulan derin ihtiyacı tespit etmek mümkündür: (i) İşrâkîlik düşüncesinin 'farklılık'larını ihtiva eden ayrıştırıcı vasfını kendi bütünlüğü içinde anlama ihtiyacı, (ii) tamamlayıcı bir parçası olduğu İslam felsefesi geleneğinin diğer ekolleriyle olan 'paylaşımları bakımından anlama ihtiyacı. Birincisi İslam felsefesinin özgün bir ekolü olarak İşrâkîliğin araştırılmasına^ ikincisi Meşşâîlikve Felsefî Tasavvuf ekolleriyle olan ilişkisinin anlaşılmasına ve araştırılmasına ilişkin bir ihtiyaçta temerküz etmektedir.

...hreverdi (öl.587/1191) tarafından sistemleştirildiği kabul edilen, özgün ve köklü bir düşünme biçimini Şeyhü'l-İşrak'ın İzindeİlk Dönem İşrakı Şarihler ... Şeyhü'l İşrak'ın İzinde İlk Dönem İşraki Şarihler - Masalseç ... . Kollektif. İşrâkîlik, Şihâbüddin es-Sühreverdî (öl.587/1191) tarafından sistem-leştirildiği kabul edilen, özgün ve köklü bir düşünme biçimini temsil etmektedir. Ana Sayfa Etiketler Şeyhü'l-İşrak'ın İzinde İlk Dönem İşraki Şarihler PDF. today İş Gününde Kargoda. Ürün Adı. Şeyhü'l-İşrak'ın İzinde & İlk Dönem İşraki Şarihler. Yazar. Kollektif. 30 TL. İşrakilik, Şihabüddin es-Sühreverdi ( ... Şeyhü'l İşrak'ın İzinde İlk Dönem İşraki Şarihler Lit İndir ... . today İş Gününde Kargoda. Ürün Adı. Şeyhü'l-İşrak'ın İzinde & İlk Dönem İşraki Şarihler. Yazar. Kollektif. 30 TL. İşrakilik, Şihabüddin es-Sühreverdi (öl.587/1191) tarafından sistemleştirildiği kabul edilen, özgün ve köklü bir düşünme biçimini temsil etmektedir. Alış-Veriş Listeme Ekle. Şeyhü'l-İşrak'ın İzinde İlk Dönem İşraki Şarihler. Alış-Veriş Listeme Ekle. Şeyhü'l-İşrak'ın İzinde İlk Dönem İşraki Şarihler. Temel Kaynaklar Işığında Gerut Yahudiliğ... 25,80 TL. Osmanlı ve İran'da İşrak Felsefesi. 30,10 TL....