Sinop TarihiTürk Hakimiyetine Girişinden Cumhuriyetin İlanına 1214-1923 e-Kitap


Sinop TarihiTürk Hakimiyetine Girişinden Cumhuriyetin İlanına 1214-1923 - İsmail Efe pdf epub

FİYAT: BEDAVA

BİLGİ

DİL: TÜRK
TARİH: 2018-11-26
YAZAR: İsmail Efe
ISBN: 6052071670
BİÇİM: PDF EPUB MOBI TXT
DOSYA BOYUTU: 5,43

AÇIKLAMA:

Sinop’un tarihine dair bugüne kadar çok az sayıda çalışma yapılmış olup, yapılan çalışmalar da belirli dönemler ile sınırlı olduğundan, ilk çağlardan günümüze Sinop tarihini anlatan temel başvuru kaynağı niteliğinde bir araştırma ve inceleme eseri mevcut değildir. Mevcut çalışmalarda, arşiv kaynakları ve ana kaynakların kullanımı çok sınırlıdır. Bu çalışma Sinop’un tarihini; 1214’te Türk hâkimiyetine girişinden, 1923’teki Cumhuriyetin ilanına kadar olan zamanı ele almaktadır. Belgeler ve ulaşılabilen bütün kaynaklar incelenerek kaleme alınmış olan bu eser Sinop tarihini araştıracak veya merak edip okuyacak olanlar için bir başvuru kaynağı olma özelliğini taşımaktadır.Sinop, yarımadanın karaya bağlandığı berzah üzerinde yer almasından dolayı tarih boyunca önemli bir coğrafi ve stratejik konuma sahip olmuştur. Derin ve gemilerin demirlemesine elverişli, rüzgârlara karşı korunaklı iki limanı ile Karadeniz’de doğal limana sahip tek şehir olma özelliği, Sinop’u Anadolu’nun kuzey bölgesinde tarihin hemen her döneminde önemli kılmıştır. Sahip olduğu coğrafi konumu ve doğal limanı nedeniyle, ilk dönemlerden itibaren insanların dikkatini çeken Sinop, Karadeniz kıyılarına gelen ve denizcilikle az çok ilgisi olan ilk toplulukların yerleştiği bir yer olmuştur. Sinop’ta ilk yerleşimlerin M. Ö. 5.500’lere kadar gittiği yapılan arkeolojik kazılarda ortaya konulmuştur. 1071’de Malazgirt Zaferi’yle Türklerin Anadolu’ya girmesinden sonra, Danişment Gazi’nin komutanlarından Kara Tegin tarafından, 1075’de bugün Sinop’un kazaları arasında yer alan Boyabat ve Durağan fethedilmiştir. 1085’de Sinop şehir merkezinin de Danişmentlilerin eline geçmesi ile Sinop’un tamamı Türk hâkimiyetine girmiştir. Sinop Tarihi’nde, başlangıç olarak Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı dönemindeki Sinop ele alınmaktadır. Akabinde de Mütareke ve Milli Mücadele yıllarında Sinop’ta İtilaf Devletleri ve azınlıkların yıkıcı faaliyetleri ile Milli Mücadele yıllarında Sinop’taki milli faaliyetler de kapsamlı bir şekilde incelemektedir. Sinop’la ilgili fotoğraf ve gravürlerin eşlik ettiği Sinop Tarihi’nin sonundaki ekler kısmında 4 değerli araştırmacının bölgenin folkloru, gelenekleri, kültürü ve mimarisi hakkında bazıları ilk defa gün yüzüne çıkan yazıları bulunmakta: 1927-1928 Devlet Salnamelerinde Sinop; Sinop’ta Çocuklara Ait Halk İnançları; Sinop’un Eski Düğün Âdetleri; Sinop ve Çevresinde Köy Düğünleri; Kültür Komşuları Sinop ve Sakız Adası; Karadeniz’in Son Torlak’ı; Boyabat ve Geleneksel Ev Mimarisi.

...tün kaynaklar incelenerek kaleme... .. ... Sinop Tarihi - Türk Hâkimiyetine Girişinden Cumhuriyetin İlanına... ... .Fakültesi - Protohistorya Kütüphanesi Edebiyat Fakültesi - Sosyoloji Kütüphanesi Edebiyat Fakültesi - Tarih Kütüphanesi Edebiyat Fakültesi - Türk Dili. Sinop (Türkiye) -- Sosyal yaşam ve gelenekler. Bu çalışma Sinop'un tarihini; 1214'te Türk hâkimiyetine girişinden, 1923'teki Cumhuriyetin ilanına kadar olan zamanı ele almaktadır. Belgeler ve ulaşılabilen bütün kaynaklar incelenerek kaleme... 20 TL. Bu çalışma Sinop'un tarihi ... Sinop Tarihi & Türk Hakimiyetine Girişinden Cumhuriyetin İlanına... ... ... 20 TL. Bu çalışma Sinop'un tarihini; 1214'te Türk hâkimiyetine girişinden, 1923'teki Cumhuriyetin ilanına kadar olan zamanı ele almaktadır. 40 TL. Bu çalışma Sinop'un tarihini; 1214'te Türk hâkimiyetine girişinden, 1923'teki Cumhuriyetin ilanına kadar olan zamanı ele almaktadır. 30 TL. Bu çalışma Sinop'un tarihini; 1214'te Türk hâkimiyetine girişinden, 1923'teki Cumhuriyetin ilanına kadar olan zamanı ele almaktadır. Bu çalışma Sinop'un tarihini; 1214'te Türk hâkimiyetine girişinden 1923'teki Cumhuriyetin ilanına kadar olan zamanı ele almaktadır. Belgeler ve ulaşılabilen bütün kaynaklar incelenerek kaleme... 36 TL. Bu çalışma Sinop'un tarihini; 1214'te Türk hâkimiyetine girişinden, 1923'teki Cumhuriyetin ilanına kadar olan zamanı ele almaktadır. Bu çalışma Sinop'un tarihini; 1214'te Türk hâkimiyetine girişinden, 1923'teki Cumhuriyetin ilanına kadar olan zamanı ele almaktadır. Belgeler ve ulaşılabilen bütün kaynaklar incelenerek kaleme... 40 TL. Bu çalışma Sinop'un tarihini; 1214'te Türk hâkimiyetine girişinden, 1923'teki Cumhuriyetin ilanına kadar olan zamanı ele almaktadır. Bu çalışma Sinop'un tarihini; 1214'te Türk hâkimiyetine girişinden, 1923'teki Cumhuriyetin ilanına kadar olan zamanı ele almaktadır. 40 TL. Bu çalışma Sinop'un tarihini; 1214'te Türk hâkimiyetine girişinden, 1923'teki Cumhuriyetin ilanına kadar olan zamanı ele almaktadır. Sinop tarihi : Türk hakimiyetine girişinden cumhuriyetin ilanına 1214-1923. Responsibility. İsmail Efe. Bu çalışma Sinop'un tarihini; 1214'te Türk hâkimiyetine girişinden, 1923'teki Cumhuriyet...