İlişkisel SosylolojiOntolojik ve Teorik Yönelimler e-Kitap


İlişkisel SosylolojiOntolojik ve Teorik Yönelimler - Christopher Powell pdf epub

FİYAT: BEDAVA

BİLGİ

DİL: TÜRK
TARİH: 2015-09-01
YAZAR: Christopher Powell
ISBN: 6059801065
BİÇİM: PDF EPUB MOBI TXT
DOSYA BOYUTU: 5,62

AÇIKLAMA:

Türkiye'deki cari sosyoloji alanının tözcü yatkınlıklarca kuşatılmış olduğu, bugün için gözüpek tüm bilim insanlarıtarafından kabul edilegelen bir gerçek. Toplumsal varlıkların herhangi bir "asli" manaya sahip olmadığıöncülünün, sosyolojik bir araştırma tasarımının sıhhati açısından ne denli belirleyici olduğunu ikrar etmiş çok azkişi var alan içinde ne de olsa. Sosyal teorinin toplumsal gerçekliği yansıtması gerektiği kabulünden yola çıkanilişkisel sosyoloji, işte tam da bu türden kemikleşmiş tözcü yatkınlıkları kırmak, ortakduyusal karakterli sosyolojianlayışlarının farkında bile olmadığı açmazları aşmak ve daha önemlisi, bütün bu hengâme içinde yönümüzübulmak için bize kavramsal bir alet takımı sunuyor. İlişkisel sosyoloji; kendimizi bulmak, bizi bilimsel kötürümlerhaline getiren yatkınlıklardan kurtulmak için lazım gelen “ontolojik bir dönüş”ün anahtarı gibi görünüyor.Sosyolojinin asli nesnelerinin [örneğin birey, toplumsal grup ya da kurum] görünür formlarıyla kurulacakdolaysız ilişkiye neşter vurmak suretiyle "ilişkisel perspektif", toplumsal varlıkların diğer varlıklarla mukayeseedildiklerinde bir mana kazanacağı varsayımından yola çıkar. Gözümüzün önündeki apaçık olgulardan ziyadeonları farklılaştıran ya da bir araya getiren ilişkilerin yapısına odaklanır. Aranılan/keşfedilecek olan bireyin veyagrubun içkin özelliği değildir. Aksine onların ilişkisel bağlarını inşa etmemiz gerekir. Başta da vurguladığımızüzere bu tarz bir düşünme/görme yatkınlığı (a) kapsamlı bir araştırma pratiğini teşvik edecek, (b) sosyologarefleksif bir hassasiyet kazandıracaktır. Nesnenin kimileyin bizi baştan çıkarma gücüne kimileyin de nesneyledenetimsiz ilişki içine girme tuzağına karşı tetikte olmamız araştırma sürecinin en kilit noktasıdır. Bu bağlamdailişkiselcilik (c) alan içindeki pozisyonumuzu, hislerimizi ya da fikirlerimizi nesneye yansıtma ve böylelikle de onakısa devre yaptırma faaliyetinden bizi uzak tutacaktır.

...lenlerden... ...biri de Phoneix Yayınevi tarafından yayımlanan İlişkisel Sosyoloji: Ontolojik ve Teorik Yönelimler (2015) ... İlişkisel Sosyoloji: Ontolojik ve Teorik Yönelimler Fiyatları... ... . teorik, meta-teorik ve ontolojik tartışmalar önemli görülmelidir. Nazlı Ökten), İstanbul, İletişim Yayınları. 12. Depeltau, Francois, (2015), "İlişkisel Dönüşün Yönü Nedir?", İlişkisel Sosyoloji: Ontolojik ve Teorik Yönelimler, (içinde), Der. Iliskisel sosyoloji; kendimizi bulmak, bizi bilimsel kötürümler haline getiren yatkinliklardan kurtulmak için lazim gelen "ontolojik bir dönüs"ün anahtari gibi görünüyor. "İlişkisel sosyoloji ontolojik ve teorik yönelimle". için 3 sonuç bulundu İlişkisel Sosyoloji - Ontolojik ve Teorik Y ... İlişkisel Sosyoloji: Ontolojik ve Teorik Yönelimler... ... . "İlişkisel sosyoloji ontolojik ve teorik yönelimle". için 3 sonuç bulundu İlişkisel Sosyoloji - Ontolojik ve Teorik Yönelimler. İlişkisel sosyoloji; kendimizi bulmak, bizi bilimsel kötürümler haline getiren yatkınlıklardan kurtulmak için lazım gelen "ontolojik bir dönüş"ün anahtarı gibi görünüyor. gibi Depeltau (2015:251-252)nun, merkezi bir teori, teorik bir gelenek ya da genel bir. 4. İlişkisel Düşünmek ve İlişkisel Sosyoloji. Ontolojik ve epistemolojik açılardan ideal... Yani ontolojik ilkeler, öteki alanların ilkelerinin formüUeş-lirilmesini de mümkün kılar, işte Sokrates öncesi felsefedeki arhke'yle anlatılmak istenen bu ilke, yani başlangıçtır. İlişkisel sosyoloji; kendimizi bulmak, bizi bilimsel kötürümler haline getiren yatkınlıklardan kurtulmak için lazım gelen ?ontolojik bir dönüş"ün anahtarı gibi görünüyor. İlişkisel Sosyoloji : Ontolojik ve Teorik Yönelimler Christopher Powell indir PDF. Bütün kitaplar. 30 günlük deneme sürümü. Uluslararası katılımlı VII.Ulusal Sosyoloji Kongresi : yeni toplumsal yapılanmalar : geçişler, kesişmeler, sapmalar ; 2-5 Ekim 2013, Muğla / Baskı/Yayın Bilgisi: (2013). Relatıonal socıology models' possıble expansıons ın socıology practıce. 4.1. Depeltau ve İlişkisel Sosyoloji'de Ontolojik Sayıltılar. Biz de bu eksende etkileşimci teorinin ontolojik olarak bu sorulara verdiği alternatif cevapları din sosyolojisi bağlamında ele almaya çalışacağız. İlişkisel sosyoloji; kendimizi bulmak, bizi bilimsel kötürümler haline getiren yatkınlıklardan kurtulmak için lazım gelen "ontolojik bir dönüş"ün anahtarı gibi görünüyor. Yüzü dondu ve "Ah, canım" diye düşündüm ve gözlüğünü çıkardı. Onları yere koydu, pasaportumu ters çev...