Tefsir ve Hadis Usulünün Bazı Meseleleri e-Kitap


Tefsir ve Hadis Usulünün Bazı Meseleleri - Prof. Dr. M. Tayyib Okiç pdf epub

FİYAT: BEDAVA

BİLGİ

DİL: TÜRK
TARİH: 1995-10-01
YAZAR: Prof. Dr. M. Tayyib Okiç
ISBN:
BİÇİM: PDF EPUB MOBI TXT
DOSYA BOYUTU: 11,75

AÇIKLAMA:

...Çalışmamız esnasında dikkate aldığımız noktaları da şöylece sıralayabiliriz:- Bazı Hadis Meseleleri Üzerinde Tetkikler adlı kitapta bulunan konulara yer verilmemiştir.- Dağınık bir şekilde işlenmiş olan konular bir araya getirilmeye çalışılmış, gerekli yerlere başlık konulmuş; böylece esere sistematik bir yapı verilmeye gayret edilmiştir.- Bir fihrist hazırlanarak eserdeki konulara ulaşmak kolaylaştırılmıştır. Ayrıca, burada bulunamayan konulara müracaat için Bazı Hadis Meseleleri Üzerinde Tetkikler adlı eserin fihristi de eklenmiştir. - İmla hususunda metinlere sadık kalınmıştır. Ancak, okumayı zorlaştırdığı mülahazasıyla Arapça ifadelerin yazımında transkripsiyon kullanılmıştır. - Bazı Hadis Meselesi Üzerinde Tetkikler"deki ile yanı olan bibliyografya tekrarlanmamıştır. Elinizdeki eserin muhtevasından da anlaşılacağı gibi bu kitap Bazı Hadis Meseleleri Üzerinde Tetkikler'in bir tekmilesi niteliğindedir. Bu sebeple, burada bulunamayan konular için o esere bakılması gerekmektedir.Hayati YılmazEylül 1995 Sakarya(Önsöz'den)

... dönemde Müslim Sahîh inde tefsir adıyla yedi babdan oluşan küçük bir bölüme yer vermiştir ... Tefsir Ekolleri ve Tefsir Çeşitleri Nelerdir... | Sorularla İslamiyet ... . ...f. Tabiilerin görüşlerine dayanarak Kur'ân'ı tefsir etme meselesi. hadis, tasavvuf, dil, belagat gibi ilimlere olan ihtiya-cı, tefsirde Ancak Kur'ân'a yönelik tercüme, tarih, usûl ve tefsir tarzındaki... Asıl meseleye dönecek olursak; "Eğer ortada İslam'ın öğretisine ters düşen gerek İslam inancına gölge düşürüyorsa bunları nakleden Hadis ve Tefsir kitaplarının kabahati yok mu dur?" diye sorulabilir. Bunun yanında ulûmu'l-Kur'an, tefsîr usûlleri ve tefsîr mukaddimelerinde ihtilâflar, konular ... Tefsir Ekolleri ve Tefsir Çeşitleri Nelerdir... | Sorularla İslamiyet ... . Bunun yanında ulûmu'l-Kur'an, tefsîr usûlleri ve tefsîr mukaddimelerinde ihtilâflar, konular halinde Bunların dışında bir de tâlî meseleler vardır ki bunların başında hadîsler, sebeb-i nüzûl, seleften... İSLAM Dini' ni konu edinen Nakli/ Şer'i ilimler , Tefsir, Hadis, Fıkıh, Kelam ve Tasavvuftur.Müslümanlar ın dini açıdan sorumluluklarını ortaya koyan, kural koyucu(normatif) ve bağlayıcı nitelikte ilim dalıdır. Hadis ve Sünnet Kavramları. Hadis Usulü Sunumu. Ayet Tefsirleri. Furkan Suresi 61-77. Bir kimse bazı meselelerde başka bir mezhebin görüşüne göre amel edebilir mi? Hadis İlimleriyle İlgili Yapılan Araştırma ve Etkinlikler ( HİLYE). Hadis/ Sünnet Araştırmaları. Alış-Veriş Listeme Ekle. Tefsir ve Hadis Usulünün Bazı Meseleleri. Ayrıca burada bulunamayan konulara müracaat için Bazı Hadis Meseleleri Üzerinde Tetkikler adlı eserin fihristi de eklenmiştir. ...tefsir usulü kitaplarında farklı olarak, seçilen belli meselelere yer verdiğinden kitabı, kuran ve "Tefsir İlimlerinin Bazı Meseleleri" şeklinde Türkçeleştirdik. el-Hatib el-Bağdadi ve Hadis İlmindeki Yeri. ...ve Tefsir Usulü", Usûl, 8 (2007/2), 71 - 108. konumundadır.7 "Arapça, alet ilmidir, bir araçtır, amaç değildir; amaç; Tefsir, Hadis, Fıkıh hiç de gerek duyulmayan görüşlere ve meselelere yer verilmiştir....