Nefret Söylemi ve Nefret Suçları e-Kitap


Nefret Söylemi ve Nefret Suçları -  pdf epub

FİYAT: BEDAVA

BİLGİ

DİL: TÜRK
TARİH: 2012-01-06
YAZAR:
ISBN: 9755396309
BİÇİM: PDF EPUB MOBI TXT
DOSYA BOYUTU: 11,90

AÇIKLAMA:

Kimlik bilinci ve kimliksel ayrışmayla paralel olarak belki de, ülkemizde son yıllarda yeni bir suç türünden ve fiilinden söz edilmeye başlandı: Nefret söylemi ve nefret suçları. Belki bu sınıfa giren söylem ve fiillerin tarihi daha eskilere dayanıyor ama anlaşılan o ki bunu çok uzun bir süre yalnızca maruz kalanlar hissetti. Nefret suçu, “sırf ‘farklı’ bir gruba mensup/ait olduğu gerekçesiyle kişilere/mülke karşı işlenen suçları” kapsıyor. Burada fark-lılığın ifadesi kişi, eylem ya da şey yere ve zamana göre değişerek, etnik köken, dil, din olabildiği gibi, cinsel tercihler, uzun saç, küpe, mülteciler, göçmenler ve engelliler de olabiliyor.Dolayısıyla, nefret söylemi ve nefret suçuna maruz kalan tüm grupların temsil edilmesi kaygısıyla oluşturulan bu kitapta yer alan tüm yazarlar, bu konuda çalışan, kafa yoran ve ter döken akademisyenler ve aktivistler; bazıları da nefret söylemi ve nefret suçlarından bizzat nasibini alanlar.Hem düşünceleriyle hem de eylemleriyle hepimizin yakın-dan bildiği ya da ismine aşina olduğu bu değerli katılımcılar ülkemizin fay hatları boyunca nefret söyleminin ve nefret suçlarının izini sürüyor. İşte bu noktada, suçun mağdurları ve onlara yönelik eylemlerle bir bir yüzleşiyoruz: azınlıklar, Romanlar, eşcinseller, travestiler, kadınlar… Liste uzayıp giderken, gerek yazılı ve görsel basında gerek internette nefretin kelimelerle nasıl buluştuğunu görüyoruz çaresizce. Ve neyse ki bu konuda çalışan sivil toplum kuruluşlarıyla tanışıyor, nefret söylemiyle mücadele ve nefret suçunu Ceza Kanunu kapsamına alma konusunda neler yapılabile-ceğini öğreniyoruz. Korku ve karamsarlık umuda kapı aralıyor böylece.Bu kitap, nefret söylemi ve nefret suçları konusunda çok farklı kişi ve konuları bir şemsiye altında toplayarak bir ilki erçekleştirdi. Ülkemizde bu konudaki farkındalığın oluşmasında bir nebze de olsa katkı sağlaması ve yapılacak olan çalışmalara önayak olması kitabın amaçlarından biri yalnızca. İdeal olanı ise nefretten arındırılmış bir dünya.

.... İstanbul: Say Yayınları. Ördek, K. (2012) ... Nefret Söylemi ve/veya Nefret Suçları | Açık Radyo 94.9 ... . Türkiye'de trans bireylere yönelik nefret suçları. Y. İnceloğlu, (Ed.), Nefret söylemi ve/veya nefret suçları (1) içinde (s. 307-324). İstanbul: Ayrıntı Yayınları. " 'Öteki'nin umudu…". "Habil'in soyu, senin kurbanın. Büyütüyor İsrafil'in burnunu! Kabil'in soyu, çektirdiğin azabın. Hiçbir zaman gelmeyecek mi sonu?". Baudelaire. ..."nefret suçu, ayrımcılık ve nefret sö ... (PDF) Nefret Söylemi ve Nefret Suçunun Türkiye... - Academia.edu ... . ..."nefret suçu, ayrımcılık ve nefret söylemi kavramlarının bilinmesi zorunlu hale gelmiştir. kabul gören nefret ve ayrımcılık suçları ile nefret söylemi tanımlarının benimsenmesi gerekir. … Nefret suçları ve nefret söylemi kavramları arasında nasıl bir ilişki var? Bu kavramları ne zamandan beri kullanıyoruz? Ülkemizde medyanın bu kavramlara bakışı nasıl? 4. İLGİLİ KAVRAMLAR 4.1 Soykırım 4.2 Ayrımcılık Karşıtı Yasalar 4.3 Nefret Söylemi. Nefret suçları her za-man temel bir suçun ortaya çıkmasını gerektirir. Temel suç yoksa, nefret suçu da yoktur. Stephan l.Newman'a göre; "nefret söylemi, doğası gereği tehdit edicidir ve nefret söyleminin tüm kurbanlarının, söylemin temsil ettiği potansiyel tehlikeden R (97) 20. NEFRET SUÇU -hate crime Araştırmalarınız için Arama Yapın: Nefret Suçu ve Nefret Söylemi www.arsivbelge.com. tahrik fiilleri ve "namus" saikiyle işlenen cinayetlerin de bu bağlamda nefret suçları kapsamına girdiği düşünebilir. Elle ne lie pas la Cour. Tematik Bilgi Notu - Nefret Söylemi. - Söz konusu yorumlar Sözleşme'nin temel kavramlarını inkar etme ve nefret söylemi anlamına geldiği durumlarda, 17. madde (hakların... Manevi şiddet temelinde nefret söylemi ve nefret suçları. Anahtar Sözcükler: Nefret Söylemi, Nefret Suçu, Manevi Şiddet, TCK m.3, TCK m.76, TCK m.122, TCK m.216. Nefret suçları, dediğimiz gibi ayrımcılık ve önyargıdan beslenen suçlardır. 6. Nefret Söylemi ve Nefret Suçu Paneli. farklı kimlik gruplarını da içine alacak şekilde genişletiliyor. Kronolojik olarak bazı örnekler : Farklı etnik, dini gruplar ve azınlıklara yönelik nefret suçları. İnternet ortamına da yansıyan nefret söylemi ülkede ciddi takip edilip zamanında deşifre edilseydi belki de... ...always involve Hate Speech and Hate Speech in and of itself is not always a Hate Crime. Suçları, in:nefret Söylemi ve/ve...