Ahlak ve BaşkasıModern Felsefe ve İslam Düşüncesinde Öteki e-Kitap


Ahlak ve BaşkasıModern Felsefe ve İslam Düşüncesinde Öteki - Kollektif pdf epub

FİYAT: BEDAVA

BİLGİ

DİL: TÜRK
TARİH: 2017-03-29
YAZAR: Kollektif
ISBN: 6053205548
BİÇİM: PDF EPUB MOBI TXT
DOSYA BOYUTU: 4,15

AÇIKLAMA:

Bu kitap başkalığın dışlanmış ötekiliğe dönüşme biçimlerini ele almak ve bunu ahlâk düşüncesi içinde tartışmak üzere hazırlanmıştır. Zira başkasının varlığı ile ahlâki bir ilişki kurulmazsa ötekinin yabancılığı ortaya çıkmaktadır.Günümüzde kürenin her tarafında başkalıklardan kaynaklanan sorunlar gün-demi meşgul ediyor. Yabancı düşmanlığı, etnosantirzm, ırkçılık, dini fanatizm, İslamofobi ve milliyetçilik çağımızın yükselen tehditleri arasında ilk sıralarda yer alıyor. Ulus devletler bir taraftan içine düştükleri meşruiyet krizlerini aşmak üze-re abartılmış güvenlik söylemleri ile kimlik pekiştirici siyasetlere başvururken öte yandan yüzleşilen sosyo-kültürel krizler de kitleleri ötekileştirici dile doğru itiyor. Artan küresel çatışmalar ve neticesinde ortaya çıkan göç dalgaları başkası ile travmatik karşılaşmaları gündeme getiriyor. Bu bağlamda ahlâk ve başkasına yeni bir bakışa ihtiyaç duyuluyor. Eğer insani yaşamın temeline, özünde bir ahlâk fikri barındıran başkasının varlığı alınırsa, ötekileştirmeksizin bir tanıma gerçek-leşebilir ve bu tanıma bir ahlâki yükümlülüğü meydana çıkarabilir.Kitapta bu perspektif çerçevesinde konuyu modern felsefede ve İslam düşünce-sinde başkası/öteki ile ilgili kavram ve tartışmaları ele alan yazılar yer almakta-dır. Böylece genel ve karşılaştırmalı bir perspektifin yanı sıra, yeni bir yaklaşımın oluşturulması da hedeflenmektedir.Katkıda BulunanlarAhmet Ayhan Çitil • Burhanettin Tatar • Cafer Sadık Yaran • Kasım Küçükalp Lütfi Sunar • Ömer Türker • Özkan Gözel • Selami Varlık

... ve İslam Düşüncesinde Öteki. Lütfi Sunar & Selami Varlık ... Ahlak ve Başkası : Modern Felsefe ve İslam Düşüncesinde Öteki ... . ...Eczacılık Fakültesi Kütüphanesi Edebiyat Fakültesi - Alman Dili ve Edebiyatı Kütüphanesi Edebiyat Fakültesi - Felsefe Kütüphanesi Edebiyat Fakültesi İlem Kitaplığı ; 19. İslam Ahlak Düşüncesi ; 12. 9786053205548. 372083. Ahlâk Ve Başkasi Modern Felsefe Ve İslam Düşüncesinde Öteki. Nobel Akademi. 25.00. Ahmet Ayhan itil, Burhanettin Tatar, Kasim Kkalp. Kitap Tanıtımı. Bu kitap başkalığın dışlanmış ötek ... Ahlâk Ve Başkasi Modern Felsefe Ve İslam Düşüncesinde Öteki ... . Kitap Tanıtımı. Bu kitap başkalığın dışlanmış ötekiliğe dönüşme biçimlerini ele almak ve bunu ahlâk düşüncesi içinde tartışmak üzere hazırlanmıştır. Ahlak ve Başkası - Modern Felsefe ve İslam Düşüncesinde Öteki En Uygun Fiyatlarla Kitapefendi ile kapınıza kadar geliyor. Bu bağlamda ahlâk ve başkasına yeni bir bakışa ihtiyaç duyuluyor. konuyu modern felsefede ve İslam düşünce-sinde başkası/öteki ile ilgili kavram ve tartışmaları ele alan yazılar yer almakta- dır. Ahmet Ayhan Çitil, Lütfi Sunar, Cafer Sadık Yaran. Bu kitap başkalığın dışlanmış ötekiliğe dönüşme biçimlerini ele almak ve bunu ahlâk düşüncesi içinde tartışmak üzere hazırlanmıştır. Bu bağlamda ahlak ve başkasına yeni bir bakışa ihtiyaç duyuluyor. Kitapta bu perspektif çerçevesinde konuyu modern felsefede ve İslam düşüncesinde başkası/öteki ile ilgili kavram ve... Bu bağlamda ahlak ve başkasına yeni bir bakışa ihtiyaç duyuluyor. Kitapta bu perspektif çerçevesinde konuyu modern felsefede ve İslam düşüncesinde başkası/öteki ile ilgili kavram ve... Bu kitap başkalığın dışlanmış ötekiliğe dönüşme biçimlerini ele almak ve bunu ahlâk düşüncesi içinde tartışmak üzere hazırlanm...