Cumhuriyet'in Politik-TeolojisiTürkiye’de Kurucu İdeolojinin Din İhdası e-Kitap


Cumhuriyet'in Politik-TeolojisiTürkiye’de Kurucu İdeolojinin Din İhdası - Gülbeyaz Karakuş pdf epub

FİYAT: BEDAVA

BİLGİ

DİL: TÜRK
TARİH: 2018-06-25
YAZAR: Gülbeyaz Karakuş
ISBN: 9757352488
BİÇİM: PDF EPUB MOBI TXT
DOSYA BOYUTU: 8,48

AÇIKLAMA:

Cumhuriyet’inPolitik-Teolojisiadlıbuçalışmada,“Siyasetdindenâribirolgumudur?”sorusu çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu ideolojisinin politik-teolojik temellerinin açığa çıktığı alanlarelealınmaktadır.Bubağlamdaulus-devlettedin-siyasetilişkisi,dininaraçsallaştırılması, siyasetindinîleştirilmesi;kurucuiktidarınkutsallailişkisi,sivildinihdasıvedayandığıtemeller sorgulanmaktadır.Kitapta,TürkiyeCumhuriyeti’ninkurucuideolojisidin-siyasetilişkisiaçısındanelealınırken, kuruluşevresindepolitik-teolojikyaklaşımınunsurlarıkuramveörneklemüzerinden incelenmektedir.Çalışmanıniçindegezindiğiteorikçerçeve“politik-teoloji”olup,yaklaşımıda “politik-teolojik”birmahiyetarzetmektedir.“Politik-teolojik”yaklaşım“siyasîmotivasyonlariçin kullanılan teolojik-politik” yaklaşımdan farklı olarak “siyasetin teolojik temellerini” irdelemektedir. Budurum,kutsalveprofanolanıbirbirindenayırmaz;sekülerdeolsabirulus-devlettesiyasetin kutsallaştırılmasıkadardinin(teolojikolanın)araçsallaştırmasınıesasalır.Cumhuriyet’inkurucu ideolojisidekuruluşundanitibarensekülerliliği(resmîolarak“laiklikilkesi”ni)birsivildinzemini olarak inşâ etmiş; bunu “ulusal birliği ve bilinci” sağlayıcı ritüeller, semboller ve idollerle döşemiştir. Cumhuriyet’in Politik-Teolojisi, Türk siyasî ve düşünce hayatına ayrıntılı ve objektif yaklaşımı ile Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş evresinde din-siyaset ilişkisini politik-teolojik açıdan fenomenolojik biryaklaşımlaelealırken,kuramveörneklemeileyakıngeçmişivebugünüanlamadaönemli ipuçları vermektedir.

...p Cumhuriyetin Politik-Teolojisi - Türkiyede Kurucu İdeolojinin Din İhdasi ... Cumhuriyet'in Politik-Teolojisi : Türkiye'de Kurucu İdeolojinin Din İh ... . EPub HTML 5'i ifade eder, stil oldukça karmaşıktır, ancak kolayca indirebilirsiniz. Cumhuriyet'in Politik-Teolojisi Türkiye'de Kurucu İdeolojinin Din İhdasi. 30.00. siyasetin dinileştirilmesi; kurucu iktidarın kutsalla ilişkisi, sivil din ihdası ve dayandığı temeller sorgulanmaktadır. Cumhuriyet'in Politik-Teolojisi Türkiye'de Kurucu İdeolojinin Din İhdasi Cedit Neşriyat ...siyasetin dinileştirilmesi; kurucu iktidarın kutsalla ilişkisi, sivil d ... Gülbeyaz Karakuş - Cumhuriyetin Politik-Teolojisi - Türkiyede... ... ...siyasetin dinileştirilmesi; kurucu iktidarın kutsalla ilişkisi, sivil din ihdası ve dayandığı temeller... Kitap Türkçe İlahiyat× Sosyal Bilimler× Tarih× Siyaset× Türkiye Cumhuriyeti× 20. yy×. Künye: Yazarlar Kitapta, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu ideolojisi din-siyaset ilişkisi açısından ele alınırken, kuruluş evresinde politik-teolojik yaklaşımın unsurları kuram ve örneklem üzerinden incelenmektedir. 22.36 TL. ...Cumhuriyet'in Politik-Teolojisi adlı bu çalışm...