Türklerin Dili e-Kitap


Türklerin Dili - Fuat Bozkurt pdf epub

FİYAT: BEDAVA

BİLGİ

DİL: TÜRK
TARİH: 2005-11-15
YAZAR: Fuat Bozkurt
ISBN: 9758950657
BİÇİM: PDF EPUB MOBI TXT
DOSYA BOYUTU: 4,55

AÇIKLAMA:

Günümüzde Türk dili çok renkli Türkmen kilimi gibidir. Geniş alanlarda ayrı oymaklar, boylarca konuşulur. Ana ilkeleri aynı kalmak koşuluyla biçimsel değişimlere uğramıştır. Benzetme yerindeyse, nakışlar aynı kalmış, renkler değişmiştir. Nakış ve renk bolluğu içinde uyumlu bir görüntü sunar. İşte, konuşan insan sayısı bakımından dünyada beşinci sırayı alan Türk dili budur. Bu dili sömürge halkları değil, öz ulusu konuşur. Makedonya'dan Çin'e, Sibirya'dan Afganistan'a, Kafkaslar'dan Romanya'ya değin, geniş alanlarda, Türk soylu halkların yüzlerce yıllık direnişi, salt silahla değil, aynı zamanda Türk dili iledir. Aynı kökten kardeş ulusların, değişik yaşam biçimi ve ayrı söyleyiş içinde bir ruh birliğidir. Evrensel dostluk sofrasında ses bayrağıdır. Kırgız otağında kımız, Türkmen çadırında kilim, toprak ananın ak sütü gibidir. Bozkırda tan ağarması, dünya yalnızlığında güneş türküsüdür. Geçmişten günümüze uzanan çizgide, değişimler, savaşımlar arasında ayakta kalmaya çalışan ulusal direnişin en önemli öğesidir. Bu çalışma, kapsamı ve boyutlarıyla büyük bir boşluğu doldurma çabasındadır. Bugüne kadar ilk kez bu çalışmada, belli başlı Türk halkları tarihleri ve dilleri ile bir bütünlük içerisinde okuyucuya sunulmuştur. Türklerin Dili, okurun yalın kaynak gereksinimini karşılama düşüncesiyle hazırlanmış...

... dairesinde yapmış oldukları bu değişiklikler dillerine de yansımış, Türkçenin yapısında önemli değişiklikler meydana getirmiştir ... Türk Dilleri Ailesi, Altay Dilleri Nelerdir, Özellikleri | Çokbilgi.com... ... . "Türk dili kadar tarihî derinliği ve coğrafî yaygınlığı olan pek az dil vardır. Bu yüzden Türk dilinin tarihini yazmak, iğne ile kuyu kazmaya benzer. Kadim Türklerin Mitolojik Hikayeleri. Nerdesin: Türk Edebiyatı Türk Dilinin Tarihi Dönemleri ve Gelişimi. Skip to content. Türk dili, lehçelerine göre; a) Oğuz - Türkmen grubu (Güney - Batı Türkçesi) ...Türkçesi, Hazar denizinin kuzeyinde ... Tarihten Geleceğe Türk Dili | Türk Tarihi ... . Skip to content. Türk dili, lehçelerine göre; a) Oğuz - Türkmen grubu (Güney - Batı Türkçesi) ...Türkçesi, Hazar denizinin kuzeyinden batıya doğru yayılan Türklerin kullandıkları yazı dilidir. Türk yazı dili âdeta Arapça, Farsça ve Türkçe kelimelerden oluşan üçüz bir dil hâline getirilmiştir. >türk dili I. bölüm) dil - kültür / türk dili dil nedir? Türklerin yöneticisi durumunda olan şahısların halkı muhatap alıp, halka hitap ettiklerini, yaptıkları işleri halka anlattıklarını görüyoruz....