Sofralık Üzümlerin Muhafazası e-Kitap


Sofralık Üzümlerin Muhafazası - Doç. Dr. Cihat Türkben pdf epub

FİYAT: BEDAVA

BİLGİ

DİL: TÜRK
TARİH: 2010-02-01
YAZAR: Doç. Dr. Cihat Türkben
ISBN: 9758377749
BİÇİM: PDF EPUB MOBI TXT
DOSYA BOYUTU: 10,86

AÇIKLAMA:

1. Üzü­mün Ta­rih­çe­si ve Sis­te­ma­tik­te­ki Ye­ri2. Üzü­mün Bi­le­şi­mi ve Sağ­lık Açı­sın­dan Öne­mi3. Sof­ra­lık Üzüm­ler ve Ta­nı­mı3.1. Sof­ra­lık Üzüm­le­rin Ha­sat­tan Son­raÇü­rü­me ve Bo­zul­ma­la­rı3.1.1 Su Kay­bı3.1.2. Pa­to­jen­le­re Du­yar­lı­lık4. Ha­sat Ön­ce­si Uy­gu­la­nan Kül­tü­rel veTek­nik İş­lem­ler4.1. Kim­ya­sal Uy­gu­la­ma­lar4.2. Kül­tü­rel Uy­gu­la­ma­lar4.2.1. Bi­le­zik Al­ma4.2.2. Ol­gun­luk4.2.3. Ha­sat5. Ha­sat Son­ra­sı Uy­gu­la­nan Kül­tü­rel ve Tek­nik İş­lem­ler5.1. Am­ba­laj­la­ma5.2. Ön So­ğut­ma5.3. Kim­ya­sal Uy­gu­la­ma­lar5.4. Fi­zik­sel Uy­gu­la­ma­lar5.5. Bi­yo­lo­jik Uy­gu­la­ma­lar6. Sof­ra­lık Üzüm­le­rin Stan­dar­di­zas­yo­nu

...atı Sofralık Üzümlerin Muhafazası Pdf Kitap İndir ... Sofralık Üzümlerin Muhafazası Kitabı Fiyatları ve... | En Ucuzu Akakçe ... . Sofralık Üzümlerin Hasattan Sonra Çürüme ve Bozulmaları 3.1.1 Su Kaybı 3.1.2. ...her bağ bölgesinde Razakı adıyla bilinen gösterişli, yol ve muhafazaya uygun bir sofralık çeşittir. Ege bölgesi bağlarının yarıdan fazlasını teşkil eden çekirdeksiz üzümlerin %90'nı bu çeşit oluşturur. Özet: Tane çatlaması, çürüme ve sap kuruması hasat sonrasında sofralık üzümlerin Bu çalışma 'Alphonse Lavallée' ve 'Antep Karası' üzüm çeşitlerinin soğukta muhafazası üzerine farklı dozlardaki... Üzümün Bileşimi ve Sağlık Açısından Önemi ... Sofralık Üzümlerin Muhafazası Kitabı ... ... Üzümün Bileşimi ve Sağlık Açısından Önemi3. Sofralık Üzümler ve Tanımı3.1. Sofralık Üzümlerin Hasattan SonraÇürüme ve Bozulmaları3.1.1 Su Kaybı3.1.2. 3. Sofralık Üzümler ve Tanımı 3.1....