Nüzul-i İsa (As) e-Kitap


Nüzul-i İsa (As) -  pdf epub

FİYAT: BEDAVA

BİLGİ

DİL: TÜRK
TARİH: 2007-07-01
YAZAR:
ISBN:
BİÇİM: PDF EPUB MOBI TXT
DOSYA BOYUTU: 4,86

AÇIKLAMA:

Cenâb-ı Hak, insânların dünyâ ve âhiret saâdetini te'mîn etmek için en büyük bir ihsân-ı İlâhî olarak Dîn-i Hak olan İslâm'ı göndermiştir. Nev-i beşer, ancak bu dîni kemâ hüve yaşamak ve hayâtın her safhasında o dînin ahkâmını tatbîk etmek sûretiyle saâdeti elde edebilir. Mâdem şu asr-ı hâzırda Dîn-i Muhammedî (a.s.m.) tezelzüldedir. Bid'alar her tarafı istîlâ etmiş, ehl-i sünnet ve'l-cemâat inancı sarsılmıştır. Bütün Müslümanlar, maddeten ve ma'nen kâfirlerin küfür ve zulmü altında esâret hayâtını yaşamaktadırlar. Dünyâda mü'minin ne can, ne mal, ne de ırz husûsunda hiçbir emniyeti kalmamıştır. Başta Yahûdî milleti olmak üzere bütün kâfirler ve münâfıklar, İslâm Dîni üzerinde her türlü entrika ve plânı çevirmek sûretiyle "dinde reform" yapmak istiyorlar.

...azret-i İsa Aleyhisselâm geldiği vakit, herkes onun hakikî İsa olduğunu bilmek lâzım değildir ... Hazret-i İsa'nın (as) Nüzûlü Meselesi | Fıkıh Köşesi ... . 4. hz. İsa (as)'ın şahsı nüzul edecek ve peygamberimiz (SAV)'in sünnetine tabi olacak. Birincisi: Hz. Ísâ (as)'ın cism-i beşerîsiyle nüzûl edeceğini bedâhetle ifâde etmektedir. "Hattâ, şahs-ı Ísâ (as)'ın semâvâttan nüzûlü işâretiyle bir ma'nâ-yı işârîsi olarak, Hazret-i Ísâ (as)'ı temsîl ederek ve... Cenâb-ı Hak, insânların dünyâ ve âhiret saâdetini te'mîn etmek için en büyük bir ihsâ ... Hazret-i İsa'nın (as) Nüzûlü Meselesi | Fıkıh Köşesi ... ... Cenâb-ı Hak, insânların dünyâ ve âhiret saâdetini te'mîn etmek için en büyük bir ihsân-ı İlâhî olarak Dîn-i Hak olan İslâm'ı göndermiştir. Bunlar, Hazret-i İsa'nın göğe yükseltilmesi ve nüzûlü. Hıristiyanlar, Hz. İsa'nın Yahudiler tarafından öldürüldüğüne inanmaktadır. 3. Said Nursi'nin Nüzûl-i İsa Hadisleri Hakkındaki Yorumları. Bir rivayete göre 60, bir rivayete göre 120 Sahabe Efendimizinden Kıyamete yakın İsa As.'ın nüzul edeceği haberleri gelmiştir. Biri de İsa (as)'ın inmesi…" (Müslim, Kitabü-l Fiten: 39). (Sahih-i Müslim bi Şerhin-Nevevi, cilt 2, s.192; Kenzul Ummal, Kitabul-İman, Bab-ı Nüzul-i İsa İbn-i Meryem, 14/332). 01 Ekim 2015, 08:51 Yönetici. Hz. İsa as. Çantay'ın mealinde, Nisa suresinin 157 ve 158. âyetinde diyor ki: Hazret-i İsa öldürülmedi, asılmadı, öldürülen ona benzetildi ve Hazret-i İsa göğe kaldırıldı. 10,00 TL. Sepete Ekle. Nüzul-i İsa (As) Meselesi. Nüzul-i İsa (As) Meselesi. Muhammed Zahid el-Kevseri. Satıcı. Nüzûl-i Îsâ Ve Benzer Konulardaki Tav?r Ne Olmal?d?r? Yolunu, usûlünü ve kaynaklar?n? bilen bir mümin için de?i?en bir ?ey yok; dün bu konular ne ifâde ediyor idiyse bugün de onu ifâde ediyor. Nüzul-i İsa (As). Yahya Zekeriyagil. HAVALE :17,08 TL %1 EFT İndirimi. Bütün bunlar Allah (c.c) tarafından Rasûlullah'a bildirilmiş kesin haberlerdir…" (Resâil ve Mesâil, I, 49) ifadelerini kullanıyor. Yine o, nüzul-i İsa (a.s) hakkında Tefhîmu'l-Kur'ân'da (IV, 483 vd.) İsa (as) nazil olup gelecek, şeriatımla amel edecektir' diye bir hadis-i şerif zikrediyor. - Fakat "Hazret-i İsa (as) geldiği vakit, herkes onun hakikî İsa olduğunu bilmek lâzım değildir. "Nefsimi elinde tutana (Allah'a) yemin olsun ki; İsa İbni Meryem'in adil bir imam olarak aranıza nüzul etmesi yakındır. Meryem oğlu İsa aleyhis selam, mel'un Deccal'in çıkışından sonra nüzul eder. Çünkü Hz. İsa (as), Kur'an'ın indirilişinden yaklaşık altı asır önce yaşamıştır. inecek..."(Sahih-i Müsli...