Nusayriler e-Kitap


Nusayriler - Selahattin Tozlu pdf epub

FİYAT: BEDAVA

BİLGİ

DİL: TÜRK
TARİH: 2018-07-02
YAZAR: Selahattin Tozlu
ISBN: 6059506410
BİÇİM: PDF EPUB MOBI TXT
DOSYA BOYUTU: 4,11

AÇIKLAMA:

Bu çalışmanın esasını oluşturan “metinler”, 1918 yılında tamamlanmış ve basılmış bir esere dayanmaktadır. Birinci Büyük Harp devam ederken, Beyrut Valisi Azmi Bey tarafından görevlendirilen Mehmet Behçet (Yazar) ve Mehmet Refik et-Temimi, vilayetin güney ve kuzey kısımlarına ait iki ciltten oluşan bir eser kaleme almışlardı. Bu eserin “şimal (kuzey)” kısmında, Nusayrîler ve onların yaşadığı yerleşmeler hakkında ayrıntılı bilgiler verilmiş kitaba eklenmiş idi.2010 yılında, Gazi Üniversitesi Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Araştırmaları Merkezi yayını olarak yayımladığımız “Osmanlı Dönemi Nusayrî Belgeleri” ile çıkardığımız “Nusayrîler ve Nusayrîlik Özel Sayısı” zamanında, bu metinlerden haberdar değil idik. Sonradan ulaşılan söz konusu son derece kıymetli bilgileri şimdi yayımlamak mümkün oldu.Öte yandan eserin başına, özellikle “yabancıların Nusayrîler hakkında yaptıkları çalışmalara ilişkin” bazı notlar eklendi. Bunun nedeni ise, yabancıların bu türlü “merkez ile pek de anlaşamayan unsurları” nasıl her daim öne çıkardığına işaret etmektir.Ayrıca kitabın sonuna eklenen “Nusayrîler ve Nusayrîlik Bibliyografyası”, tam da bu kitabın konusudur. Yine 2010 yılında yayımlanan bu kaynakça, doğal olarak güncellendi. Şüphesiz görülmemiş yayınlar olabilir, bunlar da bu konuyu ayrıntılı araştıracaklar tarafından ikmal edilecektir.

... gibi birçoğu kendi kutsal metinlerinde ne yazdığını bilmezler ... NUSAYRİLİK | Sorularla İslamiyet ... . Nusayrilik ve Nusayriler. İsmail kaygusuz. Yukarıda değinildiği gibi Al- Kummi'ye (Al-Makalat, s.55-60, 63) göre, 8.yüzyılın ikinci yarısında Küfe'de gelişip ortaya çıkan Şii-Gulat'tan... Antakya'nın tarihi zenginliği anlatmakla bitmez, o yüzden bu konuyu şimdilik kapatıp ikinci odak noktamıza, Nusayrilere geçiyoruz. Farklı bir renk: Nusayriler-2. Arap Alevileri (Nusayriler). Arap ... Nusayriler ... . Farklı bir renk: Nusayriler-2. Arap Alevileri (Nusayriler). Arap Aleviliği yaşam tarzıyla, dini inanış ve ibadet biçimleriyle Anadolu Aleviliğinin kolları olan Babailik ve Bektaşilikten, Şiilikten belli farklılıklar taşır. Dolayisi ile Nusayriler herne kadar kendilerine biz de ALEVIYIZ deselersede Alevilikle de uzaktan yakindan alakalri yoktur. Cunki Alevilik de bu kufurleri siddetle red eder. ...ayrıca kendileri çok iyi insanlardır. yani en azından bana denk gelenler öyleydi. zamanında osmanlı devleti'nin nusayriler üzerinde yaptığı katliamlara rağmen osmanlıya nefret duymazlar. hatta ben bile. Anahtar Kelimeler: Nusayri, ġıh, Alevi, Ġslâm. Keywords: Nusayri ġıh, Alaouite, Islam. Nusayri'yem ki bir kula uyarem. Nusayri'yem, Nusayri'yem, Nusayri. Ne ölmüşem, ne hod sağım, ne sayri.2. Onun için Kuran batın zahir oldu , İsmail'in çocukları hanif dinindendi.Musa ile mısırdan çıkan köleler bunlar put perestti.Onlara şeriat verilmişti. işte Nusayriler in ana çekirdeği İbrahim'in. Nusayriler Allah'ın varlığına ve birliğine, Hz. Muhammed'in onun elçisi ve peygamberi olduğuna şehadet ederler. Nusayriler de Caferiler gibi, "Gadir-i Hum" denilen yerde Hz. Yrd. Doç. Dr. Muammer ULUTÜRK. Nusayrîler Suriye'de Lazkiye, Banyas ve Tartus, Türkiye'de Hatay, Adana ve Mersin illerinde yaşayan; İslam, Hıristiyanlık......