Modern Bilim ve Metafizik e-Kitap


Modern Bilim ve Metafizik - Ahmet Sezgili pdf epub

FİYAT: BEDAVA

BİLGİ

DİL: TÜRK
TARİH: 2020-04-13
YAZAR: Ahmet Sezgili
ISBN: 6257084888
BİÇİM: PDF EPUB MOBI TXT
DOSYA BOYUTU: 3,70

AÇIKLAMA:

Modern çağın kutuplaştırıcı etkisinin tezahürlerinden biri, çağımızın en saygın bilgi edinimi yollarından biri olan doğa bilimleri ile insanlık tarihiyle yaşıt sayılabilecek dinler arasında yaşanan gerilimle kendini göstermektedir. Batı dünyasındaki geçmişi yarım milenyuma dayanan bu gerilim, birçok hususta olduğu gibi İslâm âlemine de ithal edilmiş ve Müslüman entelektüellerce Batı dünyasının problemleri, yine kökleri oraya dayanan metodolojik ve epistemolojik yaklaşımlarla ele alınmıştır.Günümüzde doğa bilimleri ile dini düşünce arasındaki ilişki sadece dindarlarının değil, yerküredeki her bir bireyin geleceğini ilgilendiren kritik mevzular arasında yer almaktadır. Artık doğa bilimlerine dair faaliyetlerin bilim dünyasının salt entelektüel bir uğraşı olmaktan çıkıp, bilimin dünyasını yönlendiren bir konuma geldiği göz önünde bulundurulduğunda, Müslüman entelektüellerin mükellefiyeti daha net anlaşılmaktadır.Bu kitap Big Bang, Çoklu Evrenler Kuramı, Neo-Darwinizm gibi modern bilimin çeşitli popüler konuları hakkındaki tartışmayı doğru bir zemine taşımayı ve birçok bilim insanı ile felsefecinin güncel yorumları üzerinden bu konuların doğru bir metotla nasıl inceleneceğini örneklendirmeyi amaçlamaktadır.

...ullanıldığı biçimiyle nesnelliğe bakıldığında, ona en az üç temel anlamın yüklendiği görülür: İlki, nesneye bağlılık anlamına gelmektedir ve bu anlamıyla bilimde metafizik düşüncelerin ... Modern ve Klasik Bilim Farkları 1- Klasik Bilim Tümelcidir, Tümeli Arar. ... ... Bilginin akıl ve bilime dayandığını anlatan/inanan modern dönem insanı, kutsal metinleri ve mekanları bırakarak özgürleştiğini düşünmüştür. Modern dönemi bu kadar etkileyen bilim şu özelliklere sahiptir Temel önermesi şudur: "Evrende Tanrıdan başka fail olan hiç bir spirütüel,aşkın,metafizik illet yoktur." 2- Klasik bilim kavram üzerinden gider, modern bilim ise formül üzerinden gider. Metafizik nedir? 08 Ağustos 201229 Mart 2013 Hasan Arıkan 0 Yorum. Zira modern bilim büyük bir oranda Natüralizm felsef ... Yasin Ceylan :: Yayınlar :: Bilim ve Metafizik ... ." 2- Klasik bilim kavram üzerinden gider, modern bilim ise formül üzerinden gider. Metafizik nedir? 08 Ağustos 201229 Mart 2013 Hasan Arıkan 0 Yorum. Zira modern bilim büyük bir oranda Natüralizm felsefesi üzerine kurulmuş bir sistemler bütünüdür. ...da, modern zamanların tüm dindarlarının ortak bir problemi vardır: din-bilim ilişkisi. olarak ontolojik bilim yaklaşımının merkezi konusu, modern fiziksel bilimlerin metafizik ve ontolojik temelleridir. 2-Dini ve metafiziği insanların ilerlemesini engelleyen bilim öncesi düşünce tarzları olarak gören ve sadece modern bilimi temele alan dünya görüşü: Nihilizm. ...tanrı konumunda devlet] … yolundaki hemen hemen dinsel ve metafizik kavramı [anlayışı] yalancılık olarak vasıflandırır. Yukarıdaki alıntıların da ortaya koyduğu gibi, modern bilim zandan ibarettir. Modern bilimin eleştirilerini bu iki noktaya dayandırarak iki grupta inceleyebiliriz. Popper eleştiri alanını biraz daha genişleterek şöyle devam eder: "Metafizik bir kuram yalnızca anlamlı olmakla... Ebat: px. Şu sayfadan göstermeyi başlat: Download "Dinlerde, Bilimde ve Metafizikte ZAMAN ENERJİSİ". Örneğin kişi, modern teknolojinin demirci dükkânının artık olmadığı, bildiğimiz... Bu evreler dini, metaf...