Nefsin Özellikleri (Muslihu’n-Nefs) e-Kitap


Nefsin Özellikleri (Muslihu’n-Nefs) -  pdf epub

FİYAT: BEDAVA

BİLGİ

DİL: TÜRK
TARİH: 2015-04-13
YAZAR:
ISBN: 6056487576
BİÇİM: PDF EPUB MOBI TXT
DOSYA BOYUTU: 7,62

AÇIKLAMA:

Ömer el-Fuâdî’ye ait elinizdeki bu eser de insanın kendini tanıyıp kendinde bulunan potansiyeli ortaya çıkarması açısından tasavvufun teorik yönüne önemli bir katkıda bulunmayı vaad etmektedir.Ömer el-Fuâdî, nefsin hallerini ele aldığı eserini yazış gayesinin, seyr ü sülûka yeni başlayan müritlere, “Nefsini bilen Rabb’ini bilir.” rivayeti çerçevesinde, nefsin hallerine dair genel bir malumat vermek ve maneviyat yolunda ilerleyenlerin işlerini kolaylaştırmak olduğunu belirtir.Ömer el-Fuâdî, nefsin tavırlarına dair bu risâlesinin diğer sûfîlerin bu alandaki çalışmalarından ayrılan yönünün, nefsin her bir tavrını ayrıntılı bir şekilde ele almak olduğunu belirtir.Yahya Şirvanî’den itibarenki eserler, etvâr-ı seb’anın altı tanesini -emmâre, levvâme, mülhime ya da mülheme, mutmaine, râziyye, merziyye- incelemişler ancak bunda da metodik davranmamışlardır. Açıklamalarda kendi tercihlerine göre bazılarına ağırlık vermişler, nefsin tavırlarının tamamını ayrıntılı bir şekilde ele almamışlardır. Ömer el-Fuâdî de bu altı tavrı incelemiş ancak nefsin sadece yerilen değil, övülen sıfatlarına da eserinde yer verip bunları ayrıntılı ve metodik bir şekilde açıklamaklamıştır.İnsanın yaratılış gayesi, şeriatla amel, tarikata sülûk etmekle de “tecellî-i ef’âl, tecellî-i sıfat ve tecellî-i zât ile tekmîl-i marifetullahtır”. Yani insanoğlunun kendisinde kontenjan olarak bulunan Hakk’ın sıfatlarını fiile dönüştürmektir. İstidat ve kabiliyetine göre herkesin bunu gerçekleştirmesi kendi üzerine farzdır.Allah (c.c.) nefs ile insanı imtihan etmekte olup herkesin nefs-i emmâresi birbirinden farklıdır. Dolayısıyla kulluk yolunda nefsin özelliklerinin bilinmesi herkes için elzemdir.Bu kitap “marifet” adı verilen bu hâle kavuşmak için insanlara kılavuz olsun amacıyla kaleme alınmıştır. 

...ri halde... Üst basamaklarda bulunan cennet ehli kullara ne mutlu ... Nefsin Çeşitleri Nedir Kaç Tanedir? | MANEVİ HAYAT ... . günahkârların diğer bir deyişle Firavûn ve şeytanın nefsidir. " Yücelmenin ikinci şartı olan takva için ise Kur'ân, takvanın özellikleri ile ilgili olarak yaklaşık on... 5-Nefs-i Radiyye: Evliyâların. 6-Nefs-i Mardiyye: Âriflerin. 7- Nefsi Safiyye: Nebiler ve rasüllerin -aleyhimü's-selâm- nefislerinin makamıdır. (Müminler bu makamın hallerine kavuşabilir.) Nefis ve nefsin ... NEFSİN MERTEBELERİ | Sorularla İslamiyet ... . (Müminler bu makamın hallerine kavuşabilir.) Nefis ve nefsin kısımları... Yaratılış gâyemiz ve nefsimiz. Her türlü nimet, nefsin arzularına karşı gelmek ve Allah'a kulluk etmek için verilmiştir. Kötülük ve kötü huylar. Kulun hastalıklı özellikleri iki çeşittir. Yoksa, nefsi hayvani adını verdiğimiz nefis mi? Ruh, genelde hayvani nefsi mutlu etmekten hoşlanır. İşte bu itibarla ruh, bir varlık ve zat anlamında 'nefis'tir. olan bu özelliğini anlayamazsa, âyine-i ruhunda tecelli eden bu harika özellikleri kendinden bilir, öyle zanneder. ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ İslami İlimler Dunyası ๑۩۞۩๑ > Dini Konular > Dini makale ve yazılar > Nefis ,Nefsin Yapısı ve Özellikleri. Nefsin Özellikleri (Muslihu'n-Nefs).sesli kitap - TL(0.00 lirası). Nefsin Özellikleri (Muslihu'n-Nefs) — Üç kız kardeş ve internet kitabının varlığı için mücadele, lütfen web sitemizde durun. Birinci fırkaya göre nefs cisim ya da cisimsel olmayan soyut bir varlıktır. Buna göre nefs nebatî, hayvani ve insani nefs olmak üzere üçe ayrılır. - Nefsin mertebeleri ve özellikleri nelerdir? - Nefsin manevî yükselişteki mertebeleri değişik şekillerde tasnif edilmiştir. Nefs-i emmâre: Münker ve günah olan şeyleri işlemeyi teşvik ve emreden nefstir. "Nefsin Özellikleri MuslihunNefs" için herhangi bir sonuç bulunamadı. Kitap Ara. - Belki de bunu Nefs Eğitimi: Muslihu'n-Nefs - Nefsin Mertebeleri ve Sıfatları yayınlanan 1 Temmuz 2019 kitabından biliyorsun, ama iyi Kindle'ı seviyorum. Özellikle yeni. Allah (c.c.) nefs ile insanı imtihan etmekte olup herkesin nefs-i emmâresi birbirinden farklıdır. Dolayısıyla kulluk yolunda nefsin özelliklerinin bilinmesi herkes için elzemdir. Allah (c.c.) nefs ile insanı imtihan etmekte olup herkesin nefs-i emmâresi birbirinden farklıdır. Dolayısıyla kulluk yolunda nefsin özelliklerinin bilinmesi herkes için elzemdir....