Halkla İlişkiler Dersleri e-Kitap


Halkla İlişkiler Dersleri - Doç. Dr. Mehmet Akif Özer pdf epub

FİYAT: BEDAVA

BİLGİ

DİL: TÜRK
TARİH: 2012-02-01
YAZAR: Doç. Dr. Mehmet Akif Özer
ISBN: 6055336677
BİÇİM: PDF EPUB MOBI TXT
DOSYA BOYUTU: 8,35

AÇIKLAMA:

Günümüzde bilginin hakim olduğu ve yeni teknolojilerinin kullanıldığı toplumlarda halkla ilişkiler faaliyetlerine olan ihtiyaç sürekli artmaktadır. Çünkü, her ne kadar yeni teknolojiler ve yeni şartlar ortaya çıksa da, halkla ilişkilerin asıl amacı olan kişi ve kuruluşların hedef kitlesi ile karşılıklı etkileşimi, bunun sonucunda da kamuoyunun ilgili kesiminde kuruluşa yönelik olumlu bir imaj ve destek yaratılması koşulu, toplum yapısında da değişmemektedir. Hatta bilginin çok daha büyük alana ve kitleye ulaştırılabilmesi son derece dikkatli ve profesyonel anlamda yapılacak halkla ilişkilere olan ihtiyacı artırmaktadır. Bunun yanında, bilgi toplumundaki halkla ilişkilerde kullanılan araçlar, kullanılan yöntemler ve hedef kitlenin büyüklüğü sürekli değişmektedir. Son yıllarda tüm dünyada halkla ilişkileri değiştiren temel faktörlerden birisi de uluslararası halkla ilişkilerin sürekli gelişiyor olmasıdır. Halkla ilişkilere önem verilen ülkelerde, uluslararası kuruluş sayısın sürekli artması ve halkla ilişkiler alanında dinamik bir ortam oluşturulması, halkla ilişkiler biliminin gelişmesi açısından çok önemlidir. Bu uluslararası boyut halkla ilişkilerde ulusal boyutu da beslemektedir. Çalışmamızda ayrıntılı bir şekilde ele alacağımız halkla ilişkiler, en basit şekliyle kuruluşların hedef kitleleri ile iletişimlerinin yönetilmesi sürecidir. Bu bakımdan, gelecekte iletişimin kazanacağı önem, iletişim araçları konusundaki gelişmeler, iletişim alanları ve iletişim teknikleri, halkla ilişkilerin geleceğini yakından etkileyecektir. Bu alanda geçen yüzyılda ulaşılan nokta ve gelişme eğilimleri, bulunduğumuz yüzyılda nasıl bir gelişme kat edileceğinin ipuçlarını vermektedir. Günümüzde gelişen teknolojiyle birlikte halkla ilişkiler alanında sürekli olarak yeni yaklaşımlar ve yeni eğilimler ortaya çıkmaktadır. Halkla ilişkilerin belirttiğimiz anlamda her geçen gün gelişmesinde en önemli faktör teknolojik yeniliklerdir. Yeni yüzyılın en önemli özelliği olarak ortaya çıkan teknoloji, fiber optik bağlantılar ve yeni medya ile organize olmuş bilgi birikimleriyle dikkat çekmektedir. Halkla ilişkilerin teknolojinin gelişmesiyle birlikte büyüyen bir fenomen olması, onu gün geçtikçe daha vazgeçilmez yapmıştır. Birçok kuruluş, toplumdaki amaçlarını daha kolay ve verimli şekilde yapabilmek için halkla ilişkilere her geçen gün daha çok ihtiyaç duymaktadır. Halkla İlişkiler Dersleri başlıklı bu çalışmamız da, söz konusu bu ihtiyacın bir yansıması olarak, ulusal boyutta yaşanan sürece katkı sağlayabilme isteğinin bir ürünüdür. Halkla ilişkiler faaliyetlerinin daha bilimsel ve değişen şartlara uyum sağlayarak yürütülmesi, demokrasiyi özümsemiş, halk-yönetim ilişkisinde rasyonel davranabilen, eğitimli insan gücüne ihtiyaç duymaktadır. Bu konuda üniversitelere büyük görevler düşmektedir. Bu amaca hizmet edebilmek için hazırladığımız bu çalışma onüç bölümden oluşmaktadır. Bölümlerin tamamı gerek kamu gerekse de özel sektör kuruluşlarında uygulanan halkla ilişkiler faaliyetlerin teorik anlamda incelenmesi ve bu alanda yeni gelişmelerin ortaya konulması esasına dayanmaktadır. Çalışmamızda; halkla ilişkiler ve kavramsal çerçeve, halkla ilişkilerin gelişimi, halkla ilişkilerde yöntem ve araçlar, halkla ilişkiler uygulamaları, iletişim, tanıtım ve reklamcılık, kamu kuruluşlarında halkla ilişkiler, imaj yönetimi, kamuoyu ve propaganda, kriz yönetimi, halkla ilişkilerde yeni gelişmeler ve uluslararası halkla ilişkiler gibi konular ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir. Çalışmanın yukarda belirtilen temel tezler kapsamında, başta öğrencilerimize, kamu ve özel sektör yönetimlerine ve bu alanda çalışma yapan tüm araştırmacılara katkı sağlamasını diliyorum.

...runlu/Seçmeli. Teorik/Uygulama. AKTS. HİT202U ... AÖF Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümünde Hangi Dersler Var? ... . Halkla İlişkiler Uygulamaları ve Örnek Olaylar. Zorunlu. 3+0. 4.0. HİT204U. Halkla İlişkiler Yazarlığı. User menu. Üye Girişi. Halkla İlişkiler ve Tanıtım. İletişim Fakültesi. Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Ders İçerikleri. I. Yarıyıl. Çıkmış soru Kitapçık Fiyatları: Bir dersin; Arasınav:3₺, Dönem sonu:3₺, Deneme:3₺, Ders özeti:8 ₺. HİT202U. Halkla ilişkiler uygulamaları ve ... Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Anadolu Üniversitesi | DERS ADI ... . HİT202U. Halkla ilişkiler uygulamaları ve örnek olaylar. 2-Bahar. HİT 433 Halkla İlişkilerde Planlama Uygulama: Bu ders, bölüm projesine hazırlık olarak değerlendirilmektedir. İLF 203 İletişim Atölyesi: Bu derste, halkla ilişkiler çalışmalarını sürdürürken... T.C. ondokuz mayıs üniversitesi. Samsun meslek yüksekokulu halkla ilişkiler ve tanıtım programı. Ders dağılım çizelgesi. 1.yarıyıl. Halkla İlişkiler Ders Notları. 11 Mart 2019. Yorum Ekle. Halkla ilişkiler ve reklamcılık arasındaki farklar nelerdir? "Reklamcılık günümüzün en önemli mesleklerinden biridir. Akademik Kadro. Ders Planı. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Programı. Halkla İlişkiler (Türkçe). Toplam kredi: 128 ort. Dönem kredisi: 16 toplam akts: 240. Halkla İlişkiler teorileri, politikaları, stratejileri kapsamında gerçek marka ya da hizmete yönelik bir halkla ilişkiler kampanyası hazırlanması ve sunumu dersin temel konularıdır. Öğrenci mezuniyet koşulları. Halkla İlişkiler alanında lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin sağlaması gereken şartlar; a) Müfredattaki bütün dersleri en az DC derecesiyle geçmiş olmak 2. Yarı Yıl. Ders Kodu. 2. PR420. Halkla İlişkiler ve Reklamcılıkta Güncel Tartışmalar. 3. 0. Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü » Ders Programı. Ders Tipi. PRP 113. Halkla İlişkilerde Tasarım ve Düzenleme. Zorunlu. Bunlar halkla ilişkiler ve iletişimle yakından ilgilidir. Halkla ilişkiler yöneticilerin sorumluluğunda olan bir görevdir. Slide 1 - Ankara Üniversit...