Eğitim AraştırmalarıNicel ve Nitel Araştırmanın Planlanması, Yürütülmesi ve Değerlendirilmesi e-Kitap


Eğitim AraştırmalarıNicel ve Nitel Araştırmanın Planlanması, Yürütülmesi ve Değerlendirilmesi - John W. Creswell pdf epub

FİYAT: BEDAVA

BİLGİ

DİL: TÜRK
TARİH: 2017-01-01
YAZAR: John W. Creswell
ISBN: 6051692197
BİÇİM: PDF EPUB MOBI TXT
DOSYA BOYUTU: 5,70

AÇIKLAMA:

Bu kitap, eğitim araştırmalarına giriş niteliğindeki kitaplar arasında, nicel ve nitel yöntemlerin gerçek anlamda dengeli ve bütünleşik bir biçimde ele alındığı ilk ve tek kitap olma özelliğini taşıyor. Net ve pratik bir dille kaleme alınan Eğitim Araştırmaları: Nicel ve Nitel Araştırmanın Planlanması, Yürütülmesi ve Değerlendirilmesi okurlara hem kendi araştırmalarına başlama aşamasında yardımcı olacak, hem de iyi birer araştırma okuyucusu olma imkânı verecektir.Bu metnin geliştirilmesine öncülük eden felsefe iki yönlüdür. İlk olarak araştırma, birbirinden ayrı ilişkisiz kavram ve fikirlerin uygulanmasından ziyade birbiriyle ilişkili etkinlikler dizisini takip etmektedir. Eğitimciler, –ilk araştırma probleminin tanımlanmasından son araştırma raporunun hazırlanmasına kadar– bir dizi genel prosedürü takip ederek araştırma yürütmektedir. Bu da gerçekleştirilecek etkinliklerin sırasını veya akışını anlamanın araştırma açısından merkezî bir rol oynadığı anlamına gelmektedir. Bu nedenle elinizdeki metin, araştırma sürecindeki her bir adım ile bu süreç içerisindeki kavram ve fikirleri ele alan bölümlerle başlamaktadır.İkinci olarak günümüzde eğitim araştırmacıları, karmaşık eğitim sorunlarına yönelik çalışmalar yapmak için farklı yaklaşımlardan oluşan bir yöntem çantasına ihtiyaç duymaktadırlar. Eğitimciler olarak artık araştırma problemlerimizi ele almak için yalnızca deney veya anket kullanamamaktayız. İster araştırmayı yürütme, ister bilgilenme amaçlı okuma için olsun günümüz eğitimcileri araştırmaya yönelik nicel, nitel ve karma yaklaşımları bilmek ve çalışmalarda kullanılan çoklu araştırma desen ve yöntemlerine yönelik derinlemesine bilgi sahibi olmak durumundadırlar. Elinizdeki metin, sizi araştırma sürecinin her bir adımında nicel, nitel ve karma yaklaşımlar ile tanıştıracaktır. Metin boyunca nitel ve nicel araştırmalar arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları göreceksiniz. Metnin son bölümü ise sizleri nicel, nitel ve karma araştırmalar konusunda eğitim araştırmacısının repertuvarını oluşturan sekiz ayrı nicel ve nitel araştırma deseni ve yöntemi ile tanıştıracaktır. Çevirmenler:Akif Avcu, Derya Eryiğit, Duygu Dinçer, Esra Bakiler, Gamze Alçekiç, Halil Ekşi, Hilal Çelik, İsmail Karsantik, Melis Tuncel, Münevver Kaya Başman, Neslihan Yaman, Selami Kardaş, Selçuk Doğan, Seyra Çakır, Şamil Tatık, Yasemin Baykın

...hem kendi araştırmalarına başlama aşamasında ... Eğitim Araştırmaları: Nitel Araştırma Yöntemleri ... ... Net ve pratik bir dille kaleme alınan Eğitim Araştırmaları: Nicel ve Nitel Araştırmanın Planlanması, Yürütülmesi ve Değerlendirilmesi okurlara hem kendi araştırmalarına başlama aşamasında... Net ve pratik bir dille kaleme alınan Eğitim Araştırmaları: Nicel ve Nitel Araştırmanın Planlanması, Yürütülmesi ve Değerlendirilmesi okurlara hem kendi araştırmalarına başlama aşamasında... Net ve pratik bir dille kaleme alınan Eğitim ... Nicel ve Nitel Araştırmalarda Kullanılan Araştırma Teknikleri ... ... Net ve pratik bir dille kaleme alınan Eğitim Araştırmaları: Nicel ve Nitel Araştırmanın Planlanması, Yürütülmesi ve Değerlendirilmesi okurlara hem kendi araştırmalarına başlama aşamasında... Net ve pratik bir dille kaleme alınan Eğitim Araştırmaları: Nicel ve Nitel Araştırmanın Planlanması, Yürütülmesi ve Değerlendirilmesi okurlara hem kendi araştırmalarına başlama aşamasında... Net ve pratik bir dille kaleme alınan Eğitim Araştırmaları: Nicel ve Nitel Araştırmanın Planlanması, Yürütülmesi ve Değerlendirilmesi okurlara hem kendi araştırmalarına başlama aşamasında... Net ve pratik bir dille kaleme alınan Eğitim Araştırmaları: Nicel ve Nitel Araştırmanın Planlanması, Yürütülmesi ve Değerlendirilmesi okurlara hem kendi araştırmalarına başlama aşamasında... Karma Yöntem Araştırmaları. Nitel, Nicel ve Karma Yöntem Yaklaşımları - John W. Creswell. Bu eserde; nicel, nitel veya karma yöntemlerle yürütülmesi planlanan bir araştırmanın tüm aşamaları......