İbn Haldun / Düşünürler e-Kitap


İbn Haldun / Düşünürler - Ahmet Üzümcüoğlu pdf epub

FİYAT: BEDAVA

BİLGİ

DİL: TÜRK
TARİH: 2019-03-06
YAZAR: Ahmet Üzümcüoğlu
ISBN: 6057522313
BİÇİM: PDF EPUB MOBI TXT
DOSYA BOYUTU: 11,92

AÇIKLAMA:

İbn Haldun, İslâm düşünce hayatının belli başlı isimlerindendir.Fikir olarak kimseye bağlı kalmamış ve kendisinin de iddia ettiği gibi, “orijinal” olması için tenkidî eserler ortaya koymuştur.İbn Haldun’un yaşadığı dönemi, bugünle kıyaslayarak eserini değerlendirmemek gerekir.İbn Haldun ilim için, Endülüs’ten çıkarak, Fas’a, Tunus’a ve Mısır’a gitmiştir.İbn Haldun’un dikkat çeken bir hususu, İslâm dışı kaynaklardan ulaşabildiklerini kullanmasıdır. Zamanının bütün ilmî gelişmelerinden haberdar olduğu görülmektedir.İbn Haldun bir tarih felsefecisi ve sosyal tarihçidir. Ümran ilmi adını verdiği ilimle tarihî olguları çeşitli sebeplerin birbirine etkisiyle açıklamaya çalışmıştır.Mukaddime’de devletlerin yükselmesi ve bozulmasının sebeplerini ampirik verilere dayalı bir tarih anlayışı ile çözümlemeyi denemiştir.Onun çözümlemelerinde kullandığı temel kavramlar; “asabiyet”, “ümran”, “bedevîlik”, “hadarîlik” tir.İbn Haldun sosyal çözümlemelerinde basit ve sade hayatı savunmuştur. J. J. Rousseau’nun toplum yaşamının insanın iyi olan doğasını bozduğu düşüncesi gibi İbn Haldun da şehir hayatına karşı bedevî hayatı öne çıkarmıştır.İbn Haldun devlet yönetimi tezleriyle de dikkati çekmiştir.

...öre tarih, insanı ve onun toplumsal hayatını anlatan, büyük ve geniş bir bilgi disiplinidir ... Büyük İslam Düşünürü: İbn Haldun Posted | SanalNet TR Full Bilgi... ... . Kısacası İbni Haldun'un tespiti, real dünyada gücün, maalesef hak olduğudur. teorik (dinî, felsefî) ilimlerle uğraşan düşünürler olduğunu, çünkü onların, zihinsel... 59 İbn-i Haldun, a.g.e., s. 535 60 İbn-i Haldun, a.g.e., s. 383 61 " Bundan başka İbni Haldun düşünürler tarafından maddeci tarih anlayışının temelini atmış kabul edilmiştir. İbni Haldun bugünkü sosyolojik anlayışa uygun olarak toplum ve devleti birbirinden ayrı va ... İBN HALDUN GÖRÜŞLERİ FİKİRLERİ - DETAYLI | Sosyolojisi.com ... . İbni Haldun bugünkü sosyolojik anlayışa uygun olarak toplum ve devleti birbirinden ayrı varlıklar olarak ele alır. O'na göre cemiyet, insanların birbirine muhtaç olması gibi... ...çağdaş anlamda birer bilim olarak ortaya çıkmasını İbni Haldun'la başlatmışlardır. Genellikle dedesi Haldun'un adıyla İbni Haldun (Haldun oğlu) diye tanınmıştır. Görüşleri. İbn Haldûn'un düşünce sisteminin merkezini ilk defa kendisinin temellendirdiği "umran ilmi" oluşturur. Bu ilim, âlemin umranından ibaret ol... 3/4Müellif: İBRAHİM EROL KOZAKBölüme Git. İbn Haldun'un önem ve özgünlüğünü vurgulayan görüşlere katılmakla beraber onu bir pozitivist, hatta gerçek bir pragmatist olduğunu ileri sürenlerin kanaatlerini paylaşmadığımı ifade etmek isterim. İbn Haldun (Arapça : أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي , Ebu Zeyd'in Abd Rahman bin Muhammed bin Haldun el-Hadrami) önde gelen bir Tunuslu Arap tarih yazarı ve tahlilcisidir....