İslam ve Demokrasi e-Kitap


İslam ve Demokrasi -  pdf epub

FİYAT: BEDAVA

BİLGİ

DİL: TÜRK
TARİH: 2005-01-01
YAZAR:
ISBN: 9753893428
BİÇİM: PDF EPUB MOBI TXT
DOSYA BOYUTU: 12,2

AÇIKLAMA:

Esas-ı dinde hükümetinn şu veya bu şekilde olacağına dair hiçbir ifade-i kat'iye mevcut değildir. Yalnız hükümetin hangi esaslara ibtina etmesi lazım geleceği sarihtir, vazıhtır, kat'idir. O esaslardan biri şuradır. Şura en kuvvetli bir esastır. Bu esas doğrudan doğruya taraf-ı Bariden peygamberi olan Muhammed Mustafa'ya dahi emrolmuştur. Peygamber olan zat-ı zişan kendiliğinden iş yapmayacaktı. Müşavere ile yapacaktı. Bu böyle olunca ondan sonra Ehl-i İslamın riyasetine geçenleri aynı esasa tebaiyyet etmek mecburiyetinde olacakları şüphesizdir. Çünkü Emr-i İlahi böyledir.Diğer bir esas da adalet esasıdır. Şura muamelat-ı nası ifa ederken adilane ifa edecektir. Çünkü adaletten mücerret olan şura Allah'ın emrettiği bir şura olamaz. O şuranın bihakkın tevzi-i adalete muktedir olabilmesi lazımdır. Ancak vakıf olan, mütehassıs olan insanlardan teşekkül eden hükümet makbul ve muteber olur ve ancak öyle bir şuraya tevzi-i adalette emniyet ve itimat edilebilir.

..., Süleyman Erdem Yazıları (Not: Demokrasi; Parlamenter Demokrasi, Başkanlık ve Yarı Başkanlık yönetim sistemleri ile uygulanabilir) ... İSLAM VE DEMOKRASİ - Venhar Haber ... . İslam ve Demokrasi eskiden beri konuşulan ve tartışılan bir konu. Ve bunun İslam'a uyup uymadığı ve İslam'da demokrasinin olup olmadığı konusu da kendiliğinden ortaya çıkar. İslâm ve Demokrasi. çeviri: Ehlader Araştırma Bölümü. Bu açıklanan demokrasinin özellikleri, siyasî ve toplumsal konularda zahirde İslâm ile çelişmeyen akla yatkın ve istenilen özelliklerdir. İkincisi: Demokrasi İslam'a karşı bir sistemdir. Çünkü kanun yapma yetkisini halka veya onların yerine (parlamento üyelerine) vek ... Demokrasi İslami Olur mu? | Fetva Meclisi ... . İkincisi: Demokrasi İslam'a karşı bir sistemdir. Çünkü kanun yapma yetkisini halka veya onların yerine (parlamento üyelerine) vekâleten vermektedir. Demokrasiyi İslâm için bir araç mı yoksa amaç olarak mı algılamalıyız? Yani beşerin eseri olan bir sistemi nasıl kabul edebiliriz? 'Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyenler zalimlerin ta kendileridir' ayetini... Yazının birinci kısmı yaşadığımız toprakların üzerindeki iradenin demokrasi ile ilişkisini sorguluyor. Biz yazının ikinci bölümü olan "İslam ve Demokrasi" başlıklı kısmını sizlere sunuyoruz. Bir buçuk asır önce başlayan ve halen de güncelliğini koruyan bir tartışma: İslâm ve demokrasi bağdaş(maz)lığı. Sosyal Demokrasi ve Radikal, Ilımlı, saltanatçı, Sosyalist, Demokratik İslâm gibi. İslam ve demokrasi. İslam ile Demokrasi arasında bir ilişki kurulurken birinin ilahi bir din diğerinin beşeri bir yönetim biçimi olduğunun gözden uzak tutulmaması gerekmektedir.Hz. çelişmez. * çelişen islam ve demokrasi değil, insanların yüce duygularına hitap eden bir dini kullanıp kendi adi çıkarlarına alet ederek rant muammer kaddafi'ye göre; ''demokrasi islam'dan bir parçadır.'' İslam ve demokrasi. Üveys AKI. Beyan - Mart 2010. Demokrasi;Tüm üye veya vatandaşların, organizasyon veya devlet politikasını şekillendirmede eşit hakka sahip olduğu bir yönetim biçimidir. Bir ülke nasıl olur da demokrasi ile yönetilmiyor diye o ülkeye zorla-savaşla demokrasi getirtilebilir? Demokrasi dini, batıl ve İslam'a zıt olsa bile, çoğunluğun görüşü mukaddes ve geçerlidir. İslam ve Demokrasi Kavramı "İslami demokrasi, 21. yüzyılda İslam dünyasında ortaya çıkan bir ideolojik akımdır. İslam'ın demokrasiyle ikiz kardeş gibi tutulması akımın bir görüşüdür. Üçüncüsü ise, Demokrasi İslam'ın mubah alanına girer. Yani İslam, Demokrasi'yi içermez ama ret de etmez. Başka yolu yok!" Kaynaklar: 1-İslam ve Demokrasi - Türk Diyanet Vakfı Yayınları. Din, Bilim, Felsefe İlişkisi. Demokrasi ve İslam… AB almazlar Türkiyedeki olumsuzluklardan bahsetti İslam demokrasiyle zıt fikirler gibi gösterilmek isteniyor beni bir müslüman olarak üzdü. Yazı boyutu. Tavsiye et Yazıcı. İslam demokrasisi. Özgürlük ve demokrasi havarileri, hürriyet düşmanıdır. Açılma özgürlüğünü savundukları hâlde, kapanma hürriyetine düşman kesilirler....