Psikolojik Danışmada Etik ve Hukuk e-Kitap


Psikolojik Danışmada Etik ve Hukuk - Prof. Dr. Aynur Eren Gümüş pdf epub

FİYAT: BEDAVA

BİLGİ

DİL: TÜRK
TARİH: 2018-02-19
YAZAR: Prof. Dr. Aynur Eren Gümüş
ISBN: 6051526911
BİÇİM: PDF EPUB MOBI TXT
DOSYA BOYUTU: 10,7

AÇIKLAMA:

Bu kitabın "Meslek Etiği ve Yasal Konular" dersi için lisans ve lisansüstü düzeyde ders kitabı olması ve alanda çalışan psikolojik danışman ve hekim dışı ruh sağlığı meslek mensupları için etik ve yasal konulara ilişkin kaynak oluşturması amaçlanmıştır. Kitabın bu basısında Meslek Etiği ve Yasal Konular dersinin yürütülmesi sırasında daha uygun bir sıra oluşturması amacıyla kitaba yeni bölümler eklenmiş ve önceki basıdaki bölüm sırası değiştirilmiştir: Birinci Bölüm olarak, Mesleki Etik Kuralların Genel Özellikleri ve Yaptırım Gücü; İkinci Bölüm olarak, Mesleki Etik Kodların Temelinde Bulunan İlke ve Erdemler; Üçüncü Bölüm olarak, Psikolojik Danışma Meslek Etiği Kurallarına Etik ve Yasal Açıdan Genel Bir Bakış yer almakta; sonraki bölümler ise önceki basımın düzeninde ard arda gelmekte ve kitap toplamda sekiz bölümden oluşmaktadır. Bu bölümlerdeki kaynakların bir kısmı güncellenmiş ve bazı alt başlıklara eklemeler yapılmıştır. Ancak Okul Psikolojik Danışmanlarının Hukuksal Sorumluluğu bölümünde yeni Yönetmelik kapsamında önemli değişiklikler ve eklemeler yapılmış; çocuk cinsel istismarının bildirim yükümü kapsamında ise yeni alt başlıklar yaratılmıştır. Kitabın ekler bölümüne psikolojik danışmanların Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına dayalı olarak hangi mesleki hizmetleri yürütebileceklerine ilişkin mevzuat taramasına dayalı açıklayıcı bir bölüm eklenmiştir.(ÖNSÖZDEN) İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜMMesleki Etik Kuralların Genel Özellikleri ve Yaptırım GücüMustafa Alper Gümüş, Aynur Eren GümüşMesleki Etik Kuralların Ahlak Kuralları ve Hukuk Kuralları ile İlişkisiMeslek Birliklerinin Hukuksal Niteliği ve Etik Kurallarının YaptırımıSonuç ve Öneriler İKİNCİ BÖLÜMMesleki Etik Kuralların Temelinde Bulunan İlke ve ErdemlerAynur Eren GümüşEtik Yaklaşımın Zorunlu ya da İdeal OlmasıPsikolojik Danışma Meslek Etiğinin Temel Ahlak İlkeleriPsikolojik Danışma Meslek Etiğinin Temel ErdemleriSonuç ve Öneriler ÜÇÜNCÜ BÖLÜMPsikolojik Danışma Meslek Etiği Kurallarına Etik ve Yasal Açıdan Genel Bir Bakış Aynur Eren GümüşPsikolojik Danışmanın YeterliğiGizlilik ve MahremiyetPsikolojik Danışma İlişkisinde Çoklu İlişkiler ve Sınırlar Sonuç ve Öneriler DÖRDÜNCÜ BÖLÜMPsikolojik Danışmanın Psikolojik Danışma Sözleşmesine Dayalı Hukuksal SorumluluğuMustafa Alper Gümüş, Aynur Eren GümüşPsikolojik Danışmanın Sözleşmeye Dayalı Sorumluluğu ile Mesleki Sorumluluğu Arasındaki AyırımPsikolojik Danışma Sözleşmesinin Hukuksal NiteliğiPsikolojik Danışma Sözleşmesinin (PDS) KurulmasıPsikolojik Danışma Sözleşmesinde Tarafların BorçlarıPsikolojik Danışmanın Psikolojik Danışma Sözleşmesinden Doğan Borçlarını Kusurlu Olarak Hiç veya Gereği Gibi Yerine Getirmemesi Durumunda Tazmin Etmesi Gereken ZararPsikolojik Danışma Sözleşmesinin Sona ErmesiPsikolojik Danışmanın Yardım İlişkisi Dışındaki Öğüt ve Önerilerinden Doğan SorumluluğuTüzel Kişiliğe Sahip Psikolojik Danışma Merkezlerinin SorumluluğuSonuç ve Öneriler BEŞİNCİ BÖLÜMOkul Psikolojik Danışmanlarının Hukuksal SorumluluğuAynur Eren Gümüş, Mustafa Alper GümüşDevlet ve Özel Okul Psikolojik Danışmanlarının Hukuksal Sorumluluğunun Niteliği ve DayanaklarıOkul psikolojik danışmanlarının hukuksal sorumluluğuna ilişkin temel görevleriSonuç ve Öneriler ALTINCI BÖLÜMBilgilendirilmiş Onay: Psikolojik Danışma Sürecindeki Yasal ve Etik YükümlülükAynur Eren Gümüş, Mustafa Alper GümüşPsikolojik yardım sürecinde bilgilendirilmiş onayBilgilendirilmiş onayın içeriğiBilgilendirilmiş onayın alınmasına ilişkin görüş farklılıkları ve ilgili araştırmalarBilgilendirilmiş onayın hukuki temeli Bilgilendirilmiş onayın hukuka uygunluğu için aranan koşullarOkul psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri için bilgilendirilmiş onay almaBilgilendirilmiş onayın alınma biçimi Sonuç ve Öneriler YEDİNCİ BÖLÜMPsikolojik Danışma Sürecinde Etik İkilemler ve Etik Karar VermeAynur Eren GümüşEtik Karar Verme KuramlarıEtik Karar Verme ModelleriSonuç ve ÖnerilerYukarıdaki etik ikilemin çözümünde dikkate alınması gerekenlerSEKİZİNCİ BÖLÜMKarara Bağlanmış Bir Ensest Davası Örneği Üzerinden Çocuğun Cinsel İstismarı Durumunda Okul Psikolojik Danışmanlarının Bildirim Sürecinde Dikkate Alması Gereken Önemli KonularAynur Eren Gümüş2006 Yılında Karara Bağlanmış Bir Ensest Davası ÖrneğiOlayın Ve Dava Sürecinin ÖzetiYargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararının Gerekçesi ve SonucuEK-I ETİK İKİLEMLERDE KARAR VERME FORMUEK-II PSİKOLOJİK DANIŞMANLAR TÜRKİYE CUMHURİYETİ MEVZUATINA DAYALI OLARAK HANGİ MESLEKİ HİZMETLERİ YÜRÜTEBİLİRLER?Mustafa Alper Gümüş

...lerinin Hukuksal Niteliği ve Etik Kurallarının Yaptırımı ... Psikolojik danışmanlar/kariyer Danışmanları İçin Etik ve Yasal Konular ... ... 32.20 TL. ...Gücü; İkinci Bölüm olarak, Mesleki Etik Kodların Temelinde Bulunan İlke ve Erdemler; Üçüncü Bölüm olarak, Psikolojik Danışma Meslek Etiği Kurallarına Etik ve Yasal Açıdan Genel Bir. Mustafa Alper Gümüş, Aynur Eren Gümüş. Bu kitabın "Meslek Etiği ve Yasal Konular" dersi için lisans ve lisansüstü düzeyde ders kitabı olması ve alanda çalışan psikolojik danışman ve hekim dışı ruh... ...ve Yaptırım Gücü; İkinci Bölüm olarak, Mesleki E ... Psikolojik Danışmada Etik ve Hukuk Satın Al | OdaKitap.com ... ... ...ve Yaptırım Gücü; İkinci Bölüm olarak, Mesleki Etik Kodların Temelinde Bulunan İlke ve Erdemler; Üçüncü Bölüm olarak, Psikolojik Danışma Meslek Etiği Kurallarına Etik ve Yasal Açıdan Genel Bir. Psikolojik Danışmada Etik ve Hukuk. Yeni. Ücretsiz Kargo. lisansüstü düzeyde ders kitabı olması ve alanda çalışan psikolojik danışman ve hekim dışı ruh sağlığı meslek mensupları için etik ve yasal... Psikolojik Danışmada Etik ve Hukuk-On İki Levha Yayınları-9786051526911-Aynur Eren Gümüş-Bu kitabın "Meslek Etiği ve Yasal Konular" dersi için lisans ve lisansü. 34 TL. Bu kitabın "Meslek Etiği ve Yasal Konular" dersi için lisans ve lisansüstü düzeyde ders kitabı olması ve alanda çalışan psikolojik danışman ve hekim dışı ruh sağlığı meslek mensupları için etik... 34.80 TL. ...düzeyde ders kitabı olması ve alanda çalışan psikolojik danışman ve hekim dışı ruh sağlığı meslek mensupları için etik ve yasal konulara ilişkin kaynak oluşturması amaçlanmıştır. ...Bulunan İlke ve Erdemler; Üçüncü Bölüm olarak Psikolojik Danışma Meslek Etiği Kurallarına Etik ve Yasal Açıdan Genel Bir. Mesleki Etik Kuralların Ahlak Kuralları ve Hukuk Kuralları ile İlişkisi. Birinci Bölüm olarak, Mesleki Etik Kuralların Genel Özellikleri ve Yaptırım Gücü; İkinci Bölüm olarak, Mesleki Etik Kodların https://www.maksatkitap.com/urun/psikolojik-danismada-etik-ve-hukuk. Professional School Counseling, 10, 195-202. Bond, T. (2016). Psikolojik Danışmanlıkta Etik ve Yasal Konular (Çev. Psikolojik Danışmada Etik ve Hukuk içinde. (s. 43-71)....