Endülüs Tarihi e-Kitap


Endülüs Tarihi - Ziya Paşa pdf epub

FİYAT: BEDAVA

BİLGİ

DİL: TÜRK
TARİH: 2015-10-16
YAZAR: Ziya Paşa
ISBN: 6050803259
BİÇİM: PDF EPUB MOBI TXT
DOSYA BOYUTU: 11,91

AÇIKLAMA:

Endülüs’te İslam hakimiyeti, 711 yılında büyük komutan Tarık bin Ziyad’ın öncülüğündeki Emevî ordusunun İspanya’ya girmesiyle başlar. 800 yıl boyunca; Emevî Valileri, Emevî Emirleri, Emevî Halifeleri, Hammûdîler, Tavâif-i Mülûk, Murâbıtîn, Muvahhidîn ve son olarak Gırnata Benî Ahmer İslam Devleti’nin hüküm sürdüğü bu topraklarda aynı zamanda Muhyiddin ibni Arabî, İbni Rüşd, İbni Bâce, Zerkâli gibi birçok âlim yetişmiştir. Ortaçağ Avrupası’nın hatta dünyanın seyrini değiştiren bu muazzam medeniyet 1492 yılında bütün kütüphaneleri yıkılıp, medeniyeti ayakta tutan bütün kitaplar yakılarak yok edilmiştir.Dönemi içinde özgürlükleri ve meşrutiyeti savunan Batılılaşma yanlısı, yenilikçi, Tanzimat Edebiyatı'nın öncüleri arasında yer alan Ziya Paşa, Endülüs Tarihi isimli kitabını, Müslümanların Endülüs’teki mühim birikimlerinin o ana kadar hiçbir esere konu edilmemesi sebebiyle kaleme almıştır. Ancak bu medeniyete dair yazılı bilgiler Hristiyanlar tarafından yakıldığından ve mevcut kaynaklar iki zıt dinin mensuplarınca yazılmış olduğundan doğru ile yanlışı ayırt etmek de oldukça zorlaşmıştır. Buna rağmen Ziya Paşa bazı tarafsız Avrupalı tarihçilerin verdikleri bilgileri aktarmak ve bu medeniyetin birikimlerinden Osmanlı halkının da istifade edebilmesini sağlamak niyetiyle zamanında 4 cilt olarak basılmış bu eseri hazırlamıştır. Ona göre Endülüs kesinlikle araştırılması gereken, fakat siyaset ve medeniyet açısından uzak kalınmış bir coğrafyadır.Eser yayınladığı dönemde çoğu yazar ve şâirin dikkatini çekmiş, Endülüs Müslümanlarının hem tarihine hem de yüzyıllar boyu süre gelen İslam geleneğinin bir parçası olan ilim, kültür ve medeniyetine ilgiyi canlandırmıştır. Ziya Paşa’nın çeşitli Fransızca ve Arapça tarih kitaplarından derleyerek ve bununla birlikte yaşadığı dönemin edebi zevkini müthiş bir zenginlikle sunarak hazırladığı Endülüs Tarihi, Osmanlı Türkçesi alanında uzman Yasemin Çiçek tarafından meşakkatli bir çalışma neticesinde sadeleştirilerek neşre hazırlanmıştır.

...i halife ilan etti. Endülüs'e fetihle birlikte Araplardan yaklaşık 40-50 bin kişi gelmiş, bunun birkaç katı Müslüman Berberî de bölgeye yerleşmiştir ... ENDÜLÜS EMEVİ DEVLETİ TARİHİ | Gezgin Çift ... . İmadüddin, S. Muhammed, Endülüs Tarihi, (çev. nureddin âl-i ali tarafından yazılmış kitaptır. endülüs tarihi üzerine okuma yapmak isteyenler için başlangıç mahiyeti taşıyabilir. ensar yayınları'ndan tercümesi çıkmıştır. endülüs tarihi. şükela: tümü | bugün. gezerken genel kültür amacıyla kısa bir özet isteyenler şuradan devamını okuyabilir; endülüs gezisi ve ta ... ENDÜLÜS EMEVİ DEVLETİ TARİHİ | Gezgin Çift ... . endülüs tarihi. şükela: tümü | bugün. gezerken genel kültür amacıyla kısa bir özet isteyenler şuradan devamını okuyabilir; endülüs gezisi ve tarihi. Bu ortamda Endülüs Emiri III. Abdurrahman 16 Ocak 929 tarihinde kendisini halife ilan etti. Enes Meriç, www.el-endulus.com Endülüs Tarihi hakkında geniş içerikli web sitesi. Eşimle Endülüs'e ayak bastığımda elim yüreğimde, heyecandan ne yapacağımı bilemez haldeydim. İslam tarihinin medeniyet ve ihtişamını hissederek öğreniyorsunuz. » Endülüs Bilgi ve Gezi Rehberi. Endülüs hakkında bilgi ve gezi rehberi olarak hazırladığım bu yazı, Endülüs tarihi, devleti, haritası, gezilecek yerler ve şehirleri üzerine gezi notları ve bilgiler içeriyor. Endülüs zaman diliminde İspanya'da her yerde Müslüman bulunuyordu. Tüm Endülüs tarihi; Vizigotik dönemden Katolik Krallara kadar olan sürenin önemsiz bir kısmı olarak açıklandı. Endülüs tarihi kronolojisi. (İspanya ve Dünya Tarihi ile Mukâyeseli). 714-741 Frank Kralı Karl Martel'in yönetim dönemi. 715-756 Endülüs'te Valiler Dönemi. Mağrib ya da bizdeki tabirle Kuzey Afrika'ya gelince, İslam-Endülüs tarihi kaynaklarında bu bölge genel olarak Mağrib adıyla anılır. Endülüs olarak adlandırıldığına ben rastlamadım. Endülüs Tarihi. Ana Sayfa. Kitaplar. Tarih. Endülüs sadece bir bölge değil, bir kültürdür. Doğu kültürü Avrupa'ya Endülüs aracılığıyla girmiş ve ardında görkemli eserler bırakmıştır. Endülüs Sanatını Endülüs'ün sahip olduğu siyasi-kültürel dönemlere göre tasnif ederek 4 dönemde ele almak gerekir. Bunlar hakkında ancak edebi-tarihi eserlerden bilgi edinmek mümkündür....