Osmanlı’da Mezhep e-Kitap


Osmanlı’da Mezhep - Hasan Gümüşoğlu pdf epub

FİYAT: BEDAVA

BİLGİ

DİL: TÜRK
TARİH: 2020-02-13
YAZAR: Hasan Gümüşoğlu
ISBN: 6052174746
BİÇİM: PDF EPUB MOBI TXT
DOSYA BOYUTU: 4,14

AÇIKLAMA:

Osmanlı’da Nizâm-ı Âlem ve Din ü Devlet’in bekâsı için öncelikle İslâm akâidinin muhafazası zarurî kabul edildiğinden Ehl-i sünnet itikadı mevzuunda büyük hassasiyet gösterilmiştir. Bu sebeple Nadir Şah’ın Safevîler zamanında ihdas olunan bir kısım bidatleri terk etmenin karşılığında Caferîliğin beşinci mezhep olarak tanınması isteği kabul edilmemiştir. Aynı şekilde Sultan II. Abdülhamid Han, dünya siyasetinin gereği İran ile ilişkileri geliştirmeye çalışırken bu durumun Şiilere mezheplerini yayma fırsatı vermemesi için oldukça hassas davranmıştır. Bu eseri okuyanlar, pek çok siyasî ve dinî mücadelenin mezhepler üzerinden yürütüldüğü günümüzde, tarihin bir kez daha nasıl tekerrür etmekte olduğuna şahit olacaklardır.

...ezhep hürriyetini iki başlıkta ele almak faydalı olacaktır ... OSMANLILARDA İTİKADİ MEZHEPLER - PDF Free Download ... . Bu konuda da Osmanlı yönetimi tavizsiz olup kimsenin mezhebine karışmamışlardır. Bundan sonra Osmanlı Devleti ile ilişkilerinde bu koyu taassubun etkisi görülmeye başlandı. Osmanlı devlet ayanı mezhep ile ilgili olarak, Caferiliğin beşinci mezhep sayılmasını kabul etmiyorlardı. Ana Sayfa Yeni Çıkan Kitaplar Osmanlı'da Mezhep - Hasan Gümüşoğlu. ihdas olunan bir kısım bidatleri terk etmenin karşılığ ... Osmanlı'da Mezhep ... . ihdas olunan bir kısım bidatleri terk etmenin karşılığında Caferiliğin beşinci mezhep olarak tanınması isteği kabul edilmemiştir. Ya da soruyu şöyle soralım: İmparatorlukta, salt Osmanlı diyebileceğimiz bir toplum var mıydı? Hırvatlar ve Sırpların Hıristiyan olduğunu söyleseniz de onlar inançlarına mezhep demiyor, din diyordu....