Gadir-i Hum Meselesi e-Kitap


Gadir-i Hum Meselesi -  pdf epub

FİYAT: BEDAVA

BİLGİ

DİL: TÜRK
TARİH: 2020-05-06
YAZAR:
ISBN: 6257055055
BİÇİM: PDF EPUB MOBI TXT
DOSYA BOYUTU: 12,28

AÇIKLAMA:

Kitaptaki yazıların toplamıyla Gadir Hadisi, usûl âlimlerinin ifadesiyle delâlet (kastedilen anlam; “mevlâ” ya da “velî” lafızlarından muradın ne olduğu, siyak ve sibak) ve sübut (böyle bir hadisenin gerçekleşip gerçekleşmediği) yönünden incelendiği gibi metin dışı tarihsel bağlam da analiz edilmiştir. Ayrıca farklı kaynakların birbirleriyle karşılaştırılması suretiyle metinler arası bir bütünlük kurulmaya çalışılmış ve oryantalistlerce konunun nasıl ele alındığı incelenmiştir. Bildiğimiz kadarıyla, Gadir-i Hum’da gerçekte ne olup bittiğinin bütüncül bir resmini çekmeyi hedefleyen bu kapsamda başka bir Türkçe çalışma mevcut değildir.

...îru Hum meselesi içinde yer verdiği bu rivâyetleri ehl-i sünnet şu şekilde değerlendirmektedir ... Gadir-i Hum; - Milli Ve Sünni Şuur ... . İmamiyye''ye göre Efendimiz Gadir-i Hum''da bütün sahabenin huzurunda Hz. Türkiye''de İmamîliğin propagandasını yapan belli çevreler hadiseyi imamet meselesi olarak takdim ederken sünnî... 18 TL. Bildiğimiz kadarıyla Gadir-i Hum'da gerçekte ne olup bittiğinin bütüncül bir resmini çekmeyi hedefleyen bu kapsamda başka bir Türkçe çalışma mevcut değildir. Gadir-Hum olayı Nedir? Arkadaşlar bu mesele hakkında selefin görüşü nedir. "Ey Resûl! yazmı ... GADÎR-i HUM - TDV İslâm Ansiklopedisi ... . Gadir-Hum olayı Nedir? Arkadaşlar bu mesele hakkında selefin görüşü nedir. "Ey Resûl! yazmış olduğu görüşleri takriben seninle görüşürken benzer ifadelerle gadir-hum olayını anlatmaya çalıştım. Mla. Sofuoğlu, C . "Gadir-i hum meselesi". Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 26 (1984 ): 461-470 . Chicago. Yazı boyutu. Tavsiye et Yazıcı. Gadir-i Hum hutbesi. Bundan da anlaşılıyor ki, Resulullahın Gadir-i Hum denilen yerde okuduğu hutbesinde, söylediğini ileri sürdüğünüz vasiyetin aslı ve esası yoktur. Gadir-i Hum Meselesi. 18,60 TL. Sepete Ekle. Bildiğimiz kadarıyla Gadir-i Hum'da gerçekte ne olup bittiğinin bütüncül bir resmini çekmeyi hedefleyen bu kapsamda başka bir Türkçe çalışma mevcut... İşte bu olay Gadir Hum diye anılmaktadır. Yazının içeriğinde Gadir Hum ayrıntılı olarak anlatılmakta.Yazı sonunda ise video ile Gadir Hum temsili film bulunuyor. Gadir-i Hum denince de... 9.10 TL. Bu çalışma, hilafet meselesinin anlaşılmasına katkıda bulunmayı ve Şia'nın önemli delillerinden birisi olan Gadîr-i Hum olayı ve Gadîr-i Hum'da Peygamberimizin söylediği sözlerin... Beşinci Bölüm: "Peygamber (s.a.a)'in Ehl-i Beyti'nin Gadir-i Hum'a verdikleri önem." Açıklamasmdan çekindiği meselenin, Gadir günündeki mesele olmasının hiçbir sakmcası yoktur. Bildiğimiz kadarıyla, Gadir-i Hum'da gerçekte ne olup bittiğinin bütüncül bir resmini çekmeyi hedefleyen bu kapsamda başka bir Türkçe çalışma mevcut değildir. Dr. Cemal SOFUOGLU. Şia'nın doğuşu ile ilgilencnlerin ilk karşılaştıklan meselc Gadir-i. Hum'dur. Gadir-i hum meselesi. Yine Şii müelliflerden M. Emin cl-Galibi "Şia" tabiri yerine ~'alevi". 9.80 TL. Bu çalışma, hilafet mesel...