RumeliII. Abdülhamid Döneminde Bir MuhabirinRumeli İzlenimleri (1896-1907) e-Kitap


RumeliII. Abdülhamid Döneminde Bir MuhabirinRumeli İzlenimleri (1896-1907) - H. Baha Öztunç pdf epub

FİYAT: BEDAVA

BİLGİ

DİL: TÜRK
TARİH: 2020-04-04
YAZAR: H. Baha Öztunç
ISBN: 6057819277
BİÇİM: PDF EPUB MOBI TXT
DOSYA BOYUTU: 8,98

AÇIKLAMA:

Elinizdeki bu kitap, günümüzde büyük bir kısmı Türkiye Cumhuriyeti Devleti›nin sınırları dışında kalan Rumeli›yi, yerel bir gazetecinin gözünden görmemizi sağlıyor. Asır Gazetesi seyyar muhabiri Atıf Efendi’nin 1896’dan 1907’ye kadar Rumeli’nin her bir köşesini dolaşıp gözlemlerini gazetenin sütunlarına aktardığı “seyahatnamesi” araştırma eserler ve arşiv belgeleriyle tahkim edilerek titiz bir inceleme ve araştırmanın sonucunda okuyucuyla buluşuyor.Rumeli’nin dört bir yanından insan manzaralarını gözler önüne sermesinin yanı sıra eğitim, vakıflar ve beledî hizmetlerde yaşanan aksaklıklara dair yaptığı vurgular ile dikkatleri çeken eser Rumeli’nin nasıl ve neden elden çıktığı konusunda yeni bakış açılarının geliştirilmesine de katkılar sunmakta. Çalışmada yöre insanının karşılaştığı sorunlar, yerinde görülerek tespit edilebilirken, bunlarla ilgili devlet kurumlarının aldığı kararlar da resmî kayıtlara yansıdığı kadarıyla takip edildi.Edirne’den Saraybosna’ya, Taşlıca’dan Taşoz Adası’na kadar oldukça geniş bir coğrafyada küçük bir köyden Manastır gibi vilayet merkezine kadar pek çok yerleşim biriminin söz konusu süreçte idari, ekonomik ve sosyal durumlarını ortaya koyan bu çalışma, sahip olduğu dil ve üslup ile yalnız akademisyenlere değil Balkan coğrafyasına ilgi duyan herkese hitap edecek ve yapılacak yeni araştırmalara da kaynak görevi görecektir.

...amid döneminde kitaplara uygulanan sansürün hukukî ve kurumsal boyutu incelenmiştir ... II. Abdülhamid Döneminde Bürokratlar ve Darbe - Derin Tarih ... . Abdülhamid Dönemindeki Kitaplar Üzerindeki Sansür Uygulamaları 1.2.1. II. Abdülhamid (Osmanlı Türkçesi: عبد الحميد ثانی, `Abdü'l-Ḥamīd-i sânî; 21 Eylül 1842 - 10 Şubat 1918), Osmanlı İmparatorluğu'nun 34. padişahı ve çöküş sürecindeki devlette... RUMELİ, 2. Abdülhamit Döneminde Bir Muhabirin Rumeli İzlenimleri (1896-1907) H. Baha Öztunç Kitabevi Yay. 16x24 cm. 2. hamur. 552 s. İstanbul-2020... Inspection of ... Rumeli : 2. Abdülhamit Döneminde Bir Muhabirin Rumeli İzlenimleri... ... . Baha Öztunç Kitabevi Yay. 16x24 cm. 2. hamur. 552 s. İstanbul-2020... Inspection of Educational Institutions in Rumelia during the Abdülhamid II Period. II. Abdülhamid döneminde rumeli'de maarifin teftişi (otam, 26/ güz 2009). ABDÜLHAMİD II. عبد الحميد. (1842-1918). ile el koydular; Bulgarlar da 1885'te Doğu Rumeli eyaletini işgal ettiler. oluşan Dârülfünun hep Abdülhamid döneminde açılmıştır. 1839 II. Mahmud'un ölümü, Abdülmecid'in tahta çıkışı. 1840-41 Mısır krizinin çözüme bağlanması. 1842 Abdülmecid'in ikinci oğlu Abdülhamid'in doğumu (Eylül). ...Haziran 1896'da İstanbul'a gelir. Abdülhamid Han döneminde umduklarını bulamayan Siyonistler ancak II. Abdülhamid Han hakkındaki itiraflar. Ad: Rumeli, Yazar: H. Baha Öztunç, Yayınevi: Kitabevi Yayınları, Kategori: Kitap, Detay Kategori: Kitap Tarih İnceleme-Araştırma, En Düşük Fiyat: 73.2 TL, Teklif Sayısı: 13... II. Abdülhamid Döneminde Alman Eğitim Gemilerinin Osmanlı ... 9 Georg Wislicenus, Deutschlands Seemacht, Leipzig 1896, s. 146. 10 boa. Y.a.hus. II. Abdülhamid'in ikinci saltanat devresi=şahsi idare devri (13.2.1878-27.4.1909) Doğu Rumeli vilayetinin Bulgaristan ile birleşmesi. 26.08.1896. Padişah olarak Osmanlı tahtına çıkan ve Hicrî takvime göre 34 sene padişahlık yapan Cennet Mekan Sultan Ikinci Abdülhamid Han döneminde meydana getirilmiştir. Bulgarlar da gaza gelip Doğu Rumeli'yi işgal ederler (1885). Sultan Abdülaziz döneminde filizlenen Yeni Osmanlılar, II. ...