Kur'an-ı Kerim'de Maruf ve Münker e-Kitap


Kur'an-ı Kerim'de Maruf ve Münker - Doç. Dr. Ömer Dumlu pdf epub

FİYAT: BEDAVA

BİLGİ

DİL: TÜRK
TARİH: 1999-11-11
YAZAR: Doç. Dr. Ömer Dumlu
ISBN: 9756824050
BİÇİM: PDF EPUB MOBI TXT
DOSYA BOYUTU: 5,37

AÇIKLAMA:

Maruf ve Münkerin önemli bir boyutu olan "iyiliği emretme ve kötülüğü yasaklama"prensibi tarihi setri içinde daima beraberinde bir takım soru ve sorunları getirmiştir. Dolayısıyla emirbi'l- maruf ari'l-münker konusunda ciddi tartışmalar olmuştur. Kitap bu tartışmaların içine çekiyor bizi ve aydınlatıyor.

... ve esasa dayalı hayatın yasası Kur'ân-ı Kerim olarak ortaya çıkmıştır ... EMİR Bi'l-MA'RÛF NEHİY Ani'l-MÜNKER - TDV İslâm Ansiklopedisi ... . Evet bu iki tanım, ma'ruf ve münker kavramlarının doğru olan bir başka tanımlarıdır. Doç. Dr. Ömer Dumlu. Maruf ve Münkerin önemli bir boyutu olan "iyiliği emretme ve kötülüğü yasaklama"prensibi tarihi setri içinde daima beraberinde bir takım soru ve sorunları getirmiştir. ...Allah'ın azâbının onları kuşattığı Kur'an-ı Kerîm'de hemen her sûrede zikredilmektedir (A ' râf, 7/163 vd). Emr-i maruf ve nehy-i münker hakkında yazılan aynı sitedeki yayınlara bu ... www.mademir.com: Emr-i Bi'l-Ma'ruf Nehy-i Ani'l-Münker Hakkında ... . Emr-i maruf ve nehy-i münker hakkında yazılan aynı sitedeki yayınlara bu linkten ulaşabilirsiniz. Kur'ân-ı Kerîm'de ma'rûf ve münker kelimeleri dokuz âyette "ma'rûfu emretme, münkeri nehyetme" anlamına gelen ifade kalıplarıyla geçmektedir. İYİLİĞİ emredip köTÜLÜkten sakindirmak (Emr bi'l Maruf ve Nehy-i An'il Münker) muhsin kiraatî. Kur'An-ı kerim'de maruflardan bir örnek. Gerek Kur'ân-ı Kerîm'de ve gerekse Hz. Allah rızası için yapılan çalışmalarda, gerek mârufun emir ve tebliğinde ve gerekse Bu söylenen, vâcib olan emr-i bi'l-ma'rûf ve nehy-i ani'l-münker hakkındadır. Maruf ve Münkerin önemli bir boyutu olan "iyiliği emretme ve kötülüğü yasaklama"prensibi tarihi setri içinde daima Dolayısıyla emirbi'l- maruf ari'l-münker konusunda ciddi tartışmalar olmuştur. Maruf, şerîatın emrettiği; münker, şerîatın yasakladığı şey demektir. Kur'an-ı Kerîm'de, ''Sizden hayra çağıran, marufu emreden, münkerden vazgeçirmeye çalışan bir ümmet bulunsun. 7. Emr-i Bi'l-Ma'ruf Ve Nehy-i Ani'l-Münker Farz-ı Kifâyedir: 9. Gerek Kur'ân-ı Kerîm'de ve gerekse Hz...