Şeyh San’an Hikayesi e-Kitap


Şeyh San’an Hikayesi - Hüseyin Cavit pdf epub

FİYAT: BEDAVA

BİLGİ

DİL: TÜRK
TARİH: 2020-01-28
YAZAR: Hüseyin Cavit
ISBN: 6057683168
BİÇİM: PDF EPUB MOBI TXT
DOSYA BOYUTU: 11,88

AÇIKLAMA:

Şeyh San'an hikâyesini Feridüddin Attâr'ın eşsiz eseri Mantıku't-Tayr'dan öğrendik. Mecazlarla, istiarelerle dolu hikâye "Şeyh San'an, zamanın piriydi... yüceliğine dair ne desem, hepsinden de üstündü, ileriydi..." beytiyle başlıyor ve sırlarla dolu hikâye belli ki bir şey anlatmak istiyordu. Alışılmış olanı aşan konusuyla, zâhir ve bâtın çatışmasının Şeyh San’an’ın şahsında ve çevresinin nezdinde bir deneyime dönüştüğü ve manalar evreni meydan getirdiği bu hikâye bir rüya ile başlar. Rüyasının peşine düşen Şeyh San'an bütün yapıp ettikleriyle herkesi şaşırtır. En zorlu sınavlardan geçer: Aşk ve zillete düşmek… Attâr’ın verdiği hükümle söyleyecek olursak: “İster zâhit ol, ister kötü kişi… canını terk ettin mi, âşıksın.” Nitekim Attâr’dan 200 yıl sonra Nesimi de Şeyh San’an hikâyesine telmihen “Ar u namus şişesini taşa çaldım kime ne" diyecektir. Attâr’dan sonra ve onun etkisiyle Gülşehrî, Ahmedî, Mostarlı Hasan Ziyâî, Hüseyin Cavid ve Fahri Uğurlu gibi müellifler ya müstakil eserler kaleme almışlar ya da hikâyeyi ilgili eserlerinin bir bölümünde zikretmişlerdir. Hafız, Yunus Emre, Bağdatlı Ruhî, Nesimȋ, Sâmî, Süleyman Fehim, Kavsî, Namık Kemal gibi şairler şiirlerinde bir-iki beyitle Şeyh San’an’a telmihte bulunmuşlardır. Azerbaycan edebiyatının güçlü kalemlerinden olup ülkemizde eğitim gören, başta Abdülhak Hâmid, Rıza Tevfik ve Tevfik Fikret olmak üzere dönemin edebiyat çevrelerinde yer alan Hüseyin Cavid (1882-1941), Şeyh San’an hikâyesini manzum bir tiyatro eseri olarak kaleme almıştır. İstanbul Türkçesiyle 1912-1914 yılları arasında yazılan 1917 yılında basılan bu eser, ilk kez 1921 yılında sahnelenmiştir. Şimdi de İsmail Demirel’in uyarlamasıyla şiirsel dili korunarak hikâye şeklinde Büyüyenay kitaplığına katılıyor. Hüseyin Cavid’in Şeyh San’an’ı, dünya edebiyatında tasavvufun anlam dünyasının bir bütün hâlinde tiyatroya/sahneye tatbik edildiği ilk eserdir. Eleştirmenlere göre: “Dünya romantik edebiyatının bediî incisi olan Şeyh San’an eseri, romantik facia (trajedi) olmakla beraber, aynı zamanda tasavvufu sahneye getiren ilk dram eseridir. Hüseyin Cavid bu eserle hem ilk manzum tarihî facianın, hem poetik tiyatronun, hem de sufi-mistik tiyatronun esasını ortaya koymuştur.”

..._ DİPNOTLAR (47) Şeyh San'an'ın hikâyesi, A ... Şeyh San'an Hikayesi ( Sarı Gelin Türküsü ) - İz Bırakın ... ... Mantık-ut Tayr'ın el yazmalarından. Tasavvufî hikâyeler, alegorik yapısallığa dayanırlar ve hikâyedeki her bir unsur, gerçek hayattaki bir detaya işaret eder. 16.25 TL. Nitekim Attâr'dan 200 yıl sonra Nesimi de Şeyh San'an hikâyesine telmihen "Ar u namus şişesini taşa çaldım kime ne" diyecektir. ŞEYH SANAN HİKAYESİ. Şeyh San'an zamanının en muteber şeyhlerindendi. Yüzlerce müridi, binlerce irşad ettiği in ... Şeyh-i San'an'ın Hikayesi - Dücane Cündioğlu - YouTube ... . Yüzlerce müridi, binlerce irşad ettiği insan vardı. İlim ve amelde zirve, Hz. Hüseyin Cavit. Şeyh San'an hikâyesini Feridüddin Attâr'ın eşsiz eseri Mantıku't-Tayr'dan öğrendik. Mecazlarla, istiarelerle dolu hikâye "Şeyh San'an, zamanın piriydi... yüceliğine dair ne desem... Hüseyin Cavid. Şeyh San'an hikâyesini Feridüddin Attâr'ın eşsiz eseri Mantıku't-Tayr'dan öğrendik. Mecazlarla, istiarelerle dolu hikâye "Şeyh San'an, zamanın piriydi... yüceliğine dair ne desem... Faust ve Şeyh San'An hikâyelerinde varoluşsal yolculuk. Özet Kıssa-i Şeyh San'an, Attar'ın Mantıku't-Tayr adlı mesnevisinin en önemli hikâyelerindendir. 18.75 TL. Nitekim Attâr'dan 200 yıl sonra Nesimi de Şeyh San'an hikâyesine telmihen "Ar u namus şişesini taşa çaldım kime ne" diyecektir. Bu bağlamda öncelikle, Şeyh-i San'ân hikâyesi ve bu hikâyenin klâsik Türk edebiyatındaki seyrine kısaca değinilecektir. Anahtar Kelimeler: Şeyh-i San'ân ve hikâyesi, Klâsik Türk edebiyatı, mesnevi. Şeyh San'an hikâyesini Feridüddin Attâr'ın eşsiz eseri Mantıku't-Tayr'dan ...