Divan Edebiyatı Yazıları e-Kitap


Divan Edebiyatı Yazıları - Tahirü'l Mevlevi pdf epub

FİYAT: BEDAVA

BİLGİ

DİL: TÜRK
TARİH: 2020-04-08
YAZAR: Tahirü'l Mevlevi
ISBN: 6057683366
BİÇİM: PDF EPUB MOBI TXT
DOSYA BOYUTU: 8,59

AÇIKLAMA:

Edebiyatımızın verimli isimlerinden Tâhirü’l-Mevlevî (Tahir Olgun), ömrünü hem edebiyat, tarih ve İslâm tarihi araştırmalarına adamış, hem de şair ve yazar kimliğiyle edebiyatımıza hizmet etmiştir. Ondan geriye kalan kitaplar dışında, dergilerde kalan yazılarının çokluğu ve şimdiye kadar derlenmemiş olması onun araştırmalarına tam olarak nüfuz etmemizi zorlaştırmaktadır. Oysa onun kitap haline gelmiş yazıları dışında dergi sayfalarında kalanları da, bugün Türk edebiyatı tarihi için birer kaynak vazifesi görmektedir. Elinizdeki eser Tâhirü’l-Mevlevî’nin dergi sayfalarında kalmış “Divan Edebiyatı”na dair yazılarını bir araya getiren “Birinci Kitap”tır.Edebiyat alanındaki yazılarını, Türk edebiyatı tarihine hizmet etmek ve bu hususta karanlık kalmış noktaları aydınlatmak maksadıyla kaleme alam Tâhirü’l-Mevlevî’nin özellikle "Edebiyat Tarihimizde Araştırmalar" serisinden çıkan kitaplarının önemi araştırmacıların malûmudur. Tâhirü’l-Mevlevî’ye kadar doğru bilinen yanlışlar bizzat onun tarafından ortaya konulmuştur. Kimi konularda ise yol gösterici olmuş, ilmî noktadaki eksikliklerin giderilmesine dolaylı olarak katkı sağlamıştır. Onun yazı dünyası; deneme, eleştiri, kitap/tür tanıtımları ve şiir şerhleri gibi geniş bir alana nüfuz etmekte, bizlere bıraktığı yazı ve eserleri de vukufiyetinin birer örneği olarak edebiyat ve kültür dünyamızda yerini almaktadır. Tâhirü’l-Mevlevî, ayrıca ince eleyip sık dokuyan bir yazar olması nedeniyle, yaşadığı dönemde birçok konuda başvurulan, sözüne değer verilen bir isim olma ayrıcalığını bugün de korumaktadır.Bu çalışmada Tâhirü’l-Mevlevî’nin gazete ve dergi sütunlarında kalan yazıları -Şair Nev’î ve Sûriye Kasidesi hariç- gün yüzüne çıkarılarak okuyucuyla buluşmaktadır. Edebî türler, şekiller ve edebiyat ıstılahları (terimleri); Türk ve İran şiirlerinden şerh ve tercümeleri; eser ve isim tanıtım yazıları bu eserde bir araya getirilmiştir. Ayrıca edebî tartışmaları ve bu tartışmalara ilgili kişiler (Şahabettin Süleyman ile Sadettin Nüzhet Ergun) tarafından verilen cevaplar da eklenerek; özelde yazarın, genelde de dönemin eleştiri ve polemik anlayışı, okura sunulmuştur.Elinizdeki kitabın en önemli yanı, Divan Edebiyatı’nı en iyi bilen bir müellifin müellifin kaleminden çıkmasıdır.

...r. E-posta kontrolü başarısız oldu, lütfen bir daha deneyin ... Divan Edebiyatı Sanatçıları ve Eserleri - EDEBİYATIN YERİ ... . Üzgünüm, blogunuz yazıları e-posta ile paylaşamıyor. *Aşk, tabiat, yiğitlik ve tasavvuf temalarını işlemiştir. Eserleri: Divan. Tercihü't Tavzih: Fıkıhla ilgili Arapça bir eserdir. Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri için buraya tıklayabilirsiniz. Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri ve Türleri. Divan şairleri en çok gazel, kaside, musammat, tercii bend*, terkibi bend gibi nazım şekillerini kullandılar. Divan Edebiyatı Yazıları en uygun fiyatlarla ornekkitap.com ... Divan Edebiyatında Düz Yazı, Nesir, Süslü Nesir, Sade Nesir ... . Divan Edebiyatı Yazıları en uygun fiyatlarla ornekkitap.com'da. Diğer Akçağ Yayınları kitapları için tıklayın. Divan edebiyatına, "yüksek zümre edebiyatı", "havas edebiyatı", "klasik Türk edebiyatı" gibi adlar da verilir. Böylece ortak bir düşünce ve beğeninin ürünü olan Divan edebiyatı doğdu. Divan Edebiyatının Genel Özellikleri. Divan Edebiyatında Başlıca Terimler. Divan Şiiri ve Genel Özellikleri. Divan Edebiyatında Nesir. Divan Edebiyatında Düz Yazı Türleri. Tezkire. Siyer. Hilye. Şiir ağırlıklı olan divan edebiyatında nesre de (düz yazıya) yer verilmiştir. Klasik edebiyatta düz yazıya inşa, yazara ise münşi denir. "Münşeat" terimi de "düz yazılar" anlamında kullanılır. Nesir Türleri....