Babanzade Ahmed Naim İslam Ahlakının Esasları e-Kitap


Babanzade Ahmed Naim İslam Ahlakının Esasları - Fahrettin Gün pdf epub

FİYAT: BEDAVA

BİLGİ

DİL: TÜRK
TARİH: 2019-09-16
YAZAR: Fahrettin Gün
ISBN: 9754739046
BİÇİM: PDF EPUB MOBI TXT
DOSYA BOYUTU: 6,88

AÇIKLAMA:

Eski âlimlerimiz başlı başına müstakil ahlâk kitapları yazmamışlardır. Onlar ahlâk kitabı yazmayı da gereksiz görmüşlerdir. Bunun sebebi ise onların nazarında en yüksek bir ahlâk kitabımız vardı. Bu kitap Müslümanlar için Kur’ân-ı Kerim’di. Bu kitap in­sana doğru yolu gösteriyordu. Dahası, insanlık için selâmet ve saâdetin pren­sipleri o kitabın içinde yazılı idi. İnsanın kendi nefsine, ana­sına ve babasına, büyüklere ve küçüklere, yoksullara, ök­süzlere, yurduna ve devletine karşı sorumlu olduğu vazîfeleri o kitap bize mükemmelen anlatıyordu. Bu kutlu kitabın öğrettiğine göre bir insanı öldürmek cinâyet­lerin en ağırı idi. O cinâyetin dünyadaki cezâsından başka ikinci hayatımızdaki cezâsı müebbeden ateşte yanmaktı. Çünkü insan Allah’ın bir yapısı idi. Katletmek, o yapıyı yıkmaktı, insanın gerek kendisine ve gerek başkalarına zarar verecek olan bütün fenâ hareketlerini ve düşüncelerini, bü­tün fenâ ve zararlı âdet ve teamüllerini o kitap men etmiş­ti. İnsanları zulümden şiddetle sakındıran bu mukaddes buyruk bize mütemadiyen iyilik yapmayı emrediyordu. Âdemoğulları içinde kimin takvası ve iyiliği çoksa o en yüksek bir adamdı. 

... başına müstakil ahlâk kitapları yazmamışlardır ... İslam Ahlakının Esasları - Babanzade Ahmed Naim - RIHLE Kitap ... . Onlar ahlâk kitabı yazmayı da gereksiz görmüşlerdir. Bunun sebebi ise onların nazarında en yüksek bir ahlâk kitabımız... Eski âlimlerimiz başlı başına müstakil ahlâk kitapları yazmamışlardır. Onlar ahlâk kitabı yazmayı da gereksiz görmüşlerdir. Bunun sebebi ise onların nazarında en yüksek bir ahlâk kitabımız vardı. 31 A. Ağaoğlu, Üç Medeniyet, s. 62 32 A. Naim, İ ... BABANZÂDE AHMED NAİM - TDV İslâm Ansiklopedisi ... . 31 A. Ağaoğlu, Üç Medeniyet, s. 62 32 A. Naim, İslam Ahlâkının Esasları, s. 20 33 Babanzâde Ahmed Naim, "Sıdk-ı Nübüvvet-i Muhammediye'nin Târîhen Sübûtu", Sırât-ı. 6.30 TL. Babanzade Ahmet Naim, bu eserinde, konu edindiği İslam ahlakının saf biçimini ortaya koyarak hem oryantalist ön yargıların önüne geçiyor hem de Müslümanlar tarafından kimi zaman... 7.65 TL. Babanzade Ahmet Naim, bu eserinde, konu edindiği İslam ahlakının saf biçimini ortaya koyarak hem oryantalist ön yargıların önüne geçiyor hem de Müslümanlar tarafından kimi zaman... 14.25 TL. Onlar ahlâk kitabı yazma...