Fazlur Rahman Düşüncesinde Metod Meselesi e-Kitap


Fazlur Rahman Düşüncesinde Metod Meselesi - Mehmet Raif Söylemez pdf epub

FİYAT: BEDAVA

BİLGİ

DİL: TÜRK
TARİH: 2020-04-13
YAZAR: Mehmet Raif Söylemez
ISBN: 6257084857
BİÇİM: PDF EPUB MOBI TXT
DOSYA BOYUTU: 9,98

AÇIKLAMA:

Fazlur Rahman, ilk çalışmalarından itibaren günümüz insanının Kur’an-ı Kerim’i nasıl anlayabileceği ve anlaması gerektiği konusuna odaklanmış, bunu problem edinmiştir. Ona göre, klasik yorumlamalar modern insanın soru ve sorunlarına cevap vermede yetersizdirler. Bu nedenle Kur’an-ı Kerim’in mesajının günümüz insanına doğru bir şekilde ulaştırılabilmesi için öncelikle metod probleminin çözülmesi ve sonrasında da yeni bir metodun önerilmesi gerekir. Bu yorum metodu öncelikle Kur’an-ı Kerim’in anlaşılmasına hasredilecektir. Bu görev bu güne kadar ihmal edilmiştir. Çalışmamızda bu ihmali telafi etmek adına kendisinin geliştirdiğini iddia ettiği “yeni” anlama-yorumlama tarzını ve tarihselcilikle olan ilişkisini bu problemin kapsamında değerlendirdik. Fazlur Rahman’ın yeni metodunda “anlama”yı günümüz insanı için bir sorun olarak merkeze alması onun tarihselci yaklaşımının sonucudur. Çünkü böyle bir gerekçe ile yeni bir metod önerisi; ya metnin güncelliğini yitirdiği ya da metnin herhangi bir nedenle modern okuyucu için anlaşılamaz hale geldiği düşüncesini ihtiva etmektedir. Fazlur Rahman’ın geliştirmeye çalıştığı yeni yorumlama metodunun analizinin yanı sıra, yapmak iddiasında olduğu şeyin ne olduğu ve bu konuda ne kadar başarılı olduğunu da tespit etmeye çalıştık.Çalışmanın önemini: “Metod Meselesi”nin Fazlur Rahman’ın çalışmalarındaki merkezi yerini ve önemini göstermekle yetinmek yerine, bu meselenin tarihsellik tarafından nasıl şekillendirildiğini, onun dini kavramları anlamasında nasıl somutlaştığı ve diyalojik bir hal aldığını anlamaya çalışmanın yanı sıra klasik metafizik ile olan ilişkisini “Metod Meselesi” çerçevesinde araştırmak, olarak ifade edebiliriz.

...i bağlamında kader meselesi üzerinde duracağız ... Fazlur Rahman Düşüncesinde Metod Meselesi ... . Kanaatimce uygun olan metod budur. [1]Bknz; Fazlur Rahman; İslam ve Çağdaşlık. Fazlur Rahman?a göre, Müslümanlarin en büyük hatasi felsefeyi kinamis olmalaridir. kiyasa esas alirken, diger bir fakih tamamen degisik bir ayet veya hadisi ayni meselede kiyas için esas alabiliyordu. ...literatüründe vahye yüklenilen anlam ve -Fazlur Rahman'ın da bir üyesi olduğu- İslam düşüncesinde vahye yaklaşımlar. oluşturmaktadır.207 Fazlur Rahman bu meseleyi ... Fazlur-Rahman-SLAM.pdf ... . oluşturmaktadır.207 Fazlur Rahman bu meseleyi şu şekilde izah etmektedir Fazlur Rahman Malik :1919, Pakistan Ölüm: 1988. Oxford Üniversitesi'nde doktora çalışması yaptıktan sonra , Oxford'da Fars Medeniyeti ve İslam Felsefesi hocası olarak ders vermeye başladı. Böylece Fazlur¬rahman, tefsir usulündeki meseleleri iki noktada toplamaktadır: Metodoloji ve tefsir tarihi. Fazlur-rahman İslâm hukukunun dinamizmi¬ni içtihadın oluşturduğunu, içtihadın bu¬... Ebat: px. Şu sayfadan göstermeyi başlat: Download "Fazlur Rahman ın İctihad Teorisi". gibi konular İslam düşüncesinde ilk dönemlerden itibaren üzerinde tartışılan meselelerden biri olmuştur. Fazlur Rahman Tecrübesi." 1997′de İstanbul'da 2000 adet bastırılmış. "Kardeş Pakistan'ın yetiştirdiği büyük bilim adamı ve düşünür Fazlur Rahman, İslâm dünyasında… türkiye'de haksızlığa uğrayan düşünürdür. kendisini mustafa öztürk'ten tanımıştım. mustafa öztürk fazlur rahman'ı müdafaa ederken tarihselliği de müdafa etmiştir. yazısından not ettiklerim şunlardır Sözün başında belirtmek isterim ki İslamcılık vadisinde merhum Fazlur Rahman hakkında konuşmak zor, olumlu konuşmak ise çok daha zordur. Ad: Fazlur Rahman Düşüncesinde Metod Meselesi, Yazar: Mehmet Raif Söylemez, Yayınevi: KİTAPYURDU DOĞRUDAN YAYINCILIK (KDY) Fazlur Rahman Düşüncesinde Metod Meselesi. Http://ilimler.org/istikamet/images/stories/4_3_Prof.Dr.FazlurRahman_ve_BazHukukiSorunlar.pdf dosyasının html sürümüdür. G o o g l e taradığı belgelerin otomatik olarak html sürümlerini oluşturur. ...Allah değil, insan ve insanın davranışları olması meselesi bulunmaktadır.246 3.2. 245 Arpaguş, age, s.118. 246 Fazlur Rahman, a.g.e. s. 31. 247 Fazlur Rahman, Kur'an'ı Yorumlama, çev. ...ahmaklığı kökünden yıkıp…"[22] Ehl-i Sünnet'e hücum ettiği hususların başında "kader/takdir" inancı ve fiilleri Allah Teala'nın yaratması ile kulun "kesbetmesi" meselesi gelmektedir. [29] Fazlur Rahman'ın düşüncelerinin eleştirisi için bkz. Fazlur Rahman Kur'an'ın tefsirinde Gadamer'e karşı Betti'yi tercih etmesinin de ötesinde, ileride ele alacağımız gibi, çağdaş hermenötiğin kendi içindeki tartışmalardan da bîhaber değildir. Çok Mühim bir Mesele: İslâm'da evlilik yaşı. İsmi: "İslâm ve Modernizm. Fazlur Rahman Tecrübesi." İstanbul Belediyesi 22-23 Şubat 1997′de bir Fazlur Rahman toplantısı tertiplemiş. Kuran'ın ''kurtarıcılığı'' (saviorshiip)reddettiğini s...